Vall d’Hebron presenta el nou Trauma Center, un espai pioner que concentra tot l’equipament necessari per atendre el pacient politraumàtic greu urgent

La nova instal·lació compta amb un TAC disponible les 24 hores per als pacients politraumàtics i un quiròfan híbrid on fer embolitzacions per aturar els sagnats posttraumàtics no controlats.

04/12/2023

Un politraumatisme és un acte de guerra contra el cos humà: en l’abordatge del pacient politraumàtic greu i urgent no només cal controlar els danys i estabilitzar-lo, sinó dissenyar una estratègia global de tractament amb la màxima celeritat, ja que el temps és crucial en el seu pronòstic. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron presenta avui el nou Trauma Center, dedicat a l’atenció del pacient politraumàtic. Es tracta d’una superfície construïda de 814 m² a la planta -1 de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats que concentra tot l’equipament necessari per atendre el pacient amb politraumatismes urgents amb qualsevol grau de gravetat. Les noves instal·lacions inclouen una sala PPT on estabilitzar el pacient, amb un espai addicional que possibilita atendre un segon pacient amb politraumatisme greu de forma simultània, i un nou TAC en la sala adjacent disponible les 24 hores, que permet fixar l’estratègia de tractament per als pacients greus o inestables hemodinàmicament. També compta amb dos quiròfans, un d’ells híbrid, que disposa de l’equipament d’angiografia necessari per dur a terme embolitzacions en cas que el pacient presenti sagnats posttraumàtics no controlats, per tal d’aturar les hemorràgies tot evitant trasllats intrahospitalaris. La millora d’aquesta infraestructura facilita el canvi de model d’atenció al pacient politraumatitzat, de manera que són els professionals de diferents especialitats els que es mouen al voltant del pacient i no al revés.

El nou Trauma Center de Vall d’Hebron, que ha tingut un cost d’execució d’obra de 2.225.000 euros i s’ha finançat amb fons de la Comissió Europea i fons INVEAT per renovar l’equipament mèdic, suposa la culminació del procés que va iniciar-se a finals de 2021 amb la instal·lació de l’heliport a la coberta de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. L’heliport està connectat amb ascensors al Servei d’Urgències en només dos minuts, en comptes dels quinze minuts que s’invertia en el trasllat dels pacients abans del nou heliport. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha manifestat que és una “molt bona notícia per al conjunt del país i per a Vall d'Hebron, que és l’hospital de referència en aquest tipus de patologies. És una línia més d'aquest nou Vall d'Hebron que es va construint, tot el que es va fent es fa pensant en la transformació global de tot el complex hospitalari, per posar-lo al dia amb la tecnologia més capdavantera”.

“L’any passat es van atendre 250 pacients a Vall d’Hebron i enguany s’han atès 218 de la màxima categoria de politraumatisme. Són pacients que necessiten una atenció molt ràpida. El fet de poder traslladar un pacient des de l'helicòpter fins al quiròfan en dos minuts en lloc de 15 pot significar la vida o la mort. Per tant, tenim a dia d’avui un espai específic que millorarà substancialment la mortalitat evitable en aquests pacients, tot i que és relativament baixa”, ha afegit el conseller Balcells. “Les noves instal·lacions representen un pas més en la nova cultura de l’atenció urgent de Vall d’Hebron, centrada en els i les pacients, que ja va iniciar-se en finalitzar les obres del Servei d’Urgències a l'Hospital General. És un exponent d’optimització del temps i el triatge estructurat i integral, del treball coordinat entre diferents especialitats i amb altres dispositius del territori i de l’assistència personalitzada al pacient urgent, en aquest cas politraumàtic”, exposa el Dr. Albert Salazar, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

“Les noves instal·lacions representen un pas més en la nova cultura de l’atenció urgent de Vall d’Hebron, centrada en els i les pacients, que ja va iniciar-se en finalitzar les obres del Servei d’Urgències a l'Hospital General. És un exponent d’optimització del temps i el triatge estructurat i integral, del treball coordinat entre diferents especialitats i amb altres dispositius del territori i de l’assistència personalitzada al pacient urgent, en aquest cas politraumàtic”, exposa el Dr. Albert Salazar, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.


