El Comitè Multidisciplinari de Tumors de Còlon i Recte ha avaluat més de 9.000 pacients des de la seva creació el 1998

El Comitè està format per professionals de diferents especialitats i permet un abordatge integral i individualitzat.

31/03/2022

Avui, dijous 31 de març, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon i Recte. Es tracta del tipus de càncer més freqüent en tots dos sexes i afecta sobretot homes i dones de més de 50 anys. Enguany es diagnosticaran 43.370 nous casos de càncer de còlon i recte en tot l’Estat, el més habitual seguit del càncer de pit (34.750 casos), el càncer de pulmó (30.948 casos) i el càncer de pròstata (30.884), segons estima la SEOM (Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica). La majoria de vegades el càncer de còlon i recte es desenvolupa a partir de petites lesions de l’interior del budell (pòlips), que acaben per transformar-se en càncer. Tot i que presenta una elevada mortalitat, si es detecta a temps té moltes probabilitats de curació. 

El Comitè Multidisciplinari de Tumors de Còlon i Recte de Vall d’Hebron avalua la situació clínica de cada pacient de manera individualitzada i fa un abordatge integral. Està format per professionals de Cirurgia de Còlon i Recte, Cirurgia Hepatobiliopancreàtica, Cirurgia Toràcica, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiologia, Anatomia patològica,  Endoscòpia Digestiva, Infermeria, Gastroenterologia,  Endocrinologia i Nutrició i Cures Pal·liatives. Des de la seva creació el 1998 ha avaluat més de 9.000 pacients, amb una mitjana de 375 pacients a l’any. El comitè compta amb la participació activa dels residents de totes les especialitats implicades. 

 “Abordar els pacients des de la multidisciplinarietat del comitè s'ha demostrat beneficiós en el pronòstic i tractament dels pacients amb càncer de còlon o recte. I també hem incorporat la medicina de precisió de cara a oferir la millor opció possible a cadascú”, exposa la Dra. Elena Élez, oncòloga de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i coordinadora del Comitè Multidisciplinari de Tumors de Còlon i Recte juntament amb el Dr. Eloy Espín. 

“Els membres del Comitè de Tumors de Càncer de Còlon i Recte ens reunim setmanalment i avaluem cas per cas cada pacient, amb tota la informació necessària per a la presa de decisions, com imatges diagnòstiques, anatomia patològica, informació molecular del tumor i informes d'interconsultes”, exposa el Dr. Eloy Espin, cap de la Unitat de Cirurgia de Còlon i Recte del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal del Grup de Recerca en Cirurgia General del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). “Tots els pacients es comenten d’una forma totalment multidisciplinar, d’acord amb els últims protocols i avenços en el tractament de la malaltia, i tenint cura del pacient des de tots els vessants, des del diagnòstic, la preparació per al tractament o la rehabilitació multimodal fins als tractaments i els efectes a curt i llarg termini, com els aspectes funcionals, i tot amb les últimes novetats, com per exemple la robòtica, i el màxim professionalisme i humanisme”, afegeix. 

El Comitè de Tumors de Càncer de Còlon i Recte pren decisions sobre el diagnòstic i tractament dels pacients, inclosa la necessitat de cures d’infermeria i cures pal·liatives. “El gestor de casos, Juan Manuel Castaño, rep al pacient abans que el visitin a l’hospital amb la prova de detecció de sang oculta en femta, jo m’ocupo del seu seguiment un cop entra a formar part del circuit de Vall d’Hebron”, exposa Ariadna Garcia, infermera de  recerca de càncer de còlon de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del Grup de Recerca Oncològica Translacional al VHIO. El comitè també discuteix els pacients candidats a participar en assajos clínics i revisa els resultats del tractament i la qualitat dels procediments.

La supervivència a cinc anys per càncer de còlon en els anys 70 se situava entorn del 50%. En l'actualitat aquesta xifra gairebé aconsegueix un 65%, un guany de supervivència de gairebé un 1% cada dos anys. Això ha estat possible entre altres coses per la millora en els programes de cribratge que permeten la detecció de la malaltia en estadis més inicials, la qual cosa millora significativament el pronòstic. Però també pels avanços en la recerca que han permès desenvolupar nous tractaments i avançar en l'aplicació de la medicina de precisió que optimitzi els resultats en els pacients de càncer de còlon.

