El Servei d’Hospitalització a Domicili de Vall d’Hebron s’amplia al trasplantament de progenitors hematopoètics

Vall d'Hebron ha triplicat en els darrers cinc anys el nombre de pacients que atén a domicili: ara suma els pacients adults que necessiten un trasplantament de progenitors hematopoètics.

26/04/2024

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha iniciat un programa d'hospitalització a domicili per a pacients adults que necessiten un trasplantament de progenitors hematopoètics. El trasplantament de progenitors hematopoètics consisteix en el trasplantament de les cèl·lules hematopoètiques de la sang del mateix pacient després d'un tractament intensiu–en el cas del trasplantament autòleg– o bé d'un donant –en el cas del trasplantament al·logènic– en pacients que pateixen malalties que afecten la medul·la òssia, sent els mielomes i les leucèmies agudes les indicacions més freqüents en la població adulta. Es tracta d'un procediment complex que consta de quatre fases: el condicionament del pacient previ al trasplantament, en què el pacient rep quimioteràpia per eliminar les cèl·lules malignes i fer lloc a la medul·la òssia per les noves cèl·lules del trasplantament; el dia de la infusió o dia zero, quan s'administren les cèl·lules hematopoètiques del trasplantament, el període d'aplàsia, en què les defenses baixen per sota dels límits normals i que dura uns 12 o 14 dies, i la recuperació, quan els progenitors hematopoètics ja han niat en la medul·la òssia i s’inicia la producció de cèl·lules.

“Es tracta d’un procediment llarg, que dura unes tres o quatre setmanes en total i que, gràcies a l'hospitalització a domicili, el pacient pot viure en la seva major part des de la comoditat i el caliu de la seva llar amb un cuidador de confiança, en comptes d’en una habitació d'aïllament a l'Hospital per tal d’evitar patògens i malalties nosocomials durant l’ingrés”, destaca el Dr. Francesc Xavier Jiménez, cap del Servei d'Hospitalització a Domicili. Vall d'Hebron ha realitzat tres trasplantaments autòlegs a domicili, en principi amb menys risc de complicacions que els al·logènics durant el període d’aplàsia.

Un trasplantament des de l’acompanyament de la llar

El pacient arriba a l'Hospital per rebre quimioteràpia de forma ambulatòria durant dos dies, en els quals a la tarda torna a casa seva i rep la visita domiciliària d’infermeria. Després torna un dia a casa seva a descansar, durant el qual també el visita infermeria i es realitza una analítica a domicili. L'endemà -dia zero- se li realitza la infusió de cèl·lules hematopoètiques a l'Hospital de Dia d'Hematologia. Un cop realitzada la infusió, ja pot tornar a casa i aquella mateixa tarda rep la visita d’una infermera a domicili, que l’anirà supervisant al llarg de tot el procés. “Es tracta que, sempre que les circumstàncies ho permetin, el pacient visqui el trasplantament de progenitors hematopoètics des del benestar de la seva llar, on rebrà quan calguin les visites per part de l’hematòleg. En cas que durant el període d'aplàsia presenti complicacions que facin necessari que ingressi a l'hospital, la idea és donar-li l’opció de tornar a casa seva un cop estigui estabilitzat”, explica la Dra. Maria Sola, del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia de Vall d'Hebron.

En el trasplantament a domicili de progenitors hematopoètics resulta cabdal la implicació del cuidador, així com de les professionals d’infermeria tant del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia com del Servei d’Hospitalització a Domicili per tal d’assegurar que el pacient rebi la mateixa atenció sanitària i seguiment continu tant a casa seva que a l’Hospital. “Els professionals d’infermeria realitzen una valoració holística, amb una sèrie de proves com analítiques sanguínies, cures, identificació de signes d'alarma que permeten la identificació precoç de complicacions”, exposen Alba Marco i Sonia Pérez, infermeres del Servei d’Hospitalització a Domicili de Vall d’Hebron. “El Servei d’Hospitalització a Domicili avalua el domicili del pacient i la Infermera de Pràctica Avançada en Hematologia avalua el cuidador i del pacient. Perquè el trasplantament de progenitors hematopoètics pugui fer-se a domicili és molt important que el cuidador estigui implicat les 24 hores, a vegades cal que n’hi hagi dos perquè el pacient mai estigui sol. Un cop es decideix que pot fer-se el trasplantament a domicili, es fa una entrevista i visita a cuidador i pacient i se’ls hi explica tot el procediment, efectes secundaris, dieta i pautes higiènic-dietètiques a tenir en compte. El cuidador és part activa del procés, se’ls hi imparteix educació sanitària i se'ls hi facilita uns fulls perquè facin registre de les constants, ingestes de menjar, etcètera”, explica Mar Pérez Artigas, Infermera de Pràctica de Dia d’Hematologia.

Tripliquem el nombre de pacients atesos a domicili en cinc anys

Vall d'Hebron ha triplicat en els darrers cinc anys el nombre de pacients que atén a domicili: de 619 pacients en el 2019, a 1.553 pacients el 2022 i 1.756 pacients l'any passat. A casa ofereix la mateixa cartera de serveis que a l'Hospital, a excepció de les proves radiològiques, a pacients que pateixen diverses malalties: visites de metges infermeres, tractaments endovenosos, analítiques, cures complexes, ecografies a peu de llit, atenció telefònica directa les 24 hores cada dia de la setmana, etcètera. L'hivern passat, Vall d'Hebron va posar a més en marxa el Servei d'Hospitalització a Domicili Pediàtrica, de forma que es presta atenció sanitària a domicili a tota la franja poblacional: de nounats, a infants i adolescents i població adulta. L'aposta per l'atenció a domicili de Vall d'Hebron s'encabeix dins l’atenció centrada en la persona, una de les nou línies del Pla Estratègic 2021-2025 de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Suport de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia

La Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia compta amb el Programa de pisos d’acollida (8 pisos), que té com a objectiu oferir allotjament a pacients de leucèmia i altres malalties oncohematològiques, i a les seves famílies, amb recursos econòmics limitats i que resideixen lluny del centre hospitalari on són atesos. Tots els pisos són unifamiliars i no tenen cap cost per als pacients.

Molts pacients oncohematològics s’han de sotmetre a tractaments complexos i, per tant, necessitaran allotjament durant un llarg període de temps. És el cas dels pacients que s’han de sotmetre a un trasplantament al·logènic de medul·la òssia (d’un donant), que necessitaran acolliment durant mesos, o bé dels pacients que han de rebre un tractament amb immunoteràpia CAR-T, que també hauran de fer estades llargues.

Els allotjaments solidaris de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia són oferts als pacients desplaçats als principals hospitals de referència de Barcelona, dos d’ells en les proximitats de Vall d’Hebron.

Un d’ells està destinat per trasplantaments al·logènics de medul·la òssia i/o immunoteràpies CAR-T, a criteri i petició de la treballadora social. I un segon pis està disponible per trasplantaments i teràpies cel·lulars domiciliàries amb peticions gestionades pel Servei d’Hospitalització a Domicili de Vall d’Hebron.

Des de la seva creació, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ha acollit més de 500 pacients i les seves famílies i ha ofert un total de 30.578 nits d’allotjament.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.