VHIO desenvolupa una eina que ajudarà a predir quins pacients podrien beneficiar-se de la immunoteràpia

VIGex és una firma d’expressió gènica que classifica els tumors sòlids en tres categories segons l’estat d’activació dels gens de resposta immunològica adaptativa: Calent, Intermedi i Fred.

11/10/2023

La immunoteràpia es basa a estimular la resposta immunitària del pacient contra les cèl·lules del tumor i ha suposat una revolució en el tractament del càncer en els darrers anys. No obstant això, aquesta estratègia terapèutica no funciona en tots els pacients ni en tots els tipus de càncer, per la qual cosa un dels objectius de la recerca en aquest camp és identificar biomarcadors per ajudar els oncòlegs a decidir quin tractament és el més indicat per a cada pacient.

A l'estudi que publica aquesta setmana la revista Med, investigadors del Grup de Genòmica del Càncer del VHIO, liderat per la Dra. Ana Vivancos i de la Unitat d’Investigació en Teràpia Molecular del Càncer del VHIO UITM-CaixaResearch, dirigida per la Dra. Elena Garralda, desenvolupen i realitzen la validació inicial de la signatura d'expressió gènica VIGex com a eina capaç de classificar els tumors sòlids segons el grau d'activació dels gens de resposta immune antitumoral i, en base a això, poder predir el benefici a immunoteràpia.

L’estudi és fruit d’una col·laboració internacional entre el VHIO, l’Hospital Princess Margaret de Toronto i la Universitat de Montreal al Canadà.

“L'última dècada ha crescut el nombre de fàrmacs d'immunoteràpia en desenvolupament. Tot i això, la manca de biomarcadors de resposta fiables al camp dificulta la implementació del model de medicina de precisió en immunoteràpia” afirma el Dr. Alberto Hernando-Calvo, investigador de la UITM-CaixaResearch, oncòleg mèdic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i primer co-autor de l’article juntament amb la Dra. María Vila Casadesús, bioinformàtica del Grup de Genòmica del Càncer del VHIO.

L'activació de la resposta immune antitumoral com a biomarcador en immunoteràpia 

“Amb l'objectiu de desenvolupar un test capaç de mesurar l'estat d'activació dels gens de resposta immunitària antitumoral” explica la Dra. Ana Vivancos, darrera signant de l'estudi “hem utilitzat més de 1.000 mostres del Programa de Diagnòstic Molecular Avançat (DIAMAV) i n’hem analitzat l'expressió gènica”. 

A partir d'aquesta anàlisi van desenvolupar l'eina VIGex, una signatura d'expressió gènica de 12 gens clau en l'activació de la resposta immune, capaç de classificar els tumors sòlids en tres categories segons l'estat inflamatori del microambient tumoral: calent, intermedi i fred. Els tumors calents, segons les dades de validació realitzada, tenen més probabilitat de presentar benefici a la immunoteràpia, mentre que els freds, majoritàriament, no tenen benefici a aquests tractaments. 

El microambient tumoral, mesurat mitjançant la signatura VIGex, varia segons l'origen del tumor primari i el lloc anatòmic de les metàstasis. En particular, es va observar que les metàstasis hepàtiques van mostrar un microambient tumoral immunosupressor. La capacitat predictiva de VIGex es va observar inicialment en una cohort de 98 tumors sòlids refractaris de pacients tractats en assajos d'immunoteràpia de fase primerenca a la UITM-CaixaResearch del VHIO i es va validar posteriorment en més de 800 tumors procedents d'estudis clínics prèviament publicats i amb dades clíniques i d’expressió gènica disponibles per a la comunitat científica. 

En la cohort de validació inicial de la signatura VIGex en pacients tractats amb fàrmacs d'immunoteràpia en fase precoç de desenvolupament, es van observar més respostes i més temps de control de la malaltia en aquells pacients amb mostres de tumor categoritzades com a calentes pel test. Posteriorment la capacitat predictiva de VIGex es va confirmar també a través d'una metaanàlisi. 

“Per últim” afegeix Ana Vivancos “per introduir l'expressió gènica com a biomarcador de resposta a nous fàrmacs d'immunoteràpia, informem dels nivells d'expressió de gens que codifiquen per a proteïnes que constitueixen noves dianes terapèutiques al camp i estan en desenvolupament en assaigs clínics de fase primerenca”. 

Segons explica la Dra. Elena Garralda, directora de la UITM-CaixaResearch del VHIO, “el desenvolupament d'aquesta eina permetrà millorar la selecció dels pacients per a tractaments d'immunoteràpia. De fet, dins de la col·laboració internacional establerta en aquest projecte, s'aplicarà la firma VIGex a dades d'un assaig clínic d'immunoteràpia realitzat a l'Hospital Princess Margaret a Toronto. A més, l'eina serà utilitzada com a biomarcador en un assaig clínic prospectiu de l'European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), finançat per l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), per a pacients afectes de tumors de cap i coll tractats amb immunoteràpia”

En definitiva, "els nostres resultats donen suport a la utilitat clínica de VIGex com a eina per ajudar els oncòlegs en la selecció de pacients i en la futura personalització dels tractaments d'immunoteràpia" conclou la Dra. Ana Vivancos. 

Aquesta investigació ha estat possible gràcies al suport de la Societat Espanyola d'Oncologia mèdica SEOM, CRIS contra el càncer, la Fundació BBVA a través dels Programes CAIMI I i II, la Fundació “la Caixa”, la Fundació FERO a través del Programa DIAMAV , i un premi de la Universitat de Toronto i el Princess Margaret Cancer Center (Canadà). 

L’eina VIGex basa la classificació de tumors en el nivell d’expressió de 12 gens involucrats en la resposta immune i s’ha desenvolupat i validat utilitzant més de 2.000 mostres de 45 tipus de tumors diferents.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.