En aquest sentit, el Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, ha destacat com un centre pioner en la recerca del càncer de còlon. En l'actualitat estan en marxa 31 projectes i l'any 2021 han participat un total de 244 pacients en assajos clínics. Tot això també s'ha traduït en una àmplia literatura científica, amb més de 100 publicacions en diferents revistes. “En el VHIO apostem per la recerca i entenem que és la millor eina que tenim per continuar millorant els resultats dels pacients amb càncer de còlon. El fet de poder compaginar la nostra tasca de recerca amb la pràctica assistencial ens permet a més establir un model traslacional que busca accelerar l'arribada dels descobriments del laboratori a la pràctica clínica”, destaca el Dr. Josep Tabernero, director del VHIO.

En el VHIO existeixen diferents línies de recerca entorn del càncer de còlon, entre les quals destaquen quatre. Així, s'està treballant en l'estudi de l'evolució clonal i els mecanismes de resistència adquirida a diferents combinacions de fàrmacs en pacients amb càncer colorectal metastàtic amb mutació BRAF V600E. “Cada vegada estem entenent més la gran heterogeneïtat que hi ha en el càncer colorectal i s'està treballant a desenvolupar noves teràpies per a pacients amb unes característiques moleculars concretes, com la mutació BRAF V600E”, apunta la Dra. Elena Élez. La recerca d'aquesta línia compta amb el suport de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), el Grup de Tractament de Tumors Digestius (TTD), Mutual Mèdica, Novartis, Fundació FERO, Fundació CRIS contra el Càncer i ha rebut diferents donatius per part de Pau Donés i el seu grup Jarabe de Palo.

VHIO també està duent a terme un estudi sobre el valor pronòstic i predictiu de l'ADN tumoral circulant lliure i la seva correlació amb la vascularització tumoral, així com el seu valor per predir canvis precoços en la mateixa mitjançant l'ús de la biòpsia líquida i la ressonància magnètica nuclear, dues tècniques no invasives. “Gràcies a aquestes eines serà més fàcil poder decidir en què moment s'han de canviar els tractaments, quan es generen resistències o no hi ha resposta, i fer-ho d'una manera senzilla per al pacient minimitzant les seves molèsties i riscos”, afegeix el Dr. Josep Tabernero, director del VHIO. Aquesta línia de recerca compta amb suport de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), la Marató de TV3 i l'ISCIII.

En els últims anys també ha rebut un important impuls tota la recerca relacionada amb la microbiota. Per això, al VHIO existeix una línia destinada a desxifrar el paper de la microbiota en el càncer colorectal, que compta amb el suport del Cancer Research UK (CRUK), la Marató de TV3, la Fundació Mútua Madrilenya i l'ISCIII, entre altres institucions. 

Finalment, però no menys important, també hi ha una línia de recerca que se centra en la població jove menor de 50 anys amb càncer colorectal. Des dels anys 90, la taxa d'aquesta mena de càncer ha augmentat més del doble. Una de les línies del VHIO se centra en la caracterització molecular i identificació de noves dianes terapèutiques en pacients menors de 50 anys, que no estan inclosos als programes de detecció precoç. Per a aquesta línia de recerca el VHIO compta amb el suport de la Fundació FERO i Produccions el Barri.

La recerca en càncer de còlon s'engloba dins de l'activitat del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, que lidera la Dra. Teresa Macarulla. “Fem importants contribucions per avançar en el coneixement dels factors pronòstics i predictius de la resposta i potenciar la medicina de precisió. El nostre grup és pioner en la recerca transformadora d'excel·lència i lidera assajos clínics en fase inicial destinats a potenciar noves teràpies contra el càncer, sigui com a monoteràpia o en combinació amb altres tractaments, a més d'estudis traslacionals per a l'anàlisi de biomarcadors”, comenta la Dra. Macarulla.

La importància de la prevenció

El 2019 va culminar la implantació del Programa de cribratge de càncer de còlon i recte a Catalunya del Departament de Salut, crucial en la detecció precoç d’una malaltia que pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan apareixen, ja està força avançada. A través del programa s’ofereix a tots els homes i dones de 50 a 69 anys la possibilitat de realitzar un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista. En el cas que la prova surti positiva es procedeix a realitzar una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte. 

Detectar el càncer de còlon en etapes molt precoces, quan no hi ha símptomes i els tractaments són més efectius, és crucial per millorar el pronòstic de la malaltia. La detecció precoç mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor en un 16% o més en els participants al programa, destaquen diversos estudis.
 

El comitè està format per professionals de Cirurgia de Còlon i Recte, Cirurgia Hepatobiliopancreàtica, Cirurgia Toràcica, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiologia, Anatomia patològica, Endoscòpia Digestiva, Infermeria, Gastroenterologia, Endocrinologia i Nutrició i Cures Pal·liatives

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.