Vall d'Hebron participa en la creació del primer protocol ERAS per als trasplantaments hepàtics

La Dra. Isabel Campos, del Servei d’Hepatologia, ha participat en la creació d'un protocol de recuperació per a pacients que se sotmeten a un trasplantament hepàtic.

29/06/2022

Fins al moment, els trasplantaments hepàtics no disposaven d'un protocol de recuperació intensificada (ERAS, de l'anglès Enhanced Recovery After Surgery), acceptat internacionalment i basat en l'evidència, que facilités tot el procés preoperatori, intraoperatori i postoperatori i millorés la recuperació dels i les pacients.

En la conferència de consens de la Societat Internacional de Trasplantament de Fetge (International Liver Transplantation Society-ILTS), que es va celebrar de manera virtual degut a la pandèmia COVID19, especialistes de 50 països, després de revisar més de 98.000 articles científics, van debatre sobre les recomanacions per establir un protocol ERAS per als trasplantaments hepàtics i fixar les estratègies que s’han d'aplicar durant el període preoperatori, intraoperatori i postoperatori amb l'objectiu de facilitar la recuperació dels i les pacients.

La Dra. Isabel Campos Varela, especialista en el Servei d’ Hepatologia de l’Àrea de Malalties Digestives de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora principal del grup de recerca en Malalties Hepàtiques del VHIR, afirma que "per al trasplantament hepàtic no teníem cap mena de protocol que estigués acceptat internacionalment. En aquest congrés es van debatre molts aspectes i s'han establert una sèrie de recomanacions, sobre més de 30 aspectes rellevants, per tenir un protocol que ajudi a millorar els resultats a curt termini en aquesta mena d'operacions"

Durant el congrés es van establir recomanacions, basades en l'evidència científica actual, que fan referència a aspectes com la nutrició del pacient, les tècniques quirúrgiques, els exercicis preoperatoris o la profilaxi antibiòtica, entre altres. "Per als i les pacients aquestes recomanacions impliquen una millor recuperació, menys infeccions, menys temps d'estada a l'hospital i menys dolor", assegura la Dra. Isabel Campos.

La iniciativa per a l'elaboració d'un protocol ERAS per al trasplantat de fetge va partir de l'equip del Royal Free Hospital de Londres, que va posar en marxa Eras4olt.org, en col·laboració amb la ILTS, per elaborar unes directrius globals, multidisciplinàries i basades en l'evidència, per millorar la recuperació dels i les pacients després d'un trasplantament de fetge. Els documents de consens  s'han anat publicant de manera progressiva.

Recomanacions per la profilaxi antimicrobiana

Dins dels equips de treball que han elaborat el nou protocol ERAS per als trasplantaments hepàtics, la Dra. Isabel Campos va prendre part en l'estudi per crear un protocol sobre quina és la profilaxi antimicrobiana òptima per prevenir les complicacions infeccioses postoperatòries bacterianes, fúngiques i per citomegalovirus després d'un trasplantament hepàtic.

Segons aquest protocol, es recomana la profilaxi antimicrobiana per prevenir la infecció bacteriana per citomegalovirus i fúngica. Respecte a la profilaxi antibiòtica, l'elecció dels antibiòtics ha de ser individualitzada i la duració de la teràpia no hauria de ser superior a les 24 hores.

Per una altra banda, tant la profilaxi universal com la teràpia preventiva estan molt recomanades per la prevenció del citomegalovirus, i l'elecció d'una o d'altre dependrà de factors com els recursos disponibles i de l'estat serològic de donant i receptor. També és molt recomanable la profilaxi antifúngica, però restringida als i les receptores amb un alt risc de desenvolupar infeccions fúngiques invasives.

Una altra recomanació important és fer profilaxi enfront del Pneumocystis jiroveci, un fong causant de pneumònia en pacients immunodeprimits.
 

"Aquestes recomanacions impliquen una millor recuperació, menys infeccions, menys temps d'estada a l'hospital i menys dolor", diu la Dra. Isabel Campos

Share it:

Noticias relacionadas

Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.