Desenvolupen una nova plataforma que processa cèl·lules CAR-T més eficaces i de forma més ràpida

Investigadors del Grupo d'Hematologia Experimental del VHIO han participat en el desenvolupament d’una nova tecnologia per a manufacturar cèl·lules CAR-T o limfòcits modificats genèticament per atacar les cèl·lules tumorals que permetria disminuir el temps abans d’iniciar el tractament.

03/07/2023

Investigadors del Grup d'Hematologia Experimental del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, han participat en el desenvolupament d'una nova tecnologia per processar cèl·lules CAR-T de manera més ràpida i eficaç que podria disminuir el temps d’espera dels pacients en rebre el tractament. Els resultats de l'estudi en models preclínics i els resultats preliminars del primer assaig clínic en pacients amb limfoma no Hodking B han estat publicats a la revista Cancer Discovery.

La teràpia CAR-T és una teràpia personalitzada que consisteix a extreure cèl·lules del sistema immunitari dels pacients, en aquest cas les cèl·lules T i modificar-les genèticament perquè expressin un receptor d'antigen quimèric (CAR) que els permetrà reconèixer de manera específica a les cèl·lules tumorals. La població de cèl·lules CAR-T es torna a infondre en el pacient i aquestes cèl·lules ataquen les cèl·lules tumorals.

"Les teràpies de cèl·lules T dirigides contra CD19 han demostrat una eficàcia sense precedents en pacients amb diferents tumors malignes de cèl·lules B" afirma el Dr. Pere Barba, director del Programa de Teràpies Avançades de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, investigador del Grup d'Hematologia experimental del VHIO i coautor de l'article que publica la revista Cancer Discovery.

“No obstant això” afegeix “el procés per fabricar aquestes cèl·lules és llarg, entre 20 i 25 dies i per a alguns pacients de tumors molt agressius és massa temps. A més, una altra de les limitacions de la teràpia és que el procés d'amplificació de la població de cèl·lules CAR-T suposa que s'han de dividir molt i molt ràpid, per això les cèl·lules quan arriben al pacient estan exhaustes, cosa que en pot comprometre l'eficàcia”.

La fabricació tradicional de cèl·lules T amb CAR requereix un cultiu cel·lular prolongat durant el qual s'expandeix la població cel·lular. "La tecnologia de la nova plataforma T-charge no requereix aquesta fase d'expansió, per la qual cosa es redueix el temps de fabricació de la mateixa CAR-T a menys de dos dies" explica el Dr. Pere Barba. “A més en no estar tant de temps exposades a citocines aquestes cèl·lules no estan tan cansades i són més eficaços”.

Amb la plataforma T-charge el temps porta a porta (el temps que passa des que s'extreuen les cèl·lules del pacient fins que es lliura el producte final al centre on es realitza el tractament) pot arribar a reduir-se fins als 10 dies de mitjana.

En models preclínics de ratolins els investigadors han demostrat que les cèl·lules CAR-T processades amb la tecnologia T-charge presentaven més activitat antitumoral a dosis més baixes que les CAR-T fabricades de forma tradicional.

Els resultats preclínics han avalat la posada en marxa d'un assaig clínic fase I en pacients amb limfoma no Hodking B (limfoma difús de cèl·lula gran i leucèmia aguda limfoblàstica B) els resultats preliminars dels quals són esperançadors: “Hem comprovat que en dosis 25 vegades més baixes que a la teràpia CAR-T aprovada per a aquest tipus de tumors, el tractament amb cèl·lules CAR-T processades amb T-charge mostrava una seguretat general prometedora i una taxa de resposta d'entre el 75 i el 80% a més de preservar el fenotip de les cèl·lules T”.

“A més” afegeix Barba “només el fet de reduir el temps d'espera per rebre el tractament implica un benefici a l'estat de salut del pacient. Per nosaltres és un repte continuar investigant en teràpies innovadores que ens permetin tractar els pacients abans i de forma més eficaç”.

Investigació innovadora en teràpies avançades

En els darrers anys el VHIO ha consolidat la seva ferma aposta per la investigació en teràpies avançades, aconseguint significatius avenços en l'àmbit de la Immunooncologia i les teràpies avançades a través del Programa Integral d'Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI i CAIMI II) finançat per la Fundació BBVA i amb la posada en marxa el 2023 del Programa d'Excel·lència AECC Accelerador de Teràpies Avançades de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

  La teràpia CAR-T consisteix a extreure cèl·lules del sistema immunitari dels pacients i modificar-les genèticament perquè puguin reconèixer de manera específica a les cèl·lules tumorals.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.