L’intercanvi d’experiències potencia la cultura de la seguretat en l’Acte de Reconeixement als referents de seguretat de pacients

L’acte ha estat una oportunitat per posar en valor la tasca dels referents de l’Hospital Vall d’Hebron, compartir experiències i potenciar la cultura de seguretat.

15/09/2023

‘’Incloguem els pacients en la seva seguretat’’ és el lema que engloba el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient del vinent 17 de setembre. Un eslògan innovador, que s’allunya d'un discurs tradicional centrat només en els professionals i les institucions, i que oblida que pacients, les seves famílies i els cuidadors tenen també un paper crucial en la seguretat de l’assistència sanitària. Fer partícips els pacients en la seva cura produeix millores significatives en la seva seguretat i salut. Així doncs, professionals, institucions i pacients han de comunicar-se i confluir com a únic element per aconseguir la millora continua de la seva seguretat.

És en aquest context que l’Hospital Vall d’Hebron ha celebrat un Acte de Reconeixement als nostres professionals, referents de seguretat de pacients.  L’acte ha estat organitzat per la Unitat de Seguretat de l’Hospital, formada per un equip humà que desplega i executa el Pla de Seguretat de l’Hospital i el difon a través d’actes, jornades i taller per conscienciar a tots els professionals de la importància de la seguretat dels pacients que són atesos a Vall d’Hebron. ‘’Volem posar en valor la tasca dels més de 544 referents en seguretat del pacient que tenim a Vall d’Hebron’’, explica Roser Martín Campos, supervisora de la Unitat de Seguretat del Pacient de Vall d’Hebron. Un referent és aquell que promou la cultura de seguretat, gestiona i notifica incidents, fomenta el compliment de les pràctiques segures i lidera els projectes de Seguretat en les seves respectives Unitats.

La Dra. Soledad Romea, directora de Qualitat, Processos i Innovació s’ha encarregat de donar la benvinguda. ‘’El que busquem és reduir els danys innecessaris. Hem avançat en la direcció adequada. Els tres pilars són la prevenció, la resposta i el seguiment. No hem d'oblidar que és el pacient qui té aquesta visió de conjunt i hem de treballar per empoderar-lo, perquè conegui aquestes pràctiques que duem a terme'', ha explicat.

Tot seguit, el Dr. Jesús Martínez, coordinador de la Unitat de Seguretat de Pacients de Vall d’Hebron, ha realitzat un parlament que ha permès fer un viatge en el temps i reflexionar com ha evolucionat la cultura de seguretat del pacient des del 2009 fins a l’actualitat: ‘’L’any 2009 eren pocs professionals i tot estava per construir, ara ja som 544 referents a tot Vall d’Hebron. Necessitem més referents i que treballin en equip, així seguirem millorant en aquest àmbit’’, reflexionava el Dr. Jesús Martínez, així com la necessitat de fer el pacient partícip en la seva pròpia seguretat.

Un cop acabats els parlaments inaugurals, ha tingut lloc la taula rodona ‘Experiència com a referent’, moderada per Laura Vidal, supervisora d'infermeria de la Unitat de Crítics de l'Hospital General i vicepresidenta de la comissió de Seguretat del Pacient, que ha permès que referents dels diferents Hospitals de Vall d’Hebron comparteixin experiències així com els reptes futurs. Les vivències compartides per professionals amb un bagatge en el camp de la seguretat han servit de mirall i inspiració per als nous referents, així com per crear una xarxa de col·laboració.

Actes com el de Reconeixement dels referents de seguretat demostra el compromís del centre amb la seguretat de totes aquelles persones a qui es presta assistència sanitària. La Cultura de seguretat de Vall d’Hebron es basa en els pilars de transparència, aprenentatge i tolerància i respecte entre professionals. ‘’És important que no es considerin punitius els incidents de seguretat. Sinó que es vegin com una oportunitat d’aprenentatge per construir una institució que sigui transparent en notificar els incidents perquè aquests siguin analitzats i es puguin proporcionar accions de millora’’ expliquen Julia Salvador Lodosa, supervisora de la Unitat de Seguretat i Stefani Suclupe Obregon, infermera de la mateixa Unitat.

La cultura de seguretat de Vall d’Hebron es basa en els pilars de transparència, aprenentatge i tolerància i respecte entre professionals. 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.