El Servei d'Oncologia Radioteràpica obté una certificació UNE pel seu sistema de Gestió de Riscos per a la Seguretat dels i les Pacients

El Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha obtingut la Certificació UNE 179003:2013, que garanteix la implantació d'un sistema de gestió de riscos per millorar la seguretat dels i les pacients durant el seu pas pel sistema sanitari.

16/05/2022

Aquesta norma està orientada al desenvolupament de processos en el sistema d'atenció sanitària destinats a reduir la possibilitat d’errades humanes. 

La certificació s'atorga a aquelles unitats o serveis que han desenvolupat un sistema de gestió de riscos capaç d'identificar i valorar els riscos que poden afectar els i les pacients i de gestionar-los de manera proactiva actuant abans que es produeixin. Amb això es millora la qualitat de l'assistència.

L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, a través del Comitè Tècnic de Normalització, ofereix la Norma UNE 179003 per ajudar les organitzacions sanitàries a implantar un sistema de gestió de risc, consolidar una cultura de seguretat i aconseguir un balanç eficient entre risc, resultats en salut i costos.

El Dr. Jordi Giralt, cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, assegura que "aquesta certificació és el resultat del temps que portem treballant en seguretat. Seguretat és qualitat i per a això hem modificat alguns procediments que han tingut impacte en la millora de la seguretat dels i les pacients i en la qualitat dels tractaments, reduint la possibilitat que es produeixin conseqüències negatives".

Per millorar la seguretat dels i les pacients, el Dr. Jordi Giralt especifica que "hem adoptat mesures proactives, amb les quals intentem avançar-nos al risc que es produeixi un incident, detectant-lo abans. Tenim una matriu de riscos amb la qual podem detectar situacions en les quals es podrien cometre errors".

Per la seva part, el Dr. César Llorente, coordinador mèdic d'acreditacions, afirma que "es tracta de posar barreres, de manera que es puguin identificar les errades abans que afectin el pacient. Per exemple, si es recepta un medicament i per error es posa una dosi deu vegades major de l'habitual, el sistema avisa dient que la dosi prescrita no és habitual. Són mecanismes de prevenció que ajuden a identificar els riscos, ajuda a gestionar-los, i a partir d'aquí es pot identificar la causa de l’errada, de manera que podem evitar que en el futur torni a repetir-se".
 

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.