Vall d’Hebron, el SEM i l’Hospital Sant Joan de Déu realitzen amb èxit l’assistència i el trasllat d’una pacient neonatal amb ECMO des de l’Hospital Universitari Joan XXIII

El Sistema de Salut de Catalunya crea un programa específic de trasllat amb ECMO pediàtric que garanteix l’assistència i trasllat d’infants les 24 hores del dia en qualsevol punt del territori català.

18/05/2023

L’Aisha és una pacient pediàtrica que va néixer el 4 de març amb problemes pulmonars després d'un part amb aspiració de meconi. Un equip format per 12 professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona i de l’Hospital Sant Joan de Déu, va desplaçar-se fins a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, on es trobava ingressada la nena, per iniciar la teràpia amb ECMO i traslladar-la en ambulància medicalitzada pediàtrica, a l’Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

La teràpia ECMO és l’oxigenació per membrana extracorpòria que proporciona suport cardíac i respiratori prolongat a pacients, els pulmons i cor dels quals són incapaços de desenvolupar les seves funcions vitals amb normalitat. Això comporta l’extracció de la sang del cos per a la seva oxigenació i el retorn posterior al cos.

Després de gairebé 10 dies amb ECMO, i prop de dos mesos d’ingrés, l’Aisha s’ha pogut recuperar gràcies a la ràpida actuació i coordinació dels equips professionals que han intervingut en tot el procés. La bebè forma part dels pocs casos de pacients pediàtrics, 10 durant els últims 3 anys a Catalunya, que han requerit un trasllat amb ECMO per a poder sobreviure.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat la fortalesa del Sistema de Salut català i ha explicat que s’ha posat en marxa un programa específic per a pacients pediàtrics que necessiten trasllat ECMO. “Gràcies a aquest nou programa de trasllat amb ECMO pediàtric, el Sistema de Salut pot garantir una assistència d’alt nivell a qualsevol punt del territori de Catalunya i el seu trasllat en ambulàncies d’alta complexitat pediàtrica a un centre d’alta tecnologia”.


Ecmo Team12 professionals especialitzats per salvar l’Aisha

Poc després del part, l’Aisha va començar a patir problemes respiratoris i va ser derivada a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Malgrat el tractament precoç, no n’hi va haver prou i, a les 16 hores del dia 4 de març, l’Hospital Universitari Joan XXIII va alertar del cas. Després d’una avaluació conjunta entre els equips de l’Hospital Universitari Joan XIII i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es va establir la indicació del suport amb ECMO i es va posar en marxa. A les 21.00 hores,  el dispositiu per desplaçar un equip especialitzat de professionals “ECMO Team” fins a l’hospital d’origen i aplicar-hi la teràpia d’ oxigenació amb membrana extracorpòria (ECMO). 

A les 05.30 hores del 5 de març, vuit hores després d’haver activat el dispositiu assistencial, la pacient va arribar a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron amb ECMO. En l’assistència i trasllat de l’Aisha hi van intervenir un total de 12 professionals i es van emprar 3 unitats del SEM, entre les quals, l’ambulància pediàtrica amb base i professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu.

La Dra. Mar Albújar, cap de secció de Crítics Pediàtrics i Neonatals de l’Hospital Universitari Joan XXXIII  de Tarragona, “com a centre de referència en pediatria de la demarcació de Tarragona és molt important per a nosaltres poder comptar amb aquest dispositiu, ja que permet que els pacients que nosaltres atenem tinguin les mateixes oportunitats que els dels hospitals de referència, mantenint l’equitat en  l’atenció sanitària i permetent un inici precoç de la teràpia”

El Dr. Jorge Morales, director Mèdic del SEM, ha explicat que “gràcies a l’experiència i al treball conjunt desenvolupat durant més de 27 anys pel SEM pediàtric, avui dia diferents institucions treballem de manera organitzada i perfectament coordinada, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. D’aquesta manera, podem oferir la millor resposta a pacients crítics pediàtrics i neonatals que, com l’Aisha, requereixen una tècnica d’alta complexitat com és l’ECMO”

Per la seva banda, el Dr. Joan Balcells, cap de Secció de Cures Intensives Pediàtriques i director del Programa ECMO Pediàtric i Neonatal de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha destacat la complexitat de la tècnica i la necessitat que professionals ultra-especialitzats estiguin disponibles per poder activar-se 24 hores al dia, ja que es tracta de casos molt poc freqüents però que es produeixen de manera sobtada i requereixen d’una actuació urgent.

La Dra. Elisabeth Esteban, coordinadora del SEM Pediàtric de l’Hospital Sant Joan de Déu ha explicat la importància que “els hospitals de qualsevol punt de Catalunya tinguin a la seva disposició el suport de la pediatria de crítics i, en especial, del programa de trasllat amb ECMO pediàtric, per als infants que requereixen teràpies d’alta intensitat o el tractament amb ECMO, així com un trasllat a un hospital amb capacitat per atendre aquests pacients”.  

