Habilitem una Unitat de Preingrés Quirúrgic per millorar el confort i minimitzar l’estada a l’Hospital Infantil dels pacients pediàtrics

Està pensada com un espai amable que ajuda a disminuir l'estrès que genera a l’infant o adolescent i la seva família haver d'enfrontar una operació o procediment.

28/06/2022

Vall d'Hebron ha habilitat una Unitat de Preingrés a l'Hospital Infantil per acollir els pacients pediàtrics que afronten una intervenció quirúrgica o proves que revesteixen complexitat com biòpsies, procediments de radiologia intervencionista, cateterismes o ablacions que realitzen les Unitats d'Hemodinàmica o la Unitat d’Arrítmies. L'espai disposa de vuit butaques, una de les quals està en una habitació individual per tal de poder donar atenció a pacients que requereixen aïllament. La decoració és acollidora i disposa de joguines per tal que els infants i adolescents gaudeixin de la màxima comoditat possible.

"La Unitat de Preingrés està orientada a què els pacients pediàtrics no hagin de venir el dia d'abans d'una intervenció o procediment per preparar-se i minimitza la seva estada a l'hospital", explica el Dr. José Manuel Domínguez, subdirector assistencial de l'Hospital Infantil i de la Dona. "A més, procura el seu màxim benestar i acompanyament durant els dies que passin a Vall d'Hebron, amb personal d'infermeria que els dona atenció i resol els seus dubtes", afegeix.

"El personal d'infermeria truca a la família del pacient el dia previ a la seva arribada a Vall d'Hebron per tal de reforçar la preparació que cal de cara a la seva prova o intervenció –si ha de venir en dejú, qüestions relatives a la higiene o la medicació– i assegura que el nen i adolescent vingui en les condicions òptimes", explica Maria Ángeles Aceituno, adjunta a la Direcció d'Infermeria i responsable de l'Atenció Ambulatòria de l'Hospital Infantil. Un cop a Vall d'Hebron, els i les professionals d'infermeria continuen atenent els infants i adolescents i les seves famílies a la Unitat de Preingrés Quirúrgic, pensada com un espai amable que ajuda a disminuir l'estrès que genera, a l’infant, adolescent i família, haver d'enfrontar una operació o procediment. 

"La seva creació ens permet també un ús més dinàmic dels llits d'hospitalització, que no estaran bloquejats per l'endemà si no és per casos estrictament necessaris, com ara pacients pediàtrics que vinguin d'altres comunitats autònomes o que necessiten preparació a l’hospital el dia abans a la intervenció o el procediment", reflexiona Maria Ángeles Aceituno. El fet que el dia d'abans d'una operació els nens i adolescents puguin dormir a casa seva redunda també en el seu benestar i millor descans.

"La Unitat de Preingrés està orientada a què els pacients pediàtrics no hagin de venir el dia d'abans d'una intervenció o procediment per preparar-se i minimitza la seva estada a l'hospital", explica el Dr. José Manuel Domínguez, subdirector assistencial de l'Hospital Infantil i de la Dona.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.