Vall d’Hebron bat el rècord de trasplantaments hepàtics infantils el 2021, amb un total de 20

La implementació del protocol de trasplantament split, que permet dividir el fetge del donant en dues parts per a dos receptors, i la possibilitat que els fetges de donants menors de 35 anys es destinin a pacients pediàtrics, va fer possible deixar l’any passat la llista d’espera de trasplantament hepàtic a zero per primer cop en 36 anys.

31/01/2022

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron va batre el rècord de trasplantaments infantils hepàtics el 2021, amb un total de vint en un any. D'aquests vint, nou eren de donant split –que significa partició, en anglès–: el fetge es divideix en dues parts per aconseguir dos empelts completament funcionals per a dos receptors, normalment nen i adult. "A partir de 2018, tant l'Organització Nacional de Trasplantaments a tot l'Estat com l'OCATT en l'àmbit català van promoure que els fetges de menors de 35 anys es destinessin, en primer lloc, a trasplantaments infantils: gràcies al protocol de trasplantament split que seguim a Vall d’Hebron se n'extreu el màxim profit d'un mateix òrgan, ja que dos receptors (pacients pediàtric i adult, normalment) es beneficien d'una donació, i s'ha pogut deixar a zero la llista de trasplantament hepàtic pediàtric", explica el Dr. Ramón Charco, cap del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

El desembre de 2021 va concloure amb zero nens a la llista de trasplantament hepàtic infantil de Vall d'Hebron gràcies a aquestes dues mesures, una fita que ja s'havia aconseguit a la primavera d'aquell any. A més, la implementació del programa split va permetre prescindir dels donants vius, com ja havia succeït el 2020, quan es van realitzar 18 trasplantaments –cap de donant viu– i quatre splits. "Gràcies al protocol split, liderat al nostre centre pel Dr. Ernest Hidalgo,  no ha calgut recórrer a la donació de donant viu" posa de relleu el Dr. Charco: "Tot i que la tècnica de l’split és una tècnica complexa, perquè les venes i artèries del fetge s'han de repartir en dues meitats i funcionar a la perfecció, l'òrgan permet partir-lo en dues parts, per exemple lòbul esquerre i lòbul dret, i que funcionin de forma independent per a un trasplantament".

Des del 2018 el temps dellista d'espera per a un trasplantament hepàtic pediàtric s'ha anat reduint progressivament. El 2021, el temps de mitjana a la llista d'espera de trasplantament hepàtic infantil va ser de 24 dies, enfront dels 119 dies que n'hi havia amb anterioritat.

El Programa de trasplantament hepàtic infantil de Vall d'Hebron

L'any 1985 es va dur a terme a Vall d'Hebron el primer trasplantament hepàtic pediàtric de l'Estat. Vall d'Hebron també ha estat pioner en fer el primer split d'Espanya l'any 1992 per a receptors adult i infantil, i en reduir un fetge per implantar a un pacient. Una altra fita important va ser l'any 2002 en què es va realitzar un split hepàtic amb donant i receptors infantils.

Vall d'Hebron és un centre de referència en l'àmbit estatal en trasplantament hepàtic infantil i l'únic centre que té cinc programes de trasplantament pediàtrics: cor, fetge, pulmó, ronyó i progenitors hematopoètics.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.