Vall d’Hebron aprova el nou Pla Estratègic de les Àrees de Coneixement d'Oncohematologia d'Adults i Pediàtrica 2021- 2025 

El pla va ser aprovat pel Comitè de Direcció després d’un procés participatiu en què van intervenir pacients i prop d’un centenar de professionals de Vall d’Hebron.

08/02/2024

Vall d’Hebron ha aprovat el nou Pla Estratègic de les Àrees de Coneixement d'Oncohematologia d'Adults i Pediàtrica per al període 2021- 2025. El pla va ser aprovat pel Comitè de Direcció el passat 12 de desembre després d’un procés participatiu en què van intervenir pacients i prop d’un centenar de professionals de Vall d’Hebron -metges i metgesses, infermeres, TCAIS, zeladors i administratius dels Serveis d’Oncologia Mèdica, Hematologia, Oncohematologia pediàtrica, Oncologia Radioteràpica, la Direcció de Qualitat, Processos i Innovació, la Direcció d’Infermeria, la Direcció Assistencial i Atenció i Participació Ciutadana, entre d’altres.

El procés va incloure qüestionaris estructurats que van respondre els participants i dues jornades de treball en grup celebrades el 10 i el 16 d’octubre en un ambient deliberatiu i de consens per aprofundir en el disseny de l’estratègia, posant en comú l’opinió de pacients i professionals i posteriorment una anàlisi DAFO de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la institució.

Vall d'Hebron va convertir-se l'estiu passat en el primer centre de l'Estat acreditat per l'Organització d'Instituts Europeus del Càncer (OECI) com a centre integral d'atenció oncològica després d'una exhaustiva avaluació externa. L'acreditació de l'OECI ha marcat el nou Pla Estratègic de les Àrees de Coneixement d'Oncohematologia d'Adults i Pediàtrica 2021- 2025, ja que durant la seva preparació es van identificar diverses necessitats i la importància de crear sinèrgies entre els diferents serveis i professionals implicats en l'atenció a pacients oncològics tant adults com pediàtrics i la creació de nous projectes comuns.

El càncer, un dels sis principals reptes assistencials de Vall d’Hebron

El càncer és un dels sis grans reptes assistencials de Vall d'Hebron juntament amb la pediatria, l'abordatge del pacient crònic, la cirurgia d'alta especialització, les neurociències i el trasplantament. La missió de les Àrees de Coneixement d'Oncohematologia d'adults i pediàtrica és millorar els resultats en salut, la qualitat de vida i l'experiència assistencial dels pacients i les famílies amb malalties oncològiques i hematològiques amb una atenció altament especialitzada, integral, multidisciplinària, centrada en la persona i el seu entorn, al llarg de totes les etapes de la vida que garanteixi el contínuum assistencial. Això suposa consolidar Vall d'Hebron a l’àmbit nacional i internacional com un centre de referència en assistència, docència, recerca i gestió en malalties oncològiques i hematològiques.

El nou Pla Estratègic de les Àrees de Coneixement d'Oncohematologia d'Adults i Pediàtrica 2021-2025 identifica vuit línies estratègiques i prioritza 23 objectius estratègics i 33 objectius operatius i 75 plans d'acció 2024-2025. Entre els plans d'acció, destaquen potenciar l'especialització en infermeria oncohematològica, proporcionar una atenció centrada en la persona, desenvolupar el registre de tumors de l'hospital, millorar la comunicació amb l'atenció primària i l'adequació dels espais assistencials i no assistencials destinats a professionals, pacients i famílies.

Vall d'Hebron va convertir-se l'estiu passat en el primer centre de l'Estat acreditat per l'Organització d'Instituts Europeus del Càncer (OECI) com a centre integral d'atenció oncològica

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.