El nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron millorarà i modernitzarà l’atenció dels i les pacients de consultes externes

Vall d’Hebron agruparà pràcticament tots els serveis ambulatoris, excepte els pediàtrics, en un nou edifici a l’altra banda de la Ronda de Dalt que concentrarà consultes, gabinets, hospitals de dia, unitats de suport al diagnòstic i al tractament, unitats de farmàcia ambulatòria i una àrea de rehabilitació, a més dels espais de suport.

27/07/2022

 

Vall d’Hebron ha presentat avui el projecte del nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron, una construcció de deu plantes i 46.210 m2 sobre rasant que s’aixecarà a l’altra banda de la Ronda de Dalt, costat mar, just davant de l’Hospital General. L’edifici (inici de la construcció previst per al 2024 i que estigui enllestit el 2026), concentrarà pràcticament tots els serveis ambulatoris, excepte els pediàtrics, i allotjarà 250 consultes, 100 gabinets, 100 places d’Hospital de Dia, unitats de suport al diagnòstic i al tractament, unitats de farmàcia ambulatòria i una àrea de rehabilitació, a més dels espais de suport com espais administratius, d’informàtica i de treball per a professionals. El projecte forma part del nou Vall d’Hebron, una transformació molt ambiciosa que no només passa per millorar les infraestructures i els equipaments del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus, sinó que suposa una transformació organitzacional i competencial dels i les professionals i intensificar la col·laboració amb l’atenció primària i les institucions presents a l’àrea de referència territorial. Traslladar l’activitat ambulatòria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que cada any mobilitza un milió de visites, a les noves consultes suposarà una modificació radical del flux de pacients. Un cop el nou edifici estigui en funcionament, l’Hospital concentrarà recursos per a l’hospitalització i l’activitat quirúrgica i mantindrà la part més complexa de les unitats de diagnòstic i laboratori. Només l’Hospital Infantil preservarà la pràctica totalitat de les consultes actuals, recentment renovades. “Dins el procés de profunda transformació en què es troba immers el Campus, el nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron és una peça essencial, ja que permetrà que l’Hospital concentri els seus recursos en l’atenció als i les pacients medicoquirúrgics i permetrà diferenciar el flux entre pacient ambulatori i pacient ingressat, millorant per tant l’assistència de tots ells”, explica el Dr. Albert Salazar, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Un edifici modern per afrontar els reptes sanitaris del futur

L’Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron ha estat dissenyat pels arquitectes Diego Nakamatsu i Lluís Morán, amb experiència prèvia en instal·lacions sanitàries. Les consultes es distribuiran al voltant de grans vestíbuls i cadascuna disposarà d’un back office, un espai multidisciplinari pensat per facilitar l’accés directe a la consulta de professionals de diferents especialitats, que són els que es desplacen, sense necessitat que el pacient que requereix la seva atenció es mogui. Les noves consultes estan orientades a facilitar un canvi de model assistencial, dirigit a promoure que els pacients que necessiten un abordatge multidisciplinari per part de diferents equips sanitaris puguin ser atesos en una mateixa jornada. Aquest abordatge, més per problemes de salut que per especialitats, situa el pacient al centre i fa que els professionals sanitaris s’adaptin a les seves necessitats, més que el pacient al funcionament de la institució sanitària de la qual requereix atenció. “El nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron suposa una oportunitat per configurar un espai d’atenció ambulatòria que respongui a les necessitats actuals i futures i tingui en compte els requeriments de pacients, famílies i professionals i les sinèrgies entre especialitats, de cara a procurar una atenció més integral”, exposa el Dr. Antonio Roman, director assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Per la seva banda, Mari Àngels Barba, directora d’Infermeria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, assenyala que “els canvis en el model d’atenció que propiciarà el nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron suposen una oportunitat de treball en equip interdisciplinari, acompanyat d’una intensificació del rol de les infermeres a les consultes per tal de donar resposta a les necessitats assistencials actuals dels i les pacients”.

