Cinc anys de l’smart UCI de Vall d'Hebron, pionera a l'Estat en dispositius mèdics connectats i ús secundari de dades

Vall d'Hebron va apostar des del primer moment per una UCI intel·ligent (smart), amb la tecnologia més avançada de monitoratge i diagnòstic, en què totes les dades generades per l'equipament eren centralitzades en el programa Smart Display.

23/08/2023

L’any 2018 Vall d'Hebron inaugurava una nova Unitat de Cures Intensives, la més gran de l'Estat amb una extensió de 3.500 m2, en un moment en què gairebé no se'n parlava de la intel·ligència artificial: no va ser fins al 2019 que la Comissió Mundial d'Ètica del Coneixement Científic i la Tecnologia (COMEST) de la UNESCO va definir el concepte. Des del primer moment, Vall d'Hebron va apostar per una UCI intel·ligent (smart), equipada amb la tecnologia més avançada de monitoratge i diagnòstic, en què totes les dades generades per l'equipament eren centralitzades en el programa Smart Display. Aquest programa, pioner a l'Estat en una UCI el 2018, permet generar informació que facilita la presa de decisions i redunda en un millor funcionament de la Unitat de Cures Intensives d’acord amb les dades clíniques generades per l'equipament mèdic o procedents de la història clínica del pacient.

“Vall d'Hebron va ser pioner a l’Estat en apostar per un model de dispositius mèdics connectats que generen dades de forma contínua i no només milloren el monitoratge del pacient i la presa de decisions clíniques i organitzatives de l’UCI, si no que propicien un ús secundari per fer recerca i gestió”, exposa el Dr. Ricard Ferrer, cap del Servei de Medicina Intensiva de Vall d'Hebron. Aquestes dades serveixen a més per entrenar algoritmes d'intel·ligència artificial que en un futur resultaran útils per trobar solucions que millorin la detecció, predicció i tractament de les malalties crítiques. “La connectivitat de l’Smart UCI ens permet centrar-nos més en el pacient i oferir-li temps de valor”, apunta Laura Vidal, infermera supervisorade l’UCI: “Aquest traspàs de dades de manera continua ens serveix per enfortir la humanització de la UCI i la seguretat del pacient. A més, es realitza de forma que es garanteix la immediatesa i la confidencialitat de les dades”, afegeix. Els pacients ingressats a l’Smart UCI tenen un control exhaustiu i integral en temps real gràcies a la vigilància hemodinàmica i respiratòria, el monitoratge de les bombes de perfusió de fàrmacs, el monitoratge dels llits  i la videovigilància dels boxs dels pacients que proporcionen els diferents dispositius.

Boxes tancats amb pressió negativa

Un altre encert de la Smart UCI de Vall d'Hebron va ser estructurar-se en boxes individuals tancats amb pressió negativa, pensats el 2018 per garantir la tranquil·litat dels pacients i disminuir el risc d'infeccions creuades. Dos anys després, irrompia la Covid-19: els boxes amb pressió negativa van resultar crucials en el control de la pandèmia. També la ubicació de la nova UCI, a la tercera planta de l'Hospital General, sota del Bloc Quirúrgic i just per sobre d'Urgències, amb un accés directe des de tots dos serveis mitjançant ascensors per tal de facilitar els trasllats i evitar el creuament de circulacions amb el públic i pacients i professionals d'altres unitats.

L’UCI, un espai flexible

De la pandèmia també va quedar un nou concepte de l'UCI com un espai flexible, que es pot expandir o encongir en funció de la pressió assistencial. Vall d'Hebron va convertir-se en l'hospital de Catalunya que més pacients per Covid-19 ha atès, amb prop de 8.000 pacients: en el pic més elevat va arribar a haver-hi més de 700 pacients ingressats per Covid-19, dels quals 180 eren pacients crítics. Abans de la pandèmia, Vall d'Hebron disposava d'una UCI de 56 llits: en pocs dies el 2020, van habilitar-se 222 llits de crítics, dels quals es van arribar a ocupar més de 180 llits: el pla de contingència de Vall d'Hebron per fer front al virus contemplava habilitar fins a 350. “La pandèmia no només ens va imposar l'UCI com un espai flexible sinó que va obrir espais de col·laboració entre els professionals i ara per exemple treballem de forma molt més integrada amb els nostres companys de l'UCI pediàtrica i l'UCI de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats”, posa de relleu el Dr. Ricard Ferrer.

A més, Vall d'Hebron va posar en marxa el 2020 una Unitat de Semicrítics per millorar l'assistència d'aquests pacients, un model que s'ha demostrat efectiu amb el pas del temps. La nova unitat, situada on estava l'antiga UCI, a la planta cinquena de l'edifici annex de l'Hospital General, disposa de la tecnologia necessària per esdevenir una Unitat de Crítics en poques hores en el cas que sigui necessari, per exemple, per un augment dels casos crítics de COVID-19. En circumstàncies ordinàries, centralitza els pacients semicrítics en un mateix espai, millorant la seva atenció i descongestionant les plantes on abans es trobaven.

A més, Vall d'Hebron va posar en marxa el 2020 una Unitat de Semicrítics per millorar l'assistència d'aquests pacients, un model que s'ha demostrat efectiu amb el pas del temps.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.