Sis boxs, un d’ells per atendre pacients politraumàtics amb malalties transmissibles amb condicions especials d’aïllament, una sala d’observació, dues sales de triatge i una sala de guixos completen les noves instal·lacions. Vall d’Hebron està catalogat com un centre d’alta complexitat en l’atenció al pacient politraumàtic urgent, amb un nivell CAT3e, i cada any atén una mitjana de 300 pacients politraumàtics greus urgents. Catalunya disposa des de 2011 d’un Codi PPT (instrument de coordinació entre dispositius assistencials, que s’utilitza per activar un seguit d’accions que cerquen la màxima qualitat i eficiència en l’atenció a la persona malalta traumàtica coordinant l’actuació prehospitalària i hospitalària). Vall d’Hebron ha atès 218 activacions del codi PPT des de l’1 de gener per a pacients politraumàtics greus urgents, la majoria per accidents de trànsit, precipitacions i ferides d’arma blanca i foc, i un total de 250 al llarg de tot el 2022. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el trauma greu és la vuitena causa de mort global per a qualsevol edat i la primera entre els joves.


Establir l’ordre de prioritats, crucial per al pacient politraumàtic greu urgent

En arribar un pacient politraumàtic a través del Servei d’Urgències a l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, sigui per transport terrestre o en helicòpter, és el Servei d’Anestesiologia i Reanimació qui assumeix el lideratge de l’equip que atendrà el pacient, tot definint el pla previst d’actuació, coordinant les tasques assistencials de la resta de l’equip, assegurant una comunicació efectiva i centralitzant tota la informació sobre el pacient i els procediments als quals sigui sotmès. Mentre el pacient politraumàtic és traslladat –el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) és qui activa el codi PPT en l’àmbit extrahospitalari i transfereix via telefònica la informació sobre l’atenció de la persona accidentada– ja té lloc una primera reunió entre els professionals de l’equip que l’atendran a Vall d’Hebron. En aquesta sessió informativa es confirmen els rols de cadascú, es defineix un pla d’acció segons la informació rebuda sobre el pacient i es preavisa a TAC.

Un equip multidisciplinari de set professionals entre metges, infermeria, auxiliars i zeladors atén el pacient politraumàtic greu en arribar a Vall d’Hebron tractant, en primer lloc, les lesions de risc imminent per evitar la seva mort i minimitzar les seqüeles. “Els PPT presenten una evolució molt dinàmica que obliga a revaluar constantment les respostes als diferents i simultanis tractaments que es fan, siguin de reanimació o quirúrgics”, reflexiona el Dr. Miguel Ángel González, del Servei d’Anestesiologia i Reanimació i president de la subcomissió d'Atenció Pacient Politraumàtic Adult de Vall d'Hebron: “Amb el nou Trauma Center millorarem els temps per les accions prioritàries als pacients politraumàtics greus millorant el seu pronòstic. Globalment, les causes més freqüents de mort per aquests malalts són el xoc hemorràgic i el traumatisme cranioencefàlic greu: sobretot a les primeres hores, el xoc hemorràgic amb focus de sagnat no controlat és la principal causa de mort. Per això és tan important la proximitat i el ràpid accés a la TAC i a una sala d'embolització o a un quiròfan. Amb les noves instal·lacions, s'aconsegueix reduir les distàncies i accelerar el procés d’atenció emergent”.

