Dos projectes de Vall d’Hebron, guardonats per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients

La Coordinació d’Atenció i Participació Ciutadana de l'Hospital i el Cemcat han sigut premiats per sengles projectes de participació i d'informació adreçada a pacients.

22/06/2023

Dos projectes del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus han estat reconeguts per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP) durant els Premis POP 2023 que van tenir lloc ahir a Madrid. Els dos projectes han sigut en la categoria ‘Òrgans permanents’ el ‘Model ICE-VH de participació de pacients i professionals’ de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron; i en la categoria ‘Educació en salut’ per l’activitat docent del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) 'Sessions informatives sobre esclerosi múltiple per a pacients i familiars'.

Model ICE-VH de participació de pacients i professionals

El Model ICE-VH, impulsat per la Coordinació d’Atenció i Participació Ciutadana i la Direcció assistencial de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, neix amb l’objectiu de promoure la participació ciutadana en salut, en recerca i assistència sanitària i per enfortir la seva influència tant a nivell individual com col·lectiu. ICE són les sigles d’informació, co-creació i estratègia. Ha recollit el premi Ana Martí, coordinadora d'Atenció i Participació Ciutadana, que ha destacat que “per a Vall d’Hebron la participació és una forma de democratitzar l’atenció sanitària i la investigació” i que el Model ICE és “la fórmula que garanteix una participació ciutadana estable i real” i va remarcar que  no hi ha millor reconeixement per a un projecte de participació que el que atorguen els propis pacients, destinataris finals de qualsevol iniciativa hospitalària.

Un dels projectes clau que desenvolupa el Model ICE pel que fa a la co-creació són les comissions estables de treball (CET), que consisteixen en reunions periòdiques paritàries entre professionals de diferents àrees de coneixement de l’Hospital i representants d’entitats de pacients relacionades amb les malalties que atenen aquestes àrees. Fins al moment ja s’han constituït 13 CET que han plantejat 37 objectius de millora com ara l’elaboració de documents dirigits a pacients, revisió de rutes assistencials, plans de comunicació, implicació de pacients en el disseny i execució de programes d’investigació...

En l’àmbit de la informació, cal destacar també el paper de l’Oficina d’Atenció a les Associacions de Pacients, que és l'enllaç entre l'Hospital i fins a 300 entitats de pacients. L’Oficina ja ha processat 70 projectes, canalitzant les necessitats divulgatives i d’informació que tenen professionals de Vall d’Hebron i entitats de pacients. Per altra banda, la Comissió de Lectura Fàcil, formada per professionals i entitats de pacients, es reuneix un cop al mes per treballar conjuntament documents de tipologia sanitària o organitzativa elaborades per professionals. Durant aquest any s’han celebrat 12 reunions i s’han modificat i validat un total de 20 documents.

En l’àmbit d’estratègia, destacar la co-creació del Pla estratègic de participació.

Sessions informatives sobre esclerosi múltiple per a pacients i familiars

Les Sessions informatives sobre esclerosi múltiple per a pacients, familiars, cuidadors i persones interessades que impulsa el Cemcat són una activitat docent que busca resoldre les preocupacions i inquietuds que habitualment tenen els pacients amb esclerosi múltiple. Es duen a terme des de fa més de 20 anys i amb la pandèmia han agafat un gran revulsiu: es van començar a realitzar de manera telemàtica, cosa que ha facilitat l’accés per als pacients i ha augmentat molt el nombre d’assistents. Se’n duen a terme 9 cada any, i giren al voltant de temàtiques com el tractament en l’esclerosi múltiple, els assajos clínics, l’embaràs i planificació familiar amb l’esclerosi múltiple, el tabaquisme i l’esclerosi múltiple, la fatiga, el deteriorament cognitiu...

“La clau de l’èxit d’aquestes sessions informatives són les persones que les imparteixen, professionals d’alt nivell que són capaços d’explicar d’una manera planera sense perdre l’enfocament en el missatge a transmetre, el rigor i l’excel·lència”, explica Marga Capell, responsable de l'àrea de Docència del Cemcat. Els professionals són neuròlegs del Cemcat i del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron; i neurorehabilitadors de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). Han recollit el premi Marga Capell i la Dra. Ingrid Galán, coordinadora assistencial de Neuroreabilitació del Cemcat.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.