Vall d’Hebron bat rècords en assaigs clínics per aconseguir noves teràpies per als pacients

En el Dia Mundial de l’Assaig Clínic, destaquem el creixement en recerca clínica i alguns dels estudis més destacats on hem participat.

20/05/2024

Els assaigs clínics són essencials per aconseguir avenços mèdics, ja que permeten avaluar l’eficàcia i seguretat de nous tractaments o tècniques diagnòstiques per a les malalties humanes. El Campus Vall d’Hebron, del qual formen part el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), s’està posicionant com a referent mundial en aquest camp, amb xifres que assoleixen rècords any rere any. En total, el 2023, es van posar en marxa 373 assaigs nous fins a assolir-ne 1692 actius.

Els assaigs de Vall d'Hebron abasten tot el ventall de fases clíniques, des de la fase inicial fins a la fase de post-comercialització. A més, hem comptat amb la participació de 2517 pacients han estat inclosos en els assaigs durant el passat any, la qual cosa és essencial per fer avançar la recerca clínica i, al mateix temps, posar a l'abast dels pacients diagnòstics i teràpies innovadores que poden canviar la qualitat de vida de les persones.

Nous fàrmacs i canvis en les estratègies terapèutiques al VHIR

Pel que fa al VHIR, el 2023 es van engegar 193 assaigs clínics nous, arribant a un total de 721 assaigs actius. Per primera vegada, s’ha superat la xifra de 700 assaigs en curs. En concret, es van dur a terme 41 estudis en fase I, 244 en fase II, 370 en fase III i 70 en fase IV. En total, 834 pacients han estat inclosos en els assaigs durant l’any.

Entre els assaigs clínics del VHIR destaca l'abordatge en l’àmbit de les malalties minoritàries: en concret, un total de 208 assaigs van ser dedicats aquest tipus de patologies poc freqüents. També en destaca l’àmbit pediàtric, amb 182 assaigs en marxa dedicats a la població infantil, xifra que representa un 25% dels assaigs clínics en curs.

En l’últim any, hem donat a conèixer els resultats de diversos assaigs clínics on hem participat que han permès comprovar l’eficàcia de noves teràpies, com l’atogepant per a la prevenció de la migranya crònica, que aviat es comercialitzarà a l’Estat espanyol, o l’administració subcutània de la levodopa per al control dels símptomes motors en la malaltia de Parkinson. A més, alguns dels estudis on hem participat han permès l’aprovació per les agències reguladores dels EUA de fàrmacs per malalties que fins ara no tenien cap tractament farmacològic específic, com ara el fetge gras avançat i la depressió postpart.

VHIO, referent en el desenvolupament d’assaigs clínics cada vegada més innovadors i personalitzats

Des de l’Oficina d’Assaigs Clínics del VHIO es treballa de forma contínua per millorar els fluxos de feina amb els equips multifuncionals implicats en els assaigs clínics per gestionar de forma òptima protocols complexos i cada cop més exigents. A finals d’any, el VHIO tenia en marxa 869 assaigs clínics actius, la majoria dels quals en els camps de l’oncologia mèdica (677), però també destaquen l’hematologia (184) i la radioteràpia. La recerca clínica del VHIO abasta també totes les fases dels assaigs clínics que representen oportunitats de tractament per als pacients oncològics amb 253 en fase I, 240 en fase II, 294 en fase III i 82 en fase IV i altres. A més, 1685 pacients van participar en aquests estudis al llarg de l’any.

Destaca el nombre d’assaigs en fases primerenques de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer UITM-CaixaResearch, una unitat molt consolidada que promou una estreta connexió entre l’atenció oncològica i la investigació, establint noves estratègies terapèutiques per als pacients treballant en col·laboració amb diversos projectes europeus sota el programa Horizon 2020 de la Missió Europea del Càncer com PrimeROSE, PCM4EU, CCE_DART, PragmaTIL i canSERV. Alhora, des del 2014 participa amb Cancer Core Europe, un consorci que té com a objectiu accelerar la recerca oncològica a Europa a través de diferents estudis i iniciatives coordinades entre 7 centres de recerca europeus, per al benefici dels pacients.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.