Més de 1.700 assaigs clínics a Vall d’Hebron per posar a l’abast noves teràpies i diagnòstics als pacients

En el Dia Mundial de l’Assaig Clínic, destaquem el creixement en recerca clínica del VHIR i el VHIO en l’últim any.

19/05/2023

Els assaigs clínics són part essencial de la recerca clínica, centrada en estudis per avaluar l’eficàcia i/o seguretat de nous tractaments o tècniques diagnòstiques. Per dur-los a terme, és essencial la participació de persones (pacients o voluntaris sans) o l’estudi de les seves dades o pacients. En el Dia Mundial de l’Assaig Clínic destaquem el creixement dels assaigs clínics en què participa el Campus Vall d’Hebron.

Un any més, batem rècords. Durant el 2022, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) van iniciar 428 assaigs clínics fins assolir 1.761 actius. D’aquests, un 55% es troben en fases primerenques.

Durant l’últim any, més de 300 investigadors principals van participar en el desenvolupament els assaigs. A més, es van incorporar més de 2500 pacients nous en assaigs portats a terme a Vall d’Hebron. “La posada en marxa d’assaigs clínics és la millor estratègia per posar a l’abast dels pacients diagnòstics i teràpies innovadores que no estiguin encara disponibles i que poden canviar la qualitat de vida de les persones”, emfatitza el Dr. Xavier Cañas, director de Promoció de la Recerca Clínica del Campus Vall d’Hebron.

Nous assaigs del VHIR per millorar la vida dels i les pacients

El VHIR és referent en assaigs clínics que tenen un impacte directe en la supervivència i qualitat de vida dels i les pacients. Mostra d’això és que, des de 2010, el VHIR ha participat en assaigs de Fase III de més del 20% dels nous fàrmacs que han arribat al mercat. Entre ells es troben fàrmacs per a diferents malalties com la diabetis tipus II, l’epilèpsia, l’atròfia muscular espinal, l’hepatitis C o la infecció per VIH. Cal destacar l’alt impacte en l’àmbit pediàtric, ja que un 21% del total d’assaigs de Vall d’Hebron es duen a terme en infants i adolescents.

El 2022 es van engegar 205 assaigs nous al VHIR i es va arribar als 675 actius, amb la participació de més de 100 investigadors principals.

En els últims mesos, destaca la participació dels nostres professionals en assaigs que s’han posat en marxa. Entre ells es troba l’inici d’un estudi pioner que analitza la seguretat i efecte de la teràpia CAR-T per al lupus i un treball que provarà el primer medicament imprès en 3D a Europa en infants.

Pel que fa a nous resultats, un treball de Vall d’Hebron ha demostrat que un nou indicador permet aturar el tractament amb aspirina en un 90% de dones durant l’embaràs sense conseqüències negatives per a les gestants ni per als nadons. A més, hem liderat un assaig que mostra resultats exitosos d’un fàrmac neuroprotector per reduir la mortalitat de l’ictus isquèmic. En el camp de la COVID-19, Vall d’Hebron ha participat en l’assaig per provar l’eficàcia i seguretat de la vacuna d’HIPRA que ha permès la seva aprovació. En oncologia pediàtrica, destaca l’assaig BEACON, en què es demostra l’efectivitat del tractament amb la immunoteràpia amb dinutuximab beta (anti-GD2) per al neuroblastoma.

El VHIO, punter en assajos clínics innovadors de fàrmacs personalitzats per al tractament del càncer

En els últims anys, el VHIO ha avançat en l’anàlisi molecular dels tumors per desenvolupar nous models de tractaments amb fàrmacs altament selectius, nous tipus de teràpia com la immunoteràpia, teràpies cel·lulars… i s’han desenvolupat nous estudis per escurçar els temps de desenvolupament de nous fàrmacs.

El 2022, el VHIO tenia actius 3 assaigs de fase 0, 262 de fase I, 33 estudis basket, 186 fase II, 209 fase III i un estudi amb dispositius mèdics. 230 d’aquests estudis es van iniciar durant 2022. A més, es van incloure un total de 1503 pacients per participar en els estudis.

EU-PEARL: la plataforma col·laborativa d’assaigs clínics a Europa

Des del 2019, Vall d’Hebron ha participat activament en el projecte EU-PEARL (EU Patient- cEntric clinicAl tRial pLatforms), una aliança públic-privada finançada per la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) amb l’objectiu de transformar com es duen a terme els assaigs clínics. El projecte ha conceptualitzat i liderat el disseny d'una plataforma d'investigació integrada i centrada en el pacient per al desenvolupament de nous medicaments a Europa.

EU-PEARL ha permès desenvolupar plataformes per provar múltiples fàrmacs al mateix temps en quatre malalties: el trastorn depressiu major, la tuberculosi, l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH) i la neurofibromatosi. En aquest sentit, destaca la creació de guies de recomanacions i recursos per dur a terme aquests estudis. En el disseny d’aquestes eines s’ha tingut en compte el punt de vista dels pacients, mitjançant l’estreta col·laboració amb associacions de pacients.

Tot plegat, les plataformes creades per EU-PEARL contribueixen a fer assaigs clínics més eficients, afavorir l’accés dels pacients a noves teràpies, i a reduir el temps necessari per desenvolupar i portar el mercat nous medicaments.

Durant el 2022, el VHIR i el VHIO van iniciar 428 assaigs clínics fins assolir 1761 actius.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.