Vall d’Hebron posa en marxa la Comissió de Perspectiva de Gènere en la Salut

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha impulsat la Comissió de Perspectiva de Gènere en la Salut, una comissió integradora  i multidisciplinària que té l’objectiu d’implementar la perspectiva de gènere en els processos assistencials i situar-se com a part important del motor de canvi en la reducció de biaixos de gènere per a la salut.

10/02/2022

Quan s’expliquen els símptomes de l’atac de cor, normalment es parla d’un dolor intens al pit que s’estén pel braç esquerre... Però això és més característic en el cas dels homes. Els símptomes més típics de les dones, que gairebé mai s’expliquen, són molt més diversos: es pot sentir pressió al pit i falta d’aire en repòs -que es pot confondre amb ansietat-, dolor a diverses parts del cos com ara, l’esquena, clatell o mandíbula, i sensacions com ara nàusees i vòmits -que es poden confondre amb un tall de digestió-. 

El fet que tradicionalment s’hagin explicat els símptomes de l’infart dels homes com a símptomes universals fa pensar que s’ha produït un infradiagnòstic en els infarts de les dones, que poden trigar moltes més hores en adonar-se’n i anar a l’hospital i, per tant, la mortalitat pot ser superior en aquest sexe. El mateix succeeix amb els assajos de medicaments, que fins fa poc temps, la majoria només es feien amb homes, cosa que provocava que molts efectes secundaris en dones es desconeguessin.

El concepte de biaix de gènere en Salut es va definir l’any 1991 i explica que els esforços diagnòstics i terapèutics desiguals en homes i dones provoquen desigualtats de salut entre aquests dos sexes. Per poder analitzar i donar respostes a aquest biaix, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha impulsat la Comissió de Perspectiva de Gènere en la Salut, una comissió integradora  i multidisciplinària que té l’objectiu d’implementar la perspectiva de gènere en els processos assistencials i situar-se com a part important del motor de canvi en la reducció de biaixos de gènere per a la salut, millorant les pràctiques assistencials i col·laborant en una medicina personalitzada més equitativa.

“Aquesta perspectiva de gènere permet visibilitzar dones i homes en la seva dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d’actuació per eradicar les desigualtats”, explica la Dra. Rosa Ramos, cap de la Unitat de Gestió de Dades i Suport a la Decisió mèdica i presidenta de la Comissió.


Així, els objectius principals de la Comissió de Perspectiva de Gènere en la Salut són reduir la desigualtat a nivell assistencial (implementant una medicina personalitzada amb criteris d’igualtat i equitat), en la docència, la recerca (incloent els assajos clínics), la innovació, els sistemes d’informació i explotació de dades i a nivell estructural, conscienciant els i les professionals de l’hospital dels possibles biaixos de gènere en l’assistència sanitària.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.