La combinació d'immunoteràpia més quimioteràpia prèvia a la cirurgia millora la supervivència lliure d'esdeveniments en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites ressecable

Els resultats són especialment notables en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites en estadi IIIA, el subgrup que fins ara tenia el pitjor pronòstic.

12/04/2022

The New England Journal of Medicine acaba de publicar els resultats de l'estudi de fase III CheckMate 816, en què van participar 352 pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) ressecable que havien rebut o bé tractament neoadjuvant amb immunoteràpia (nivolumab) més quimioteràpia o només quimioteràpia, abans de la cirurgia. La mitjana de supervivència lliure d'esdeveniments va ser de 31,6 mesos al primer grup versus 20,8 mesos del segon grup, que només havia rebut quimioteràpia. La taxa de resposta patològica completa va ser del 24% en el tractament amb immunoteràpia més quimioteràpia, enfront del 2,2% del segon grup, amb quimioteràpia sola. Dels pacients que van participar a l'estudi, es van sotmetre a cirurgia en un grau més elevat els que havien rebut el tractament combinat (el 83,2% versus el 75,4% dels que havien rebut només quimioteràpia).

Al cap d’un any, el 76,1% dels pacients tractats amb nivolumab i quimioteràpia sobrevivien sense progressar a la malaltia enfront del 63,4% dels només tractats amb quimioteràpia. Al cap de dos anys, les dades eren del 63,8% dels pacients del primer grup enfront del 45,3% del segon grup. Aquestes dades demostren que l'administració del tractament neoadjuvant de tres cicles de nivolumab ‒un anticòs anti PD-1 que restaura la funció de les cèl·lules T antitumorals existents‒ més quimioteràpia poden millorar els resultats clínics a llarg termini en pacients amb CPCNP ressecable en estadi IB-IIIA sense impedir la viabilitat de la cirurgia o augmentar la incidència d'esdeveniments adversos en comparació amb la quimioteràpia. Sobre la base d'aquest estudi, nivolumab en combinació amb quimioteràpia ha estat aprovat als Estats Units com a tractament neoadjuvant per a pacients adults amb CPCNP ressecable.

"L'ús d'immunoteràpia juntament amb quimioteràpia com a tractament neoadjuvant pot oferir una opció de tractament prometedora en pacients amb CPNM ressecable previ a la cirurgia; això ens permetria tractar la malaltia de manera primerenca i millorar la supervivència lliure d'esdeveniments d'aquests pacients, reduint-los el risc de recaiguda", comenta la Dra. Enriqueta Felip, cap de secció del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i presidenta de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM). "Fins ara, la immunoteràpia ja havia aconseguit demostrar els seus beneficis en fases avançades de la malaltia i en el tractament postoperatori, però els resultats d'aquest estudi podrien comportar un canvi a la pràctica clínica i incorporar la quimioteràpia en combinació amb la immunoteràpia en el tractament preoperatori", afegeix la Dra. Felip, que és una de les autores d'aquest estudi, en què també ha participat el Dr. Mariano Provencio, president del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), cap d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Puerta de Ferro de Madrid i professor adjunt de la George Washington University. Prèviament, l'estudi NADIM, liderat pel Dr. Provencio i el GECP, ja havia demostrat resultats excel·lents amb quimioteràpia en combinació amb nivolumab en el tractament preoperatori de pacients amb CPNM en estadi IIIA.

Aproximadament el 20-25% dels pacients diagnosticats amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) tenen malaltia ressecable; tot i això, entre el 30 i el 55% dels pacients que se sotmeten a una cirurgia curativa experimenten recurrència i finalment 

Share it:

Noticias relacionadas

Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.