Potenciem l’atenció a la gent gran amb un nou Servei de Geriatria

En un context d’envelliment de la població mundial, Vall d’Hebron ha constituït el nou Servei de Geriatria, en la línia d’altres institucions sanitàries; de sofisticar les estructures d’atenció a la gent gran.

24/05/2024

El procés d’envellir no és com el creixement d’un infant, que va complint una sèrie de fases en funció de l’edat, sinó que cada persona es fa gran d’una manera personal i intransferible. Per tal de millorar l’atenció al pacient d’edat avançada, amb l’objectiu que les decisions sanitàries es prenguin tot tenint en compte la reserva fisiològica i no l’edat cronològica de cada pacient, avaluar la seva fragilitat i personalitzar al màxim els tractaments, s’ha creat el nou Servei de Geriatria. “Vall d’Hebron, com a hospital terciari, no pot deixar enrere la gent gran, tant per identificar millor als pacients més fràgils com per donar-los accés a les teràpies més innovadores”, exposa la Dra. Neus Gual, cap del Servei de Geriatria de Vall d’Hebron. En l’atenció a la gent gran, Vall d’Hebron actua en coordinació amb la resta d’agents sanitaris i sociosanitaris de l’Àrea Integral de Salut (AIS) Barcelona Nord, àrea de referència de l’Hospital que gestiona la salut de més de 440.000 pacients a Barcelona, a més de Montcada i Reixac. 

En un context d’envelliment de la població mundial –el nombre de persones de 80 anys o més es triplicarà entre 2020 i 2050, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS)– Vall d’Hebron ha constituït el nou Servei de Geriatria, en la línia d’altres institucions sanitàries de sofisticar les estructures d’atenció a la gent gran. Amb aquest pas culmina una sèrie d’iniciatives empreses en els darrers anys.

Reduir la multifreqüentació a Urgències i millorar el pla terapèutic del pacient crònic

Vall d’Hebron ha aconseguit reduir un 41% la multifreqüentació al Servei d’Urgències dels pacients d’edat avançada amb Insuficiència Cardíaca i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) gràcies al programa multinivell que va posar en marxa el març de 2022 juntament amb l’Atenció Primària Barcelona Ciutat (APBCN) de l’ICS i l’Hospital de Sant Rafael. En detectar que els pacients grans amb aquestes dues patologies eren els pacients crònics complexos que més acudien a Urgències, Vall d’Hebron va posar en marxa aquest programa per millorar el seu pla terapèutic i assegurar que reben un seguiment continu i ajustat al nivell assistencial que més els convé en funció de les seves necessitats.

Enguany, el Programa d’Oncohematogeriatria s’ha fet extensiu a nous tipus de càncer: còlon i recte, de pulmó i càncers hematològics com limfomes i mielomes rebran un abordatge multidisciplinari entre oncòlegs, hematòlegs i geriatres. Aquests nous tipus de càncer se sumen al càncer de mama, que va ser el primer a disposar d’una consulta d’oncogeriatria pròpia ja el 2021. Gràcies al nou Programa d’Oncohematogeriatria, l’equip de geriatria està integrant en els comitès de cadascun dels tumors seleccionats per tal de traslladar de primera mà la seva valoració abans que es decideixi el tractament oncohematològic de cada pacient. La valoració geriàtrica integral inclou el grau de fragilitat, el grau de comorbiditat, l'expectativa de vida sense càncer i el risc de complicacions pels tractaments de càncer. Els i les geriatres també estan presents als Comitès de Seguretat Clínica, les comissions de farmàcia, i els Comitès de Cardiologia que avaluen als pacients d’edat avançada per la implantació d’implants valvular aòrtic transcatèter (TAVIS, a les seves sigles en anglès). “Volem que Geriatria sigui un servei transversal que pugui donar suport a altres especialitats, per tal d’individualitzar les decisions mèdiques que es prenguin amb els pacients d’edat avançada tenint en compte aspectes com la fragilitat o les comorbiditats que presentin”, explica la Dra. Neus Gual.

Iniciatives en coordinació amb el territori

Ja el 2017, va entrar en funcionament l’Equip de Suport Integral a la Complexitat (ESIC) Atenció Primària Casernes-Hospital Vall d’Hebron, pensat com un dispositiu assistencial que impulsa un nou model organitzatiu territorial d’atenció precoç, propera i proactiva als pacients crònics complexos de la zona de l’AIS Barcelona Nord en risc de desestabilització. Cinc anys després, Vall d’Hebron va reobrir la Unitat Geriàtrica d'Aguts amb una aposta per l'atenció interdisciplinària i personalitzada a pacients grans fràgils amb malalties mèdiques agudes. La unitat ofereix una assistència multidisciplinària, des del moment de l'ingrés, que inclou la implicació de professionals de Farmàcia, Rehabilitació, Suport Nutricional i Treball Social. Un nou exemple de la tasca multidisciplinària realitzat pel Servei de Geriatria.

Share it:
Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.