Un nou tractament és eficaç en el càncer de mama avançat amb baix HER2

El tractament amb trastuzumab deruxtecan, una combinació d’una teràpia dirigida amb quimioteràpia, augmenta la supervivència lliure de malaltia i la supervivència mitjana enfront els tractaments habituals.

05/06/2022

Investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, han participat en un estudi internacional que demostra l’eficàcia d’un nou fàrmac per al càncer de mama metastàsic amb una baixa expressió d’HER2. El tractament aconsegueix doblar la supervivència sense progressió de la malaltia en les pacients amb aquest tipus de tumor, respecte als tractaments estàndard.

En l’article, publicat al New England Journal of Medicine (NEJM) hi han participat Aleix Prat, oncòleg de l’Hospital Clínic, cap del grup Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS i professor de la Universitat de Barcelona (UB); Maria Vidal, oncòloga, professora i investigadora del mateix grup del Clínic-IDIBAPS-UB; Cristina Saura, oncòloga responsable de la Unitat de càncer de mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del grup de recerca de càncer de mama del Vall d’Hebron Institut d’oncologia (VHIO); i Miguel Gil, oncòleg  i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO l’Hospitalet. Els resultats  es presentaran aquest diumenge durant la sessió plenària del congrés de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones a tot el món, afecta a 2,3 milions de persones i en causa la mort de 571.000 cada any. La classificació molecular del càncer de mama permet decidir quin és el millor tractament en funció de les característiques del tumor. Entre els diferents subtipus, els càncers de mama HER2 negatiu representen el 70% de tots els tumors.

Els nivells de HER2, una proteïna que es troba a l’exterior de les cèl•lules tumorals, es determinen de forma rutinària per decidir quina és l’estratègia de tractament adequada per al càncer de mama. En el cas dels tumors metastàtics HER2 negatius, s’ha vist que el 55% no tenen amplificació del gen HER2 (per tant, fins ara son considerats com a HER2-negatius) però el 70% d’aquests expressen nivells baixos de la proteïna HER2 (HER2-low, definit com “1+” o “2+”). Aquests tumors HER2-low són un grup molt heterogeni que inclou dos subtipus més en funció de si les cèl•lules tumorals expressen o no receptors hormonals (RH): RH positiu o RH negatiu.

“Fins ara, les pacients amb tumors HER2-negatius no es beneficiaven de tractaments contra el HER2 com el trastuzumab, un anticòs que ha canviat l’evolució del càncer de mama HER2-positiu”, explica Aleix Prat, membre del comitè directiu responsable de l’assaig clínic. “Ara, gràcies a aquest nou fàrmac immunoconjugat, que combina 7-8 molècules d´una quimioteràpia molt potent amb l’anticòs trastuzumab, es perllonga la supervivència de les pacients”, afegeix.

El trastuzumab deruxtecan és un nou fàrmac que conjuga un anticòs monoclonal (el trastuzumab) amb un quimioteràpic (el deruxtecan) i ha estat aprovat recentment per al tractament del càncer de mama metastàsic HER2+ per l’Agència del medicament dels Estats Units (FDA) i d’Europa (EMA). Ara, aquest fàrmac pot dirigir-se també a cèl·lules tumorals que expressin nivells baixos d’HER2 i transportar la càrrega citotòxica a aquestes cèl·lules tumorals però també a les cèl·lules veïnes sense expressió del HER2, un efecte conegut com a “bystander”. “Un dels reptes actuals serà assegurar que es miren de forma adequada els nivells de HER2; fins ara no era important, però ara ho és molt, i estudis previs mostren una gran discordança entre patòlegs per identificar nivells baixos de HER2”, explica Maria Vidal.

L’estudi publicat a la revista NEJM ha avaluat l’ús del d’aquest fàrmac envers el tractament d’elecció de l’especialista en pacients amb càncer de mama HER2-low que havien rebut un o dos tractaments previs de quimioteràpia a més de tractament hormonal. En l’assaig hi van participar 557 pacients, de les que prop del 90% tenien un tumor amb RH positiu i un 10% tenien un tumor amb RH negatiu.

La supervivència lliure de progressió va ser de prop de 10 mesos quan es va fer servir el trastuzumab deruxtecan i de 5,1 mesos amb la quimioteràpia habitual. La supervivència mitjana va ser de 23,4 mesos enfront de prop de 17 mesos fent la mateixa comparativa. “Els resultats obtinguts son estadísticament significatius, clínicament molt rellevants  i amb uns efectes adversos  molt manejables. Aquest tractament passarà a ser un estàndard aviat, i esperem que no trigui molt en poder incorporar-lo en el sistema públic un cop s’aprovi per l’Agència Europea del Medicament i l’Agencia Espanyola del Medicament i productes sanitaris”, comenta Miguel Gil.

Així, l’estudi conclou que el tractament amb trastuzumab deruxtecan és la primera teràpia dirigida contra HER2 que demostra un benefici clínic significatiu en pacients amb càncer de mama metastàsic amb baixa expressió d’HER2 (HER2-low). “Actualment, el fàrmac es continua avaluant en altres assajos clínics de fase 3, oberts als nostres centres, en fases més precoces de la malaltia, quan les pacients encara no han rebut quimioteràpia per la seva malaltia metastàtica, per veure si millora encara més l’eficàcia, així com en pacients amb tumors que tenen una mínima expressió de HER2 i no van ser incloses en aquest primer estudi”, conclou Cristina Saura.
 

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.