Vall d’Hebron formarà joves extutelats com agents comunitaris en un projecte pioner d’atenció a la salut mental de joves migrats sols amb Salut, Drets Socials i UNICEF

El conveni que signen avui Salut, Drets Socials i UNICEF inclou la formació especialitzada de professionals de salut i de protecció a la infància, i la coordinació de grups multidisciplinars d’intervenció psicosocial per part de l’equip de Salut Mental de Vall d’Hebron.

23/09/2022

Catalunya desplegarà els dos anys vinents el Projecte Capacitats, un projecte pilot d’atenció a la salut mental dels infants i adolescents del sistema de protecció, especialment dissenyat per atendre els joves migrats sols. N’han signat i presentat el conveni aquest matí la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el president d’Unicef a Catalunya, Jaume Lanaspa.

L’equip del Programa de Psiquiatria Transcultural de l’ Hospital Universitari Vall d’Hebron, dirigit a pacients que per formar part d’algun grup minoritari plantegen alguna dificultat en l’atenció assistencial dins el circuit de salut mental, tindrà un paper actiu de mentoratge. Formarà joves extutelats com  agents comunitaris de salut mental. Amb l’ajuda dels Fons Europeus de Reubicació i Reassentament de Refugiats, es crearà un programa de beques formatives i contractes de pràctiques per desplegar aquest programa de capacitació. En paral•lel, Vall d’Hebron formarà a professionals del sistema de salut i de protecció a la infància en competències culturals en la salut mental i intervenció psicosocial. I coordinarà la creació i el desenvolupament de grups multidisciplinaris d’intervenció psicosocial en els quals s’integren joves extutelats, professionals de centres de protecció a la infància, agents comunitaris i equips de salut mental i intervenció psicosocial. 

La formació de joves extutelats com agents comunitaris de salut mental començarà amb 10 nois. La Direcció General de la Infància i Adolescència (DGAIA) identificarà les persones més qualificades, amb la maduresa adequada i que siguin empàtics i respectuosos. La selecció final la farà l’equip del Dr. Francisco Collazos, responsable de la secció de Psiquiatria Comunitària de Vall d’Hebron, que lidera el Programa de Psiquiatria Transcultural. Aquest equip serà l’encarregat de la formació. 

“Aquests nois rebran formació teòrica i participaran en reunions amb professionals de salut i del tercer sector. Tindran el paper d’agents en formació i el seu objectiu serà detectar necessitats psicològiques d’infants i adolescents emigrats que tutela la DGAIA”, explica el Dr. Francisco Collazos. “El seu paper serà clau, perquè per treballar un problema de salut mental, necessitem saber com viu la persona, en quin context es mou, quina relació té amb la família quan parlen per telèfon, com es relacionen... i els futurs agents comunitaris poden franquejar les barreres que aquests joves posen als i les professionals”, destaca. La idea és que puguin parlar de salut sexual, drogues, compartir activitats lúdiques i esportives i detectar en fases preliminars possibles trastorns. El Dr. Francisco Collazos matisa que la majoria dels menors no acompanyats no té trastorns mentals, però són vulnerables per l’experiència viscuda. Aquesta experiència pilot es monitorarà i si funciona s’estudiarà exportar-la. “Una societat com la catalana ha de fer tot el possible per integrar aquests joves”, afirma el Dr. Francisco Collazos. 

Des de 2017, s’han incorporat al sistema de protecció a la infància de Catalunya més d’11.000 joves migrats sols. El conveni que s’ha presentat avui constata l’impacte que ha representat aquest fenomen sobre l’àmbit social i els reptes que planteja quant a atenció a la salut mental i la mediació intercultural. Es reconeix el marge per a la millora pel que fa a la coordinació entre els sistemes de salut i protecció a la infància, els recursos i la preparació específica per atendre el col•lectiu i la competència lingüística i cultural dels professionals.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha destacat que “estem compromesos en donar eines i instruments per poder millorar el benestar emocional dels joves i per això és imprescindible seguir avançant en la coordinació entre el sistema de protecció i la xarxa de salut mental del sistema públic de salut, tal com fem avui amb aquest conveni”.

"Amb el projecte "Capacitats" és fa un pas endavant en el camí per garantir el dret a la salut mental de la infància que es troba al sistema de protecció, especialment als migrants no acompanyats i als joves migrants extutelats", ha incidit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

El benestar dels infants i adolescents i el dret a tenir una bona salut mental és una prioritat per a UNICEF. "I més quan parlem d'aquells que es troben en una situació vulnerable com és el cas dels nois i noies migrants no acompanyats", ha dit Jaume Lanaspa, president de UNICEF Catalunya.

L’objectiu general de l’acord és garantir el dret a la salut mental d’aquests infants tutelats i extutelats, gràcies a una atenció psicosocial culturalment competent i la coordinació entre el sistema de protecció a la infància i el sistema públic de salut. 

Aquest objectiu general es desglossa en quatre línies d’actuació:

1.    Curs “Competència cultural en la salut mental i intervenció psicosocial en infants i adolescents migrats sols”. L’equip del Programa de psiquiatria  transcultural de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron impartirà aquesta formació tant a professionals del sistema de salut com del sistema de protecció a la infància.

2.    Programa de capacitació de joves extutelats com a agents comunitaris en salut mental. Els i les joves rebran primer una formació per part  dels professionals del programa esmentat de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per poder exercir posteriorment un rol d’intermediació entre l’equip de salut i el col•lectiu de joves emigrats. Amb aquesta finalitat, s’habilitarà un programa de beques formatives o contractes de pràctiques.

3.    Creació i desenvolupament de grups multidisciplinaris d’intervenció psicosocial. Coordinat per Vall d’Hebron i en què s’integraran joves extutelats, professionals dels centres de protecció a la infància, agents comunitaris i equips de salut mental i intervenció psicosocial, estaran focalitzats en la tasca de prevenció i promoció de la salut mental.


4.    Assistència psiquiàtrica i psicològica culturalment competent.  En cas de requerir atenció psiquiàtrica o psicològica, aquests joves poden ser atesos pel Programa de Psiquiatria Transcultural de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron. 


L’acord del Projecte Capacitats també contempla altres mesures, com ara: desenvolupament de continguts i materials formatius, activitats de promoció, prevenció, diagnòstic i atenció desenvolupada en els centres de protecció, de sensibilització i comunicació i d’incidència política. 

"Començarem la formació amb 10 joves. El seu paper serà clau per detectar necessitats psicològiques d’infants i adolescents emigrats. Es tracta d'un projecte pioner que  es monitorarà i si funciona, s'exportarà"

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.