Els anestesiòlegs treballen amb l’equip d’infermeria del Servei d’Urgències de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, que també pot atendre la trucada del SEM sobre l’arribada d’un pacient politraumàtic a Vall d’Hebron i activar l’equip. “El paper dels professionals d’Infermeria i Tècnics en Cures d’Auxiliar d’Infermeria en l’atenció al pacient politraumàtic greu i urgent és fonamental en la seguretat del pacient. S’encarreguen que la sala i el material estigui sempre a punt, són responsables de la identificació inequívoca del pacient i les seves pertinences i col·laboren amb anestèsia en l’estabilització del pacient mitjançant l’administració i preparació de fàrmacs, la inserció d’accessos venosos i altres dispositius així com en la monitorització de les constants vitals del pacient. També gestionen les proves de laboratoris i radiologia i es comuniquen amb esterilització en cas que el pacient s’hagi de sotmetre a una intervenció quirúrgica que elles mateixes preparan i  instrumentalitzen”, explica Yolanda Parrilla, infermera supervisora del Servei d’Urgències de Vall d’Hebron. A cada torn del Trauma Center treballen vuit professionals d’infermeria amb formació específica en l’atenció al pacient politraumàtic, sis d’elles quirúrgiques, que resulten claus en cada pas de l’atenció al pacient politraumàtic greu i en la seva continuïtat assistencial en cas que posteriorment necessiti ingrés hospitalari a la Unitat de Cures Intensives o Semicrítics.

“La renovació del Servei d’Urgències de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats que suposa el nou Trauma Center, a part d’una modernització de les instal·lacions, sobretot ens permet minimitzar trasllats i temps d’actuació, el que resulta crucial: els pacients politraumàtics greus rebran totes les proves diagnòstiques i el tractament de xoc que necessitin sense haver de moure’ls més de 50 m² en cap moment, cada desplaçament intrahospitalari és un risc afegit”, resumeix el Dr. Jordi Selga, metge adjunt del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica i coordinador d’Urgències de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. “El fet de disposar d’un nou TAC per als pacients politraumàtics disponible les 24 hores del dia i un quiròfan híbrid que abans no teníem i possibilita fer les embolitzacions in situ, amb una dotació les 24 hores de professionals de radiologia intervencionista i diagnòstic per la imatge, redunda en una menor morbimortalitat del pacient politraumàtic greu”, apunta el Dr. Manel Escobar, director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i de l’IDI Vall d’Hebron. El TAC del Trauma Center està especialment dissenyat per realitzar tomografies computeritzades dels pacients a cos complet. L’obertura de gantry o pòrtic d’entrada al TAC és més gran de l’habitual per tal que el pacient tingui espai per portar incorporats diferents dispositius de fixació i estabilització en cas necessari. El quiròfan híbrid està equipat amb una plataforma de tractament guiat per imatge d’última generació que fan servir per a les embolitzacions els professionals de radiologia intervencionista. Tant aquest equipament d’angiologia com el TAC han estat finançats per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliencia-Next Generation EU i s’encabeixen dins el Pla INVEAT (Pla d’Inversió en equipaments d’alta tecnologia del Sistema Nacional de Salut).

Formació contínua dels professionals 

Els professionals implicats en l’atenció a un pacient politraumàtic adult de màxima complexitat en un centre CAT3e, com Vall d’Hebron requereixen formació contínua. El Servei d’Anestesiologia i Reanimació dirigeix i imparteix cada any dues edicions del curs de Suport Vital Avançat al Politrauma (SVAT) des de fa més d’una dècada, amb col·laboració del personal del SEM. Són cursos de simulació avançada on s’entrena el treball en equip, el lideratge i les habilitats necessàries per a atendre de forma més eficient d'aquests pacients crítics tan complexos amb lesions que poden provocar la seva mort. A l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats es fan cursos de formació continuada amb sessions mensuals cada any sobre actualitzacions en l’atenció inicial al pacient politraumàtic adult i sessions de morbimortalitat amb el SEM per integrar l’atenció intra i extrahospitalària i millorar així la qualitat assistencial.

La millora d’aquesta infraestructura facilita el canvi de model d’atenció al pacient politraumatitzat, de manera que són els professionals de diferents especialitats els que es mouen al voltant del pacient i no al revés.

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.