Controlar la diferenciació cel·lular podria ser una nova i prometedora estratègia terapèutica contra el càncer de pulmó

El 50% dels adenocarcinomes pulmonars presenten mutacions al gen supressor de tumors p53 i s'associen a un mal pronòstic, però encara es desconeixen els mecanismes que utilitza aquest gen per suprimir el desenvolupament del tumor.

19/07/2023

El càncer de pulmó és la principal causa de mort per càncer a tot el món. El 50% dels casos d'adenocarcinoma de pulmó presenta mutacions al gen supressor de tumors p53 associades a un mal pronòstic de la malaltia. “No obstant això, la manera com p53 suprimeix el desenvolupament d'aquest tipus de tumors continua sent un misteri” explica el Dr. José Antonio Seoane, cap del Grup de Biologia Computacional del Càncer de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) que forma part del Campus Vall d'Hebron, i coautor de l'estudi que es publica avui a la revista Nature sobre el paper de p53 en càncer de pulmó.

Els gens supressors tumorals com p53 estan implicats en diversos processos de la divisió cel·lular com ara la regulació de l'expressió gènica, el control del cicle cel·lular o la programació de la mort cel·lular. Les alteracions o mutacions en aquests gens desactiven aquests mecanismes de control provocant una proliferació descontrolada de les cèl·lules que pot acabar en el desenvolupament de tumors.

A l'estudi, liderat per la Dra. Laura Attardi de la Universitat de Stanford, els investigadors han descobert que p53 regula la diferenciació de les cèl·lules pulmonars AT1, és a dir com una cèl·lula indiferenciada adquireix les característiques que la converteixen en una cèl·lula pulmonar normal.

El treball realitzat per l'estudiant de doctorat de la Universitat de Standford Alyssa Kaiser, primera autora de l'estudi, comprova en models preclínics de ratolí que aquells que no tenien mutacions a p53 presentaven menys tumors i més petits que els que tenien p53 mutat, a més a més en els ratolins amb p53 mutat es produïen canvis epigenètics a través de la modificació de la cromatina que afectaven la identitat de la cèl·lula pulmonar normal, modificant el programa de diferenciació a AT1.

“Aquestes dades ens van fer pensar que el gen supressor de tumors p53 controla el llinatge de les cèl·lules pulmonars AT1, i quan es troba mutat, es produeix un llinatge aberrant que afavoreix l'aparició de l’adenocarcinoma de pulmó” explica el Dr. José Antonio Seoane.

“Posteriorment, al nostre laboratori vam analitzar les dades genòmiques humanes per avaluar si el mateix que s'havia observat en ratolins i línies cel·lulars es repetia en mostres de tumors pulmonars (principalment adenocarcinomes) amb i sense mutacions a p53. I comprovem que, efectivament, els tumors humans amb mutacions a p53 presentaven també les firmes d'expressió relacionades amb les poblacions d'AT1 notablement reduïdes”.

Els autors de l'estudi conclouen que “en conjunt, aquestes troballes revelen els mecanismes de supressió d'adenocarcinoma pulmonar mediada per p53, en què aquest gen supressor de tumors governa la diferenciació de les cèl·lules de l'alvèol pulmonar i suggereixen que promoure la diferenciació de les cèl·lules AT1 podria imitar funcions crítiques de p53 i proporcionar una prometedora estratègia terapèutica per a pacients amb adenocarcinoma de pulmó”.

La teràpia de diferenciació cel·lular ja s'està començant a explotar amb èxit en alguns tipus de càncer com la leucèmia promieloide aguda.

La recerca que realitza el Grup de Biologia Computacional del Càncer del VHIO, liderat pel Dr. José Antonio Seoane compta amb el suport de la Fundació “la Caixa”.

El 50% dels casos d'adenocarcinoma de pulmó presenta mutacions al gen supressor de tumors p53 associades a un mal pronòstic de la malaltia.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.