Vall d’Hebron reafirma el 25-N el seu compromís contra la violència masclista

La Violència Masclista és la manifestació més greu de la desigualtat cap a les dones a la nostra societat; un greu problema de salut pública, un atemptat contra la llibertat individual i una violació dels drets humans.

24/11/2022

Aquest divendres, Dia Internacional contra la Violència Masclista, l’Hospital Vall d’Hebron reafirma el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista. L’any passat van presentar-se a Catalunya 11.586 denúncies de dones que la patien i van registrar-se set víctimes mortals, dues de les quals havien realitzat denúncia prèvia a la seva mort. 

La Violència Masclista és la manifestació més greu de la desigualtat cap a les dones a la nostra societat; un greu problema de salut pública, un atemptat contra la llibertat individual i una violació dels drets humans.

Com a institució sanitària, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron treballa diàriament per garantir una atenció assistencial integral i de qualitat per a les persones que són víctimes de violència masclista; i amb l’objectiu de combatre l’infradiagnòstic de casos, formant i potenciant la conscienciació a tots els equips de professionals per a la detecció i la implementació de les línies d’actuació coordinada, internament i amb dispositius externs de la xarxa comunitària d’atenció a la dona; a fi de garantir la protecció, suport, acompanyament i la no revictimització de la dona atesa. 

Ja el 2019, Vall d'Hebron va constituir una Comissió Transversal de Violència Masclista, amb participació de professionals de totes les especialitats. Un any després, Vall d'Hebron va elaborar un Protocol transversal d'atenció a pacients que es troben en situació de violència masclista, amb l'objectiu d'oferir protecció integral a la dona 24 hores al dia durant tot l'any. “Es tracta que tot Vall d'Hebron funcioni com un espai de detecció i atenció a les víctimes de violència masclista, un espai sensible on tots i totes les professionals, no només sanitaris, tinguin una mirada sensible, amb formació i capacitació que ajudi a la detecció de les violències masclistes o del risc de patir-les”, exposa Eva Fernández, treballadora social sanitària i presidenta de la Comissió Transversal de Violència Masclista: “Des de la comissió es fa un seguiment acurat del procés d'intervenció i de les necessitats dels nostres professionals, i analitzem l'evolució de les dades assistencials i el perfil social de les nostres pacients, amb la finalitat d'introduir les adaptacions necessàries per continuar oferint una atenció eficient i de qualitat que situí al centre a la víctima”, afegeix.

El Protocol transversal de violència masclista estableix, per exemple, que quan una dona amb lesions que indiquen que pot haver estat víctima de violència masclista arriba a qualsevol punt de Vall d'Hebron, siguin els equips sanitaris els que es desplacin sempre que sigui possible i ella romangui al mateix lloc. “Des de la Comissió Transversal de Violència Masclista vetllem perquè el protocol es compleixi: una part important passa per la sensibilització. Les dades demostren que la formació ha estat i serà un factor clau per a la detecció. L'evolució de les dades assistencials així ho evidencien. A data setembre del 2022 l'assistència a dones víctimes de violència masclista ha incrementat un 30% respecte al total de l'any passat”, exposa Giuliana Rios, treballadora social sanitària i membre de la comissió. En aquest sentit, s'intenta garantir que la violència masclista estigui present a les formacions professionals de Vall d'Hebron i a les sessions clíniques, per tal que tothom disposi dels coneixements i la capacitació per al seu abordatge i detecció. Vall d'Hebron realitza, per exemple, cursos de violència masclista, dels quals celebra fins a sis edicions en un any. La formació per a professionals té especial importància a aquells serveis que acostumen a rebre en primera instància i en context d'urgència les dones que pateixen violència masclista. "La formació que reben els i les professionals del Servei d'Urgències és vertical i va des del cap de servei als residents: dins dels tres dies de tallers de simulació amb casos clínics d'urgències que formen part de la formació dels R1, un dels casos és de violència masclista", exemplifica la Dra. Cristina Soler, del Servei d'Urgències.

Vall d'Hebron també procura oferir una atenció a la salut des d'una perspectiva psicosocial, que garanteixi la protecció tant de les víctimes de violència masclista com dels seus fills i filles. “Quan una dona que ha patit violència masclista arriba als diferents serveis del nostre centre necessita una resposta immediata i personalitzada que no es redueix a l'atenció mèdica, passa també per proporcionar-li atenció i acompanyament social i psicològic especialitzat”, destaca la psicòloga Sara Guila, secretària de la Comissió Transversal de Violència Masclista.

Per fomentar el treball en xarxa i coordinat amb les diferents institucions del territori, l'equip de treball social sanitari participa en les sessions plenàries del circuit Barcelona contra la violència masclista i als circuits territorials contra la violència masclista de cadascun dels districtes del nostre àmbit d'intervenció.

Dins l’àmbit de la recerca, dotze professionals (PRAISE-2 Investigators) del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats van participar en un estudi recent que constatava que quatre de cada deu dones que acudeixen a l’hospital amb una fractura òssia o una luxació han patit violència de gènere en algun moment de les seves vides. Els resultats, publicats a The Journal of Bone & Joint Surgery demostraven, un cop més, la prevalença d’aquest tipus de violència a la societat. 

Accions pel 25-N

Professionals i pacients de Vall d'Hebron poden participar al llarg del dia d’avui en una acció de sensibilització amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Als vestíbuls de l’Hospital General, l’Hospital Infantil i l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats s’han instal·lat graelles en les quals es poden deixar penjats missatges contra la violència masclista, escrits en targetes amb forma de mans. A més, membres de la Comissió de Violència Masclista han llegit un manifest en contra la violència vers les dones, en el qual expressaven tot el seu suport i empatia vers les víctimes, les supervivents i el seu entorn. En el decurs de l’acte, també s’han declamat poemes i textos contra la violència masclista.  
 

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ofereix assistència integral i de qualitat per a les persones que són víctimes de violència masclista

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.