Es posa en marxa la plataforma PiPPi per a la innovació de la contractació sanitària digital amb l'objectiu d'impulsar la compra pública innovadora

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron forma part d'aquesta iniciativa juntament amb set hospitals universitaris líders a Europa. 

25/04/2022

La Plataforma per la Innovació en la Compra i la Compra d'Innovació (Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation, PiPPi) ha estat presentada de manera oficial. D'aquesta manera s'ha posat en marxa la Comunitat de Pràctica (CoP) per a la innovació en la compra. La CoP reuneix a totes les parts interessades en l’adopció de la innovació en salut: pacients, professionals de la salut, companyies privades, responsables polítics, pagadors, investigadors acadèmics i facilitadors, per identificar i abordar les necessitats insatisfetes en la salut.

La plataforma PiPPi té com a principal objectiu impulsar la transformació digital del sector de la salut mitjançant  la innovació en la compra i l’ús de la compra pública innovadora (CPI). La CPI és diferencia del sistema de compra tradicional ja que permet fer un seguiment dels resultats que s'obtenen de l’ús dels productes o serveis adquirits,  i compartir el risc del cost de la compra en funció dels resultats obtinguts. D'aquesta manera, s'obté una visió més global i integral de la salut del pacient i s'aconsegueix una millor gestió dels recursos, es redueix la càrrega de treball, es millora la qualitat de l'assistència sanitària i es redueixen les complicacions i els costos.
La plataforma també cerca potenciar la col·aboració internacional per la innovació digital en la salut, treballar juntament amb els proveïdors per resoldre els necessitats no cobertes i involucrar els i les pacients en aquests processos de millora. Per a això, facilita als membres de la CoP l'intercanvi de necessitats no cobertes  i la cerca de socis, amb la finalitat d'impulsar la innovació en salut a escala europea. Durant la crisi de Covid-19, s'ha posat de manifest una vegada més que la innovació en l'assistència sanitària sol començar amb la identificació de necessitats no satisfetes per part dels pacients i els professionals mèdics.

Tots els membres de la plataforma han d'actuar d'acord amb un codi de conducta que estableix principis com la transparència en els processos de contractació pública, la igualtat de tracte i la no discriminació entre tots els proveïdors, el reconeixement mutu entre els estats membres, la competència oberta a totes les organitzacions i personis qualificades, la proporcionalitat a l'hora d'elaborar els requisits de contractació, i la bona gestió financera.

PiPPi es troba emmarcada dins de l'Aliança Europea d'Hospitals Universitaris (EUHA) i té el suport d'EITHealth i Medtech Europe. En aquest projecte estem implicats set dels hospitals universitaris líders a Europa (Hospital Universitari Vall d'Hebron, Karolinska University Hospital, Erasmus University Medical Center Rotterdam, San Raffaele Hospital, Medizinische Universität Wien, King's College Hospital, tots ells de l'EUHA, i el Hèlsinki University Hospital) i l'AQUAS.
 

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.