Vall d'Hebron compta amb un paper destacat en el congrés anual d'ESMO 2023

Un any més, professionals vinculats al camp de l'oncologia es reuneixen del 20 al 24 d'octubre a Madrid per presentar els múltiples avenços en el tractament del càncer.

23/10/2023

Un any més, del 20 al 24 d'octubre, té lloc la cita més destacada que uneix a professionals d'arreu interessats en el camp de l'oncologia: el Congrés de l'European Society for Medical Oncology – ESMO. Més de 29.000 participants, de 150 països diferents, s'han reunit presentar els múltiples avenços en el tractament del càncer, amb oportunitats per a debat i intercanvi d'idees. Vall d'Hebron ha comptat novament. en aquesta nova edició de l'ESMO, amb investigadors i investigadores del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, que han tingut una presència molt destacada.

Avenços en el tractament de càncer renal avançat

El càncer de cèl·lules renals, també anomenat càncer de ronyó o adenocarcinoma renal, és una malaltia que s'origina en el revestiment dels túbuls del ronyó. Es tracta d'una malaltia poc freqüent, responsable entre el 2 i el 3% de tots els tumors malignes als adults. El carcinoma renal de cèl·lules clares és el tipus més comú del càncer de ronyó i representa prop del 80% de tots els casos de carcinoma de cèl·lules renals.

Durant aquesta nova edició del Congrés d'ESMO, s'han presentat les dades de l'assaig clínic de fase III LITESPARK-005, un estudi en què ha participat la Dra. Cristina Suárez, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora de Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que demostra que el tractament amb belzutifan davant everolimus millora significament la supervivència lliure de progressió dels pacients amb carcinoma renal de cèl·lules clares. L'assaig clínic, que compara el tractament amb belzutifan davant d'everolimus, conclou que els pacients tractats amb beluzitfan van presentar un retard en l'empitjorament de la malaltia del 25% en comparació dels pacients tractats amb everolimus.

Noves eines de detectar pacients amb tumors susceptibles a la immunoteràpia

La immunoteràpia ha suposat una revolució en el tractament del càncer a la darrera dècada. Tot i això, no comptem amb biomarcadors que ens permetin seleccionar els pacients en funció de la seva probabilitat a beneficiar-se d'aquests tractaments. En aquest sentit, el Grup de Radiòmica del VHIO liderat per la Dra. Raquel Pérez-López, en col·laboració amb el Grup de Desenvolupament Precoç de Fàrmacs, el Grup d'Oncologia Molecular i el Grup de Biomarcadors i Dinàmica Clonal, liderats per la Dra. Elena Garralda, el Dr. Paolo Nuciforo i el Dr. Rodrigo Toledo respectivament, han dut a terme un estudi prospectiu de les imatges de ressonància magnètica de 146 tumors de 40 pacients amb l'objectiu d'identificar biomarcadors que ens permetin seleccionar els pacients que tenen més probabilitat de respondre a immunoteràpia.

Els resultats de l'anàlisi conclouen que la ressonància magnètica multiparamètrica "proporciona informació valuosa sobre la microestructura de tumors sòlids i pot servir com una eina útil per a la selecció de pacients per al tractament amb immunoteràpia" afirma la Dra. Raquel Pérez-López, cap del Grup de Radiòmica del VHIO i que ha dirigit aquest estudi.

Nous tractaments pel càncer medul·lar de tiroide metastàtic

El càncer medul·lar de tiroide és un tumor endocrí poc freqüent a la glàndula tiroide generat principalment per mutacions a l'oncogen RET que promouen el creixement i faciliten l'expansió i el procés metastàtic de les cèl·lules tumorals.

En aquesta nova edició de l'ESMO s'han presentat de l'assaig clínic de fase 3 LIBRETTO-531, que dona suport a l'ús de l'inhibidor selectiu de RET, selpercatinib com a tractament de primera línia en pacients amb càncer de tiroide medul·lar avançat o metastàtic amb mutacions al gen RET davant l'actual tractament estàndard d'inhibidors multiquinasa. "Els resultats de l'assaig subratllen la importància de la medicina personalitzada en els pacients amb càncer medul·lar de tiroide avançat, la necessitat de determinar les alteracions moleculars que caracteritzen la malaltia abans d'iniciar un tractament i donen suport a l'aprovació de selpercatinib com a tractament de primera línia en aquest grup de pacients" explica el Dr. Jaume Capdevila, investigador sènior del Grup de Tumors Gastrointestinals Superiors i Endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i oncòleg mèdic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron que ha liderat aquest estudi.

Més de 29.000 participants, de 150 països diferents, s'han reunit presentar els múltiples avenços en el tractament del càncer, amb oportunitats per a debat i intercanvi d'idees.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.