Un estudi dona suport a l’ús de Selpercatinib com a tractament en pacients amb càncer medul·lar de tiroide metastàtic

Els resultats d’aquest estudi subratllen la importància de la medicina personalitzada i de la necessitat de la determinació molecular abans d’iniciar el tractament del càncer avançat de tiroide.

21/10/2023

Els resultats de l'assaig clínic de fase 3 LIBRETTO-531 donen suport a l'ús de l'inhibidor selectiu de RET, selpercatinib com a tractament de primera línia en pacients amb càncer de tiroide medul·lar avançat o metastàtic amb mutacions al gen RET davant l'actual tractament estàndard d'inhibidors multiquinasa (cabozantinib o vandetanib).

El càncer medul·lar de tiroide és un tumor endocrí poc freqüent a la glàndula tiroide generat principalment per mutacions a l’oncogen RET que promouen el creixement i faciliten l'expansió i el procés metastàtic de les cèl·lules tumorals. Les mutacions en RET són presents en més del 50% dels casos esporàdics de càncer medul·lar de tiroide avançat i en gairebé tots els casos de càncer medul·lar de tiroide associat a síndromes hereditaris.

“Tot i ser menys freqüent, el càncer medul·lar de tiroide té més agressivitat que el càncer diferenciat de tiroide, i la probabilitat de recaiguda local i metàstasi és superior” explica el Dr. Jaume Capdevila, investigador sènior del Grup de Tumors Gastrointestinals Superiors i Endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i oncòleg mèdic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron que ha liderat aquest estudi. “El nostre objectiu és investigar noves opcions de tractament de primera línia per a aquests pacients basant-nos en el perfil genètic de la malaltia per oferir-vos el tractament més adequat i amb un millor perfil de seguretat”.

A l'estudi que avui es presenta a la sessió presidencial del Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO) i es publica a la revista The New England Journal of Medicine es comparen selpercatinib, que és un inhibidor potent i selectiu de RET, amb un dels fàrmacs aprovats, cabozantinib o vandetanib en pacients amb càncer medul·lar de tiroide avançat o metastàtic amb mutacions en RET.

Han participat en l'assaig 291 pacients. L'objectiu de l'estudi era demostrar un benefici a la supervivència lliure de progressió, aconseguint un increment estadísticament significatiu i clínicament molt rellevant, amb una reducció del risc de progressió del 78%, amb mitjanes per al braç control de 16, 8 mesos que no s’han arribat a assolir al braç de tractament amb selpercatinib.

Selpercatinib no només va demostrar un increment en la supervivència, sinó que va produir una major reducció del volum tumoral amb una taxa de respostes radiològiques objectives entre els pacients tractats amb selpercatinib del 69,4% davant el 38,8% en els pacients tractats amb cabozantinib o vandetanib.

“Els resultats de l'assaig subratllen la importància de la medicina personalitzada en els pacients amb càncer medul·lar de tiroide avançat, la necessitat de determinar les alteracions moleculars que caracteritzen la malaltia abans d'iniciar un tractament i donen suport a l'aprovació de selpercatinib com a tractament de primera línia en aquest grup de pacients” conclou el Dr. Jaume Capdevila.

L'estudi va demostrar una significativa i clínicament rellevant millora en la supervivència lliure de progressió, reduint un 78% el risc de progressió

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.