Un nou anticòs conjugat podria ser útil per a personalitzar el tractament de pacients amb càncer epitelial d’ovari recurrent que expressen la proteïna FolRα

Els resultats de l'estudi fase I STRO-002 d'expansió de dosis del fàrmac luveltamab tazevibulin (luvelta) demostren beneficis clínics significatius en pacients amb càncer d'ovari amb expressió de la proteïna FolRα, que afavoreix el creixement i la proliferació de les cèl·lules tumorals en diversos tipus de càncer.

02/06/2023

Els resultats preliminars de l'assaig clínic fase I STRO-002-GM1 d'expansió de dosis de l'anticòs conjugat (ADC) luveltamab tazevibulin (luvelta) demostren beneficis clínics significatius a les dues dosis testades en pacients amb càncer epitelial d'ovari recurrent amb nivells d'expressió la proteïna receptor de folat alfa (FolRα) superiors al 25%.

La Dra. Ana Oaknin cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques del VHIO i oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron presenta avui els resultats a la segona jornada del Congrés de la Societat Americana d'Oncologia (ASCO) que se celebra entre el 2 i el de juny a Chicago, Estats Units.

El receptor de folat alfa (FolRα) està implicat en la proliferació cel·lular. En condicions normals s'expressa a nivells baixos en alguns òrgans. No obstant això, s'han observat nivells alts de FolRα en diverses neoplàsies malignes, com ara càncer d'ovari, càncer d'endometri o càncer de pulmó de cèl·lules no petites (NSCLC), entre d'altres. “La sobreexpressió de FolRα en tumors sòlids afavoreix el creixement de les cèl·lules tumorals i és persistent en tumors metastàtics o recurrents i després del tractament. Tots aquests motius converteixen FolRα en un objectiu clínicament rellevant per al tractament de càncers d'ovari i endometri” explica la Dra. Ana Oaknin, primera autora de l'estudi.

Luveltamab tazevibulin és un nou anticòs conjugat dirigit a FolRα que indueix la mort cel·lular citotòxica i immunològica. Utilitzant la tecnologia de conjugació específica, aquest fàrmac està dissenyat per adreçar-se a una àmplia gamma de tumors d'ovari que expressen FolRα.

L'assaig clínic va incloure 44 pacients amb càncer d'ovari avançat que presentaven resistència progressiva al platí (PROC) després d'una a tres línies prèvies de tractament o malaltia sensible al platí després de dues a tres línies prèvies de quimioteràpia amb platí.

"Encara que no va ser requerida la presència de la proteïna FolRα per participar en l'assaig, aquesta es va analitzar de manera retrospectiva per estudiar si la sobreexpressió d'aquesta proteïna es podria utilitzar per seleccionar les pacients" afirma la Dra. Oaknin.

De les 44 pacients incloses en l'assaig a la meitat se les va tractar amb la dosi de 4,3 mg/kg i a l'altra amb la dosi de 5,2 mg/kg. 33 del global de les pacients, presentaven una concentració de FolRα superior al 25%.

Els resultats de l’estudi d’expansió de dosis de fase I STRO-002 demostren que les pacients seleccionades per presentar una expressió de FolRα superior al 25% van experimentar un benefici clínic significatiu, amb una taxa de resposta global del 37.5%. Aquesta resposta era encara superior, del 44%, si les pacients van rebre la dosi alta de tractament i el tumor expressava FolRα superior al 25%.

Els esdeveniments adversos més comuns van incloure neutropènia, artràlgia i anèmia que es van manejar amb tractament mèdic estàndard i reduccions de dosi. La neutropènia va tenir més incidència en la dosi de 5,2 mg/kg que 4,3 mg/kg. A les dosis altes de tractament, si bé els esdeveniments adversos relacionats amb el tractament van provocar la necessitat de reduir la dosis en el 76% de les pacients, només una pacient va haver de suspendre el tractament per aquests efectes.

“En conclusió, aquestes dades d'expansió de dosis confirmen l'activitat de luveltamab tazevibulin (luvelta) en dosis inicials que oscil·len entre 4,3 i 5,2 mg/kg en pacients amb càncer d'ovari recurrent amb una expressió de FolRα de més 25% i recolzen estudis clínics addicionals en aquesta població” diu la Dra. Ana Oaknin. "De fet, ja està previst un estudi global de fase 2/3 en què des de VHIO exercirem de coordinadors europeus que avaluarà luveltamab tazevibulin en pacients amb càncer d'ovari resistents a platí i amb una intensitat d'expressió de FolRα superior al 25%".

Els resultats demostren beneficis clínics significatius en pacients amb càncer d'ovari amb expressió de la proteïna FolRα.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.