Barcelona aprova el planejament urbanístic per a la construcció de l’edifici de consultes externes de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

El ple de l'Ajuntament dóna llum verd a la construcció d’un edifici d’11 plantes on s’ubicaran 250 consultes que contribuiran a millorar el servei del complex hospitalari

22/03/2024

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament avui en la sessió plenària del Consell Municipal el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana a través del qual es regula l’equipament sanitari que s’ha de construir al solar de titularitat municipal de 6.276,9 m² conegut com “la llosa de Vall d’Hebron”, i que es troba situat al passeig de la Vall d’Hebron 138-160. 

El planejament que ha quedat aprovat preveu un sostre edificable de 42.500 m², per poder construir l’edifici destinat a consultes externes de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. El solar en el qual s’ubicarà el cedeix l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de Catalunya per poder tirar endavant aquest projecte. El nou Edifici d’Atenció Especialitzada Ambulatòria Vall d’Hebron es distribuirà en 10 plantes. La previsió és que el nou equipament estigui operatiu al 2027 i agruparà pràcticament tots els serveis ambulatoris, allotjant un total de 250 consultes, cent gabinets, cent places d’Hospital de Dia, unitats de farmàcia ambulatòria, una àrea d’equipaments de radiodiagnòstic i una àrea de rehabilitació, a més dels espais de suport. 

Amb aquest projecte, que suposarà una inversió de més de 82 M€, el Servei Català de la Salut millorarà substancialment les condicions de prestació de servei al recinte hospitalari de Vall d’Hebron, descongestionant la zona d’ingressos i l’activitat quirúrgica. L’activitat ambulatòria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron mobilitza cada any un milió de visites. En aquest sentit, les noves consultes estaran orientades a facilitar un canvi de model assistencial, dirigit a promoure que els pacients que necessiten un abordatge multidisciplinari per part de diferents equips sanitaris puguin ser atesos en una mateixa jornada situant d’aquesta forma al pacient en el centre. 
Aquestes millores es concreten en la creació d'accessos i vestíbuls a diferents nivells, en la millora de l’accessibilitat, en l’ampliació del servei de farmàcia ambulatòria, en la incorporació del programa de Recuperació Intensificada en Cirurgia (RIC), i de manera genèrica en l’ampliació de les àrees d’espera per a confort de l’usuari i la distribució d’espais de BackOffice per a la millora del model de treball multidisciplinar a implantar. 
En clau més territorial, per al Districte d’Horta-Guinardó la tramitació d’aquest planejament urbanístic suposa un gran avenç en el procés de desenvolupament i de transformació que ja viu tot l’entorn de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’ús que se li ha donat a la coneguda llosa de formigó actualment infrautilitzada, permet l’ampliació del recinte hospitalari, i la consolidació d’aquest entorn com un nou hub hospitalari i referma el concepte d’Horta-Guinardó com a el districte de la salut. 

Nova seu de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

La “llosa de Vall d’Hebron” també acollirà la nova seu de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que permetrà unificar el laboratori i les diferents dependències que ara es troben distribuïdes en diversos edificis de la ciutat. 

Amb un superfície total de 12.500 m2, el nou edifici destaca per l’estructura central de vuit pisos, que s’aixecarà com un cub sobre el laboratori, que s’ubicarà al semisoterrani. Un pati interior enjardinat connectarà tots els espais per fomentar la relació dels més de 330 treballadors i treballadores que es traslladaran a aquesta nova seu. A més, l’edifici comptarà amb una gran terrassa a la part baixa que actuarà com a refugi climàtic.
 

Amb aquest projecte, que suposarà una inversió de més de 82 M€, el Servei Català de la Salut millorarà les condicions de prestació de servei al recinte hospitalari de Vall d’Hebron, descongestionant la zona d’ingressos i l’activitat quirúrgica

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.