En aquesta línia, “les consultes funcionaran de 8 del matí a 8 del vespre per tal de facilitar la conciliació laboral dels pacients, tot i que farem una aposta en l’activitat ambulatòria per la telemedicina i les noves tecnologies”, explica la Dra. María José Abadías, subdirectora assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. “Aquest nou edifici és una oportunitat de canviar la manera de visitar i orientar l’atenció per malalties, tot centrant-nos en la persona, aprofitant la tecnologia i donant resposta a l’atenció complexa que ens correspon com a hospital terciari sense oblidar el nostre paper com a hospital comunitari de territori de referència”, exposa la Dra. Rosa Romero, coordinadora d’atenció ambulatòria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

Un edifici pensat per a les persones

Amb una arquitectura innovadora i una situació estratègica, els despatxos d’arquitectura Nakamatsu Associats i Moran Arquitectura UTE han dissenyat aquest projecte. “L’espai urbà connectarà de forma directa i accessible el nou edifici i la resta del Campus Vall d’Hebron. Com es tractarà d’una nau diàfana sense pilars, flexible i adaptable, podrà canviar, créixer i adaptar-se en el futur”, explica l'arquitecte Diego Nakamatsu. L’edifici està dissenyat per tal d’optimitzar el flux de pacients i professionals. Les consultes externes, gabinets d’exploració i hospitals de dia es plantegen amb amplis espais, autèntiques places d’espera amb llum i ventilació natural i amb vistes al mar i a Barcelona. Els grans patis bioclimàtics permetran l’entrada de llum natural. Les mesures de producció i d’estalvi d’energia aplicades a l’edifici segueixen el model d’arquitectura conscient, respectuosa, sostenible i verda.

L’edifici es construirà amb elements industrialitzats i prefabricats amb un sistema de lames verticals a les façanes per aconseguir protecció i filtre solar. “A més de sostenible, amb plaques solars, serà un edifici intel·ligent, amb avenços en tecnologia per a la traçabilitat del pacient en un entorn virtual i la robotització de la distribució logística”, afegeix Lluís Moran.

El nou Vall d'Hebron 

Vall d’Hebron ha iniciat un projecte de transformació per seguir creixent, reordenar els espais, modernitzar les instal·lacions i adequar-les a les noves necessitats assistencials, per dins i per fora. Estem fent un hospital més amable per a les persones i un Campus més obert a la ciutat, en què el trasllat de tots els serveis ambulatoris, excepte els pediàtrics, a l’altra banda de la Ronda, i la centralització de totes les Urgències, excepte les pediàtriques, en el nou edifici FUL (Edifici de Farmàcia, Urgències i Logístic) seran clau.

El Pla especial urbanístic del nou Vall d’Hebron permetrà endreçar tot el recinte del Campus, del qual el nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron és un element clau. Un cop les noves consultes estiguin en funcionament al costat mar de la Ronda de Dalt, se situaran al mateix nivell constructiu que l’Hospital General i es podrà passar caminant d’un costat a l’altre per sobre de la Ronda. D’aquesta manera, es millorarà la integració del nou Vall d’Hebron amb el conjunt de la ciutat de Barcelona. El projecte del nou Vall d’Hebron organitza el Campus a partir d’una trama de camins verticals i horitzontals per tal de facilitar la mobilitat. Els camins horitzontals uniran els barris de Montbau i de Sant Genís dels Agudells. I els verticals, el Passeig de la Vall d’Hebron amb el Parc Natural de Collserola. Unes escales mecàniques faran de nexe entre el sud i nord per facilitar la mobilitat a tot el recinte: el Campus també comptarà amb un passeig de vianants que recorrerà el recinte des del carrer Nínive fins a la Biblioteca de Montbau.

El nou edifici allotjarà un total de 250 consultes, 100 gabinets i 100 places d’Hospital de Dia

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.