La cinquena Jornada del Maneig Integral del Dolor reivindica els aspectes biopsicosocials en la cura integrativa del dolor

En la cinquena Jornada del Maneig Integral del Dolor s'ha posat en relleu enguany la importància de contextualitzar els pacients en un marc biopsicosocial que integri diferents enfocaments de gestió i tractament.

17/10/2023

La Cura Integrativa del Dolor és el tema de l'Any Mundial 2023 de l'Associació Internacional per a l'Estudi del Dolor (IASP, en les seves sigles en anglès). D'acord amb aquest concepte, el dolor crònic és un fenomen complex que es contextualitza millor en un marc biopsicosocial i requereix múltiples enfocaments per al seu abordatge, no només el farmacològic. “Al pacient amb dolor crònic se li ha de procurar una atenció individualitzada i multidisciplinària on participin professionals d'infermeria, psicòlegs, treballadors socials i nutricionistes, entre d'altres, a més dels metges del Servei d'Anestesiologia que tradicionalment s'han ocupat del seu abordatge, per tal de millorar l'eficàcia del seu tractament, benestar i qualitat de vida”, explica el Dr. Javier Medel, cap de la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

En la cinquena Jornada del Maneig Integral del Dolor s'ha posat en relleu enguany la importància de contextualitzar els pacients en un marc biopsicosocial que integri diferents enfocaments de gestió i tractament. El Dr. Javier Medel, Anna Rodríguez, Infermera de la Unitat de Cures Pal·liatives de Vall d'Hebron, Silvia González, terapeuta ocupacional del Servei de Medicina Física i Rehabilitació; Marta Ayora, treballadora social de Vall d'Hebron, Raul Cartiel, de la Unitat de Suport Nutricional de Vall d'Hebron, i Vanessa Sánchez, del Servei Anestesiologia i Reanimació i Adrià Segura, referent de Benestar Emocional i Comunitari de l'EAP Chafarinas, han analitzat en una taula rodona com n'és d'important tenir en compte les preferències i els valors dels pacients, així com el seu context psicosocial, de cara a millorar l'adherència i eficàcia del seu tractament. Al llarg de la jornada, també s'ha destacat la necessitat de potenciar la investigació clínica i translacional per incrementar l'evidència científica de com proporcionar una cura integrativa millora els resultats en salut amb els pacients amb dolor crònic. En aquest sentit, Vall d'Hebron participa en Sharespace, un projecte europeu de realitat virtual liderat per la Unitat del Dolor i el Servei de Rehabilitació. Es basa en l'ús de la realitat virtual pel tractament del dolor lumbar crònic, concretament en la realització d'exercicis de rehabilitació.

La Unitat del Dolor fa unes 2.200 primeres visites a l'any, unes 4.000 visites successives i uns 2.300 procediments de pacients amb dolor crònic i agut. Tot i que la gran majoria dels pacients que tracta tenen patologia osteomuscular, sent la patologia lumbar la més freqüent, la Unitat del Dolor cada vegada atén més pacients oncològics. "Els avenços en el diagnòstic i tractament de patologies com el càncer, que s'està convertint en una malaltia crònica, fa que el perfil dels nostres pacients es diversifiqui i el treball multidisciplinari amb professionals d'altres serveis sigui més important que mai", exposa el Dr. Javier Medel. La Unitat del Dolor de Vall d'Hebron està composta per un equip de cinc metges i tres professionals d'infermeria especialitzats en dolor crònic i agut.

* El projecte Sharespace ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horizon Europe en virtut de l'acord de subvenció núm. 10192889

La Unitat del Dolor fa unes 2.200 primeres visites a l'any, unes 4.000 visites successives i uns 2.300 procediments de pacients amb dolor crònic i agut. 

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.