Vall d’Hebron participa en la creació del primer test genòmic per al tractament personalitzat del càncer de mama HER2+

El càncer de mama HER2+ representa el 20% dels tumors de mama diagnosticats. Es calcula que a Europa es comptabilitzen cada any més de 100.000 casos, la qual cosa significa que, cada sis minuts, una dona és diagnosticada amb càncer de mama HER2+.

25/01/2022

La creació del test HER2DX, el primer test diagnòstic especialitzat en càncer de mama HER2 positiu (HER2+), al món, és fruit de la col·laboració d'investigadors espanyols, italians i estatunidencs, i serà comercialitzat per Reveal Genomics, spin-off de Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d‘Hebron, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Universitat de Barcelona (UB).

Aquest test genòmic anomenat HER2DX prediu el pronòstic de les pacients amb càncer de mama HER2+ en estadis precoços i la probabilitat de respondre a tractaments farmacològics administrats abans de la cirurgia del tumor. Es tracta d'una eina que integra dades clíniques de la pacient amb dades genòmiques. HER2DX és el primer test genòmic a escala mundial en aquesta malaltia.

“No és nou que la genòmica ens proporciona moltes dades. Però ara per primera vegada, en el context del càncer de mama HER2+, hem pogut desenvolupar una eina que porti tota aquesta informació a la pràctica clínica, per aconseguir que el tractament sigui el més personalitzat i precís possible. Els tests que prediuen no només la resposta a un determinat fàrmac sinó també informen sobre aspectes biològics de la malaltia, com HER2Dx, són els que ajudaran més l'oncòleg en un futur, ja que permetran aprofundir i entendre cada cas en concret”, explica la Dra. Ana Vivancos, cap del grup de Genòmica del Càncer del VHIO i cofundadora de Reveal Genomics.

El càncer de mama HER2+ representa el 20% dels tumors de mama diagnosticats. Es calcula que a Europa es comptabilitzen cada any més de 100.000 casos, la qual cosa significa que, cada sis minuts, una dona és diagnosticada amb càncer de mama HER2+. Des de fa més de cinc anys, la línia de recerca del laboratori del Dr. Aleix Prat, cap del Servei d'oncologia mèdica de l'Hospital Clínic i del grup Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l'IDIBAPS, professor titular de la UB i cofundador de la companyia Reveal Genomics, i el Dr. Charles M. Perou, investigador de la Universitat de Carolina del Nord (Chapel Hill, USA), cofundador de Reveal Genomics, ha permès descriure l'heterogeneïtat biològica de la malaltia HER2+ i identificar pacients amb beneficis diferents dels tractaments i pacients amb diferents riscos de recaigudes després de rebre un diagnòstic de càncer de mama. “L'objectiu que ens vam marcar inicialment era aplicar tot el coneixement biològic acumulat en aquesta malaltia per ajudar l'especialista en oncologia i la pacient a prendre decisions terapèutiques més encertades. Per aconseguir-ho, va caldre integrar dades clíniques i genòmiques i fer-ne una validació en més de 1.000 pacients. L'esforç ha valgut la pena i avui podem dir que HER2DX és una eina innovadora que prediu millor el comportament del tumor de cada pacient en comparació amb la informació disponible sense fer el test”, afirma el Dr. Prat.

Fins ara, no hi havia eines per predir el risc de recaiguda i la supervivència més enllà de la mida del tumor i la presència de malaltia als ganglis axil·lars. “Malgrat els grans avenços terapèutics en l'última dècada al càncer de mama HER2+, la gran majoria de pacients no reben un tractament òptim; és a dir, o bé donem més tractaments dels que necessita la pacient, o bé els tractaments que donem no són suficients per curar. El problema és que decisions terapèutiques tan importants com la necessitat (i el tipus) de quimioteràpia o la quantitat (o durada) del tractament anti-HER2 no tenen en compte l'heterogeneïtat biològica d'aquesta malaltia”, comenta el Prof. Conte, coautor de l'estudi.

La fiabilitat de HER2DX ha estat exposada en un estudi publicat a la revista The Lancet EBioMedicine en coordinació entre el Dr. Aleix Prat i el grup de recerca de la Universitat de Pàdua dirigit pel Prof. Pierfranco Conte i la Prof. Valentina Guarneri.

Un test que combina variables clíniques i genòmiques per beneficiar les pacients

HER2DX mesura els nivells de l'ARN de 27 gens i mitjançant un programari analític intel•ligent divideix les pacients en grups de baix o alt risc a través de puntuacions (del 0 al 100). Per aconseguir aquest objectiu, HER2DX captura els quatre processos biològics més importants del càncer de mama HER2+:  1) l'activació del sistema immunològic dins del tumor, 2) l'estat diferenciat de les cèl·lules tumorals, 3) la proliferació del tumor i 4) l'expressió del propi gen HER2 i diversos gens veïns al cromosoma 17.

La informació proporcionada pels 27 gens, juntament amb la mida del tumor i l'afectació dels ganglis axil·lars, s'utilitza per proporcionar dos tipus d'informació clínica: 1) el pronòstic de la pacient i 2) la sensibilitat del tumor a la quimioteràpia i els tractaments anti-HER2 administrats abans de la cirurgia del tumor. Cadascun d'aquests dos indicadors va ser sotmès a diverses validacions per demostrar-ne la fiabilitat en múltiples cohorts amb un total de més de 1.000 pacients.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.