En l’operatiu organitzat per aplicar la teràpia d’ECMO i realitzar el trasllat fins a l’hospital de destí  van intervenir, per part de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Dr. Joan Balcells, cap de Secció de Cures Intensives Pediàtriques i director del Programa ECMO Pediàtric i Neonatal, el Dr. Jaume Izquierdo, metge adjunt de l’UCI Pediàtrica i coordinador del Programa ECMO Pediàtric i Neonatal, el Dr. Antoni Pàmies Catalán, cirurgià cardíac pediàtric, les infermeres Noemí Rosell Ruíz i Amanda Secorun Torres de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques expertes en ECMO. Per part del SEM, hi van participar dos tècnics en emergències sanitàries, Isaac Gonzalvo i Ramon Garrido, diversos professionals de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS), entre els quals el pediatra de crítics de la taula de serveis especialitzats, així com el director mèdic del SEM, el Dr. Jorge Morales i el cap del Grup d’Intervenció i Suport, Jesús Cabañas. Per la seva banda, la Base del SEM Pediàtric de l’Hospital de Sant Joan de Déu va desplaçar una ambulància amb els professionals Javier Trastoy, Almudena Delgado i Jesús Peiró, pediatre, infermera i tècnic respectivament, especialistes en estabilització i trasllat del nen i nounat crític.

Posada en marxa del Programa de trasllat amb ECMO pediàtric 

Catalunya ha realitzat 12 trasllats amb ECMO de pacients pediàtrics en 10 anys, 10 dels quals els últims 3 anys, la majoria procedents de poblacions de fora de Catalunya que no tenen al seu abast aquesta possibilitat. Amb la posada en marxa del Programa de trasllat amb ECMO pediàtric a Catalunya, i la garantia que podrà ser activat les 24 hores del dia, es preveu que s’ incrementi el número total de casos anuals. 

El cas de l’Aisha és el primer que es produeix a Catalunya durant el 2023. Els casos que requereixen trasllat amb ECMO són casos poc freqüents, ja que el SEM acostuma a traslladar a aquests pacients de manera precoç als centres hospitalaris d’alta especialització, que poden aplicar la tècnica d’ECMO.

La coordinació entre hospitals i el SEM, així com l’especialització i l’experiència desenvolupada al llarg de 27 anys amb el SEM Pediàtric ha permès que, avui, a Catalunya es posi en marxa aquest programa en el que participen els Hospitals Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, i el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya. 

El programa de trasllat amb ECMO pediàtric garanteix una atenció d’alta complexitat pediàtrica als pacients neonatals i pediàtrics les 24 hores del dia a qualsevol punt del territori català i, fins i tot, fer extensiva aquesta resposta a altres territoris d’Espanya. De fet, gràcies al model d’assistència a pacients crítics pediàtrics desenvolupat a partir de 1996, des de Catalunya s’han pogut assistir i traslladar amb ECMO a infants d’arreu de l’Estat espanyol com Balears, Navarra (Tudela) o, més recentment, Albacete.

A l’Estat, només Catalunya compta amb un programa de trasllat amb ECMO pediàtric avalat pel Sistema de Salut. 

Actualment, s’ha impulsat un grup de treball per desenvolupar un programa d’assistència i trasllat de malalts crítics amb ECMO a nivell estatal, en què tant el sistema de trasllats pediàtrics com el Programa de Trasllat de Pacients Crítics Adults de Catalunya en són referents. 

El SEM Pediàtric
Catalunya compta, des de 1996, amb un model d’assistència i trasllat de pacients neonatals i pediàtrics únic a l’Estat espanyol: el SEM Pediàtric. 

Format per més de 60 professionals especialitzats dels hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron, Sant Pau i la Santa Creu i de l’Hospital Parc Taulí, i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), realitza al voltant de 1.200 assistències i trasllats anuals a qualsevol punt del territori català i andorrà, de les quals un 45% són de pacients nounats. De totes aquestes assistències i trasllats, una petita part són de pacients crítics complexos que requereixen de la tècnica ECMO. 

El SEM Pediàtric compta amb dues ambulàncies de suport vital avançat pediàtric equipades amb material d’electromedicina d’última generació situades a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i a l’Hospital Sant Joan de Déu, i amb l’helicòpter medicalitzat del SEM amb la Base pediàtrica als hospitals de Sant Pau i Parc Taulí. 

Aquest dispositiu es veu reforçat amb una ambulància pediàtrica de reserva quan es produeix un cas de trasllat amb ECMO per poder mantenir l’activitat a tot el territori. També, durant el període de bronquiolitis que va de desembre a març, el SEM Pediàtric es reforça amb una tercera ambulància. A la Central de Coordinació Sanitària del SEM hi ha un pediatre consultor de les bases SEM pediàtriques que coordina aquesta activitat les 24 hores del dia.

Catalunya ha realitzat 12 trasllats amb ECMO de pacients pediàtrics en 10 anys, 10 dels quals els últims 3 anys, la majoria procedents de poblacions de fora de Catalunya que no tenen al seu abast aquesta possibilitat. Amb la posada en marxa del Programa de Trasllat amb ECMO Pediàtric a Catalunya, i la garantia que podrà ser activat les 24 hores del dia, es preveu que s’ incrementi el número total de casos anuals.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.