Destacada presència de professionals de Vall d'Hebron al congrés de la Societat Americana d'Oncologia (ASCO)

Els estudis presentats enguany per Vall d'Hebron a ASCO han estat sobre el càncer epitelial d’ovari recurrent, el tumor de l’estroma gastrointestinal, el càncer de pròstata metastàtic resistent a la castració i els tumors biliopancreàtics.

06/06/2023

El congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO) és la reunió anual d'oncòlegs més important del món, i enguany s'ha celebrat entre el 2 i el 6 de juny a Chicago. A l'esdeveniment acudeixen milers de professionals d'una àmplia gamma d'especialitats, que durant cinc dies exposen temes científics de rellevància i els últims avenços en la lluita contra el càncer. Un any més, diversos professionals del Campus Vall d'Hebron han presentat estudis en aquest congrés, que detallem a continuació:

La Dra. Enriqueta Felip, cap de secció del Servei d’Oncologia del Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del grup de tumors toràcics del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), ha liderat diversos estudis sobre el càncer de pulmó. En primer lloc, l’assaig clínic Chrysalis-2 és un estudi en fase I/Ib que avalua l’eficàcia de la combinació d’amivantamab més lazertinib en el tractament de pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites avançat amb mutacions a EGFR i que ha progressat després del tractament estàndard. També s’han presentat els primers resultats de l’estudi KontRASt-01 que avalua la seguretat i l’eficàcia de JDQ443, un nou fàrmac oral inhibidor selectiu de l’oncogèn KRASG12C. Les mutacions al gen KRASG12C ocorren en aproximadament el 13% dels càncers de pulmó de cèl·lules no petites i en un 4% d’altres tumors sòlids. Per altra banda, entre el 3 i el 4% dels pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita (CPNM) presenten una sèrie de mutacions a l’oncogèn MET, activant la seva funció com a promotor tumoral en aquest tipus de càncer. Aquestes mutacions conegudes genèricament com a MET Exon 14 produeixen alteracions que impulsen el creixement del tumor a través d’una major proliferació cel·lular, invasió i metàstasi. A ASCO s'ha presentat l'estudi VISIÓ, que va portar a l’aprovació del fàrmac oral tepotinib, un inhibidor de MET altament selectiu en aquesta població de pacients. Finalment, la Dra. Enriqueta Felip ha estat la ponent de la sessió educacional “Anticossos per a tots; objectius i toxicitat dels conjugats anticòs-fàrmac en càncer de pulmó” en el marc del congrés d’ASCO, en què s’han explicat els avenços i limitacions d’aquests agents terapèutics.

Un nou anticòs conjugat podria ser útil per personalitzar el tractament de pacients amb càncer epitelial d’ovari recurrent que expressen la proteïna FolRαl, segons l'estudi del quan és primera autora la Dra. Ana Oaknin, del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques del VHIO. Els resultats de l'estudi fase I STRO-002 d'expansió de dosis del fàrmac luveltamab tazevibulin (luvelta) demostren beneficis clínics significatius en pacients amb càncer d'ovari amb expressió de la proteïna FolRα, que afavoreix el creixement i la proliferació de les cèl·lules tumorals en diversos tipus de càncer. El 80% de les pacients incloses a l'assaig presentaven una intensitat d'expressió de FolRα superior al 25%. La taxa de resposta global entre aquestes pacients va ser del 43,8% a la dosi inicial més alta amb una mitjana de durada de la resposta de 5,4 mesos. Aquests resultats donen suport a més estudis clínics en pacients seleccionades.

Un equip internacional liderat pel VHIO ha analitzat les dades de seqüenciació i d’expressió en 946 pacients amb tumor de l’estroma gastrointestinal (GIST). L’anàlisi d’aquestes dades, la més gran fins al moment per aquest tumor, podria ajudar a predir el pronòstic i l’adquisició de resistència a tractaments dels pacients amb GIST. El Dr. César Serrano, del Servei d'Oncologia Mèdica i cap del Grup de Recerca Traslacional a Sarcomes del VHIO, ha liderat l'equip internacional que ha fet l'estudi.

Una nova combinació farmacològica millora el control de la malaltia en pacients amb càncer de pròstata metastàtic resistent a la castració. Els resultats de l'assaig de fase III TALAPRO-2 demostren que la combinació de talazoparib més enzalutamida davant del tractament estàndard d'enzalutamida més placebo millora significativament la supervivència lliure de progressió i retarda el deteriorament de la salut i la qualitat de vida dels pacients, segons ha explicat el Dr. Joan Carles, del Servei d'Oncologia Mèdica i cap del Grup del programa de Tumors Genitourinaris del VHIO.

S'han presentat diversos avenços en tumors biliopancreàtics. Per una banda, un estudi del qual el Dr. Florian Castet, del Servei d'Oncologia Mèdica i investigador del Grup de Tumors gastrointestinals superiors del VHIO n'ha estat el primer autor, ha determinat que els pacients amb càncer de pàncrees en edats primerenques tenen característiques clíniques i moleculars úniques i podrien beneficiar-se particularment d'enfocaments oncològics basats en la medicina de precisió. El Dr. Carles Fabregat, del Servei d'Oncologia Mèdica i investigador del Grup de Tumors gastrointestinals superiors del VHIO, és el primer autor d'un l'estudi sobre la supervivència general versus la supervivència lliure de progressió en assaigs clínics de càncer de tracte biliar, que ha determinat que a nivell d'assaig clínic la supervivència lliure de progressió correlaciona moderadament amb la supervivència general, indicant que una disminució del 31% del risc de progressió de la malaltia probablement conduiria a un benefici clínic significatiu a la supervivència general en un hipotètic assaig clínic que inclogués 400 pacients. Finalment, en el camp de la investigació preclínica i translacional, el líder preclínic del Grup de Recerca translacional del càncer gastrointestinal superior del VHIO, el Dr. Tian Tian, ha presentat un estudi liderat pel VHIO que demostra que alteracions genòmiques als gens de Reparació de danys a l'ADN estan significativament associades amb el benefici del tractament de quimioteràpia basada en platí en pacients amb adenocarcinoma ductal pancreàtic avançat.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.