La Comissió de Lectura Fàcil ja ha treballat 21 fullets informatius per facilitar la comprensió de pacients i acompanyants

Formen part de la Comissió fins a set associacions de pacients i tres consells de barri, a banda de professionals d’Atenció i Participació Ciutadana de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

03/08/2022

La Comissió de Lectura Fàcil de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ja ha treballat 21 fullets informatius dirigits a pacients i acompanyants per fer-los més fàcil la comprensió. Concretament, la Comissió es reuneix un cop al mes per treballar documents de tipologia sanitària o organitzativa que prèviament un responsable sanitari de l’hospital ha sol·licitat que es treballi. Així, en cada reunió, deu membres de la Comissió de Lectura Fàcil analitzen conjuntament la comprensió, el disseny i la claredat per tal que el fullet informatiu sigui el màxim de comprensible per a tot tipus de pacient i acompanyant. Els fullets poden centrar-se en una patologia –com ara “el trasplantament de pulmó”- o en un procediment –per exemple, “com preparar-se per a una intervenció quirúrgica”-.

Aquest projecte de lectura fàcil, impulsat per la Coordinació d’Atenció i Participació Ciutadana el novembre de 2020, és una forma de participació ciutadana ja que són membres permanents de la Comissió fins a set associacions de pacients i tres consells de barri, a banda de professionals d’Atenció i Participació Ciutadana. “En els casos en què el document sigui específic d’una malaltia, en aquella reunió de treball es conviden puntualment membres d’associacions de pacients d’aquella malaltia així com el professional sanitari referent d’aquest fullet”, explica Ana Martí, coordinadora d’Atenció i Participació Ciutadana. La Comissió de Lectura Fàcil es renova anualment perquè totes les associacions de pacients puguin participar-hi i les organitzacions veïnals puguin variar el seu representant. Vall d’Hebron és el primer hospital català en posar en marxa un projecte d’aquestes característiques.

Segons Ana Martí, el fet que el document tingui una informació més clara i comprensible “millora l’experiència del pacient en el seu procés de salut. Aquestes iniciatives de participació ciutadana col·laboren a fer una atenció centrada en la persona, més corresponsable, potenciant l'autonomia del pacient i afavorint els resultats en salut, i si és el cas, una millor adherència terapèutica. A la vegada, fomentem l'empatia dels i les nostres professionals cap a mètodes de lectura fàcil”. Gràcies a la perspectiva dels i les pacients, es poden identificar aspectes que hagin pogut passar-se per alt i destacar-ne aquells que les persones destinatàries consideren primordials per tenir cura de la seva malaltia. Les persones que integren la Comissió col·laboren amb l’equip assistencial en l’edició de documents informatius, considerant aspectes com la utilització d’un llenguatge comprensible i inclusiu, sense terminologia sanitària ni tecnicismes i reforçat amb imatges aclaridores. Per tant, els i les pacients fan una valoració en relació amb l’excés de tecnicismes, la sintaxi complexa, la presentació del document i la seva adequació a la població a la qual va dirigit.

Marisol Armengol, infermera de la Unitat de Gestió, Coneixement i Avaluació de la Direcció d’Infermeria, ha assistit a una de les reunions de la Comissió de Lectura Fàcil per treballar dos documents (per a pacients adults i pediàtrics ingressats) que aquesta Direcció havia demanat d’analitzar. Es tracta de dos fullets sobre seguretat de pacients relacionats amb el projecte “Interrupcions zero”. “Durant la reunió, vam anar llegint frase per frase els dos documents i els representants de les associacions de pacients ens donaven suggeriments per fer-lo més comprensible”, explica Marisol Armengol. El resultat va ser molt satisfactori: “Aquesta experiència ens ha fet reflexionar; els sanitaris, sense adonar-nos-en, utilitzem un argot molt tècnic”, assegura Marisol Armengol, que també destaca l’efecte d’empoderament que aquesta iniciativa ofereix als pacients, ja que “aprenen a tenir cura de la seva salut”.

Una de les associacions de pacients més actives en la Comissió de Lectura Fàcil és Kreamics, Associació d’Afectats per Cremades de Catalunya. Marta Allué, membre d’aquesta entitat, participa a la majoria de sessions d’anàlisi de documents. “La Comissió de Lectura Fàcil ens sembla una gran idea, i funciona. Ens permet als pacients el que fa anys que buscàvem: poder cooperar en qüestions que directament tenen a veure amb nosaltres. Al cap i a la fi, com a pacients som experts”, assegura Marta Allué. Com detalla la representant de Kreamics, la Comissió analitza també si el text considera la diversitat dels pacients a qui va adreçat i si és respectuós amb el destinatari. “Apostem per corregir un llenguatge massa paternalista. Valorem una correcció inclusiva, destinada a tothom”, rebla Marta Allué.
 

Vall d’Hebron és el primer hospital català en posar en marxa un projecte d’aquestes característiques.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.