Professionals de Vall d'Hebron coordinen i participen en el primer document de recomanacions per al transport de pacients en ECMO

Els experts aconsellen que ho facin professionals altament qualificats, amb el material necessari i en el tipus de transport adequat i que s'estableixi una xarxa de transport coordinada en l'àmbit autonòmic i estatal.

05/08/2022

Professionals de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron han participat en l'elaboració del document 'Recomanacions de consens sobre el transport de pacients en ECMO' en el qual s'estableixen un conjunt de recomanacions per al transport de pacients crítics adults i pediàtrics en ECMO.

El Dr. Eduard Argudo, del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, coordinador del Grup de Treball de Transport Crític de la SEMICYUC i coordinador del document de consens, assegura que "l'ECMO és una tècnica molt complexa que es fa en molt pocs hospitals, ja que per obtenir bons resultats és indispensable que es realitzi per part de professionals altament qualificats i amb molta experiència. Hi ha pacients que la necessiten i es troben en centres que no disposen d'aquesta tècnica, per la qual cosa per garantir l'equitat i accessibilitat de la població a l'ECMO és imprescindible que els centres de referència disposin d'equips de transport en ECMO. El que volem amb aquestes recomanacions és garantir la seguretat dels i les pacients i que tota la població pugui tenir accés a aquesta tècnica en cas que ho necessiti".

Segons el Dr. Eduard Argudo, aquest document de recomanacions és important per a l'estandardització dels procediments en aquest tipus de transport en tot l'Estat. "Es recomana quin tipus de transport s'ha d'utilitzar, com s'han d'organitzar els equips, el material que s'ha de fer servir o la formació que han de tenir els professionals que fan aquest transport. El que es pretén és que tot es faci d'acord amb procediments estandarditzats que augmentin la seguretat d'un procés que és molt complex", diu el Dr. Eduard Argudo.

Per la seva part, el Dr. Joan Balcells, cap de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques, considera que aquest document és necessari per garantir la seguretat i l'equitat de tots els i les pacients que han de ser traslladats en ECMO. "Es tracta de trasllats molt complexos que no estaven organitzats, però que requereixen una ordenació que digui qui ha de fer cada feina a l'hora de traslladar pacients i quins són els recursos necessaris per fer-ho. Per això és important posar en marxa un sistema que ho coordini, tant per a pacients adults com pediàtrics. Encara que el 90% del document és comú per a pacients pediàtrics i adults, en el cas de nens i nenes hi ha determinades especificacions, com el material que s'ha de portar o els professionals que l'han d'acompanyar", diu el Dr. Joan Balcells. A més, assegura que no tots els centres sanitaris han de tenir professionals experts en ECMO, però sí que "han de saber que hi ha la possibilitat que el o la pacient pugui rebre aquest tractament gràcies al fet que hi ha un equip que anirà a buscar-lo".

El llistat de 41 recomanacions de què consta el document s'ha dividit en set seccions: indicacions de transport; sistema de centres de referència; mitjans de transport; característiques dels vehicles, l'equipament i el material; composició dels equips; formació i entrenament; i seguretat clínica del transport.

El document, el primer en l'Estat d'aquesta naturalesa, ha estat elaborat per la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i la Societat Espanyola de Vigilància intensiva Pediàtrica (SECIP), i té com a objectiu garantir l'equitat en l'atenció als i les pacients crítics en ECMO que necessiten ser traslladats i contribuir a l'estandardització de les cures per als i les pacients. Per part de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, en l'elaboració del document han participat tres professionals, el Dr. Eduard Argudo i la Dra. María Martínez, del Servei de Medicina Intensiva, i el Dr. Joan Balcells, cap de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és centre de referència en ECMO tant adult com pediàtric i un dels centres amb major experiència en transport en ECMO de l'estat. L'equip d'ECMO d'adults s'ha desplaçat en més de 130 ocasions a altres centres hospitalaris de Catalunya i també de les Illes Balears i d'Aragó per iniciar ECMO en pacients adults. Pel que fa a l'equip pediàtric, Vall d'Hebron és un dels únics tres Hospitals pediàtrics de l'Estat que han donat suport en ECMO a altres centres, incloent-hi també a altres comunitats autònomes com les Illes Balears i Navarra.

Les recomanacions de consens sobre el transport de pacients en ECMO han estat presentades en el marc del LVII Congrés Nacional de la SEMICYUC i el XXXVI Congrés Nacional de la SECIP, que s'han celebrat paral•lelament al XLVII Congrés Nacional d'Infermeria Intensiva.
 

El llistat de 41 recomanacions s'ha dividit en set seccions: indicacions de transport; sistema de centres de referència; mitjans de transport; característiques dels vehicles, l'equipament i el material; composició dels equips; formació i entrenament; i seguretat clínica del transport.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.