Vall d’Hebron renova equipament mèdic per valor de 20,53 milions d’euros gràcies a la inversió vinculada al PERT

Gràcies a 16,64 milions d’euros rebuts de forma directa a través del PERT i 3,89 milions addicionals de l’ICS, Vall d’Hebron ha pogut renovar a la pràctica un 13% del valor immobilitzat del parc d’equips mèdics de l’hospital. 

14/03/2022

Vall d’Hebron ha rebut 20,53 milions d’euros d’inversió vinculats al Programa de Suport a la Renovació Tecnològica (PERT): 16,64 milions de forma directa a través del PERT i 3,89 milions addicionals de l’ICS. El PERT, un programa del Servei Català de la Salut (CatSalut), està orientat a la renovació tecnològica dels centres que formen part del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) per tal de garantir la màxima eficiència de la prestació assistencial i estableix un sistema de cofinançament amb l’entitat proveïdora (en el cas de Vall d’Hebron, l’ICS).  “Gràcies a la iniciativa del Catsalut per a la renovació tecnològica (PERT) s’ha pogut dur a terme un esforç d’inversió conjunt, que a la pràctica ha suposat la renovació d’un 13% del valor immobilitzat del parc d’equips mèdics de l’hospital”, destaca Raquel Cánovas, Subdirectora de Tecnologia de Vall d’Hebron: “L’entrada d’equipament mèdic permet garantir una activitat assistencial de qualitat i incorporar noves tècniques que milloren les possibilitats diagnòstiques i de tractament. Aquesta renovació s’ha focalitzat en pacient crític, anestèsia i diagnòstic per la imatge, per tal de reduir la llista d’espera i incloure tècniques específiques innovadores de tractament dels pacients”. 


La inversió del PERT va destinada a renovar equipaments en tres línies: equipament per a l’atenció als pacients crítics adults, monitoratge, ventilació, suport al part i nounats (subvencionada al 25% pel PERT); equipament de diagnòstic per a la imatge convencional i/o terapèutic (subvencionada al 40% pel PERT), i equipament específic de diagnòstic per a la imatge de gran infraestructura, medicina nuclear i radioteràpia (subvencionada al 70% pel PERT). 


Dins de la línia 1 destaca la renovació d’equipament de les àrees de pacients crítics de l’Hospital Infantil, en particular la unitat de nounats, on s’ha renovat tot l’equipament mèdic (incubadores, bressols tèrmics, respiradors, BiPaps) per un valor superior a 4,3 milions d’euros. També l’atenció al pacient crític pediàtric (UCI, urgències i REA), que ha renovat la monitorització i els respiradors per un import de 2,15 milions d’euros. Així mateix, s’han renovat els respiradors més antics de pacient adult (29 equips per un valor per sobre 720.000 euros) i s’han incorporat equips de contingència durant els pics de la pandèmia. També s’ha fet un esforç de 2 milions d’euros per a la renovació del 65% del parc d’equips d’anestèsia (50 equips).


La segona línia de subvenció està destinada a actualitzar l’equipament de diagnòstic per la imatge amb més de 16 equips. Entre ells, sis noves sales radiològiques digitals per valor d’1,12 milió d’euros i altres equips de diagnòstic (com ortopantògrafs o densitòmetres per valor de 170.000 euros) i vuit arcs quirúrgics (880.000 euros). En aquest apartat, destaca la gran inversió en tecnologia d’ecografia per a les diferents especialitats (radiologia, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, cirurgia i anestèsia), amb la renovació de 55 ecògrafs per un import superior als 3,5 milions d’euros, per tal de reforçar la capacitat diagnòstica i incorporar noves tècniques de tractament.
Respecte a la tercera línia, s’ha centrat la inversió en medicina nuclear (1,76 milions d’euros), amb l’adquisició de dues gammacàmeres de tecnologia innovadora que incorporen la tecnologia digital i disposicions dels detectors úniques. La nova gammacàmera digital amb CT de disposició circular serà la primera a instal·lar-se a l’Estat i permetrà millorar la qualitat diagnòstica alhora que es reduirà substantivament la dosis administrada al pacient. La gammacàmera específica per a cardiologia incorpora spect dinàmic que permetrà fer un pas endavant en els estudis del miocardi, alhora que escurça els temps d’exploració i la dosis que rep el pacient.

 

L’ICS ha fet un esforç addicional de 3,89 milions d’euros d’inversió. D’aquests, 2,76 milions d’euros s’han invertit en la incorporació de 23 taules quirúrgiques i 15 torres de laparoscòpia, necessàries per incrementar l’activitat quirúrgica i la seva qualitat. La introducció de noves tècniques de contrastos en laparoscòpia permeten millorar la localització de lesions tumorals intraquirúrgiques i avaluar la vascularització dels teixits intervinguts donant lloc a un millor tractament quirúrgic en pacients amb càncer. Les noves taules quirúrgiques faciliten el posicionament del pacient, milloren el seu confort i seguretat, així com afavoreixen el treball dels professionals. L’ICS també ha posat el focus en la renovació d’equips d’endoscòpia digestiva i broncoscòpia, amb la incorporació de més 41 equips (valorats en 1,13 milions d’euros) que permetran reduir la llista d’espera alhora que incorporen noves tècniques d’eco endoscòpia i millores substancials en la qualitat de la imatge diagnòstica.
 

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.