Cribratges oculars a la ciutadania per conscienciar de la importància de la salut ocular

La Comissió Estable de Treball d’Oftalmologia va proposar aquesta iniciativa amb la finalitat de conscienciar la ciutadania sobre la importància de prevenir malalties oculars

28/11/2023

La degeneració macular associada a l'edat, la retinopatia diabètica i el glaucoma són les principals patologies que poden causar pèrdua de visió i ceguesa. Són malalties silents i no mostren simptomatologia fins a arribar a fases avançades. La seva peculiaritat subratlla la importància de la detecció precoç i els programes de cribratge per tenir un millor pronòstic. Malgrat això, poden diagnosticar-se amb una prova senzilla: l'exploració del fons d'ull. Una prova rutinària que permet obtenir informació de les estructures més importants de la part posterior del globus ocular, així com realitzar el diagnòstic i seguiment de diverses patologies oftalmològiques. El nervi òptic, la màcula, les arcades vasculars i la retina perifèrica són les estructures anatòmiques explorades.

El passat 11 d’octubre, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron va organitzar al vestíbul de l’Hospital General una consulta oftalmològica mòbil per fer revisions de fons d'ull a tota persona que estava interessada a realitzar-se un cribratge ocular. L’acció va desenvolupar-se amb motiu del Dia Mundial de la Visió, celebrat el 12 d’octubre, i va suposar una oportunitat per conscienciar la ciutadania sobre la importància de la salut ocular. ‘’Les patologies que en l’actualitat poden causar una pèrdua de visió i ceguesa són silents’’, explica  el Dr. Miguel Ángel Zapata, cap del Servei d'Oftalmologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. ‘’És important conscienciar la ciutadania sobre l’existència d’aquestes malalties i de la importància de visitar periòdicament un oftalmòleg, malgrat que no tinguem problemes de visió aparents’’, conclou.

El cribratge va consistir en la realització d’una retinografia realitzada amb una càmera que permet fer una exploració de fons d’ull sense dilatar la pupil·la. El diagnòstic va fer-se seguint un sistema híbrid, que utilitza la intel·ligència artificial i contempla la revisió per l’oftalmòleg en aquells casos de pacients en què es van detectar alguna anomalia. Com en tot programa de detecció precoç, la idea és assolir un diagnòstic quan la patologia encara no presenta simptomatologia, i millorar així el pronòstic.  

El cribratge en dades

L’activitat va ser un èxit i va demostrar un interès per part de la ciutadania en aquest tipus de proves. Durant quatre hores es va captar la imatge del fons d’ull de 108 persones. Un cop fet l’anàlisi amb intel·ligència artificial, 38 persones (un 35%) mostrava alguna patologia en el seu informe mèdic.  D’aquests casos, 17 feien referència a patologies serioses: 10 sospites de glaucoma, un d’ells amb derivació preferent al Servei d’Oftalmologia, i set casos de degeneració macular associades amb l’edat.

La Comissió Estable de Treball d’Oftalmologia, integrada per professionals i entitats representants de pacients de l’àmbit oftalmològic, i liderada pel Dr. Miguel Ángel Zapata va proposar aquesta iniciativa amb la finalitat de conscienciar la ciutadania sobre la importància de prevenir malalties oculars.

L’acció va desenvolupar-se amb motiu del Dia Mundial de la Visió i va suposar una oportunitat per conscienciar la ciutadania sobre la importància de la salut ocular.

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.