Una nova tècnica de biòpsia líquida permet analitzar l’evolució del tumor en pacients amb càncer de pròstata metastàtic per a guiar el tractament

Les vesícules extracel·lulars secretades per les cèl·lules tumorals al torrent sanguini contenen material derivat del tumor que pot ser utilitzat com a biomarcador de resposta i/o resistència al tractament en pacients amb càncer de pròstata metastàtic.

08/07/2024

Investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Vall d’Hebron, demostren en un estudi que publica avui la revista Cancer Cell que el material (ADN i ARN) contingut en les vesícules extracel·lulars derivades del tumor que circulen en el torrent sanguini dels pacients de càncer de pròstata metastàtic reflecteix les característiques genòmiques i transcriptòmiques del tumor del pacient.

"Això obre la via a identificar biomarcadors per analitzar la resposta al tractament i l'adquisició de resistència, i així prendre les decisions clíniques més adequades en cada moment de la malaltia", explica el Dr. Joaquin Mateo, oncòleg mèdic de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, cap del Grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata del VHIO i autor sènior d'aquest estudi.

Noves estratègies per tractar pacients amb càncer de pròstata metastàtic resistent al tractament

El càncer de pròstata és el segon càncer més diagnosticat a Espanya, el primer en homes, amb una estimació de 30.000 nous casos el 2024, segons dades de la SEOM. Actualment, la immensa majoria es diagnostica en estadis inicials i és curable mitjançant tècniques de cirurgia, radioteràpia o braquiteràpia amb i sense teràpia hormonal.

No obstant això, una proporció d'aquests tumors acaben desenvolupant metàstasi, o bé presenten metàstasi des de l'inici. En aquests casos, l'ús de tractaments hormonals o amb quimioteràpia pot ser efectiu, però el tumor s'acaba adaptant; les eines per fer seguiment d'aquesta adaptació tumoral poden ajudar a seleccionar el millor tractament per a cada pacient en cada moment de la malaltia.

Vesícules extracel·lulars circulants

Les vesícules extracel·lulars són unes partícules que alliberen les cèl·lules en condicions normals per comunicar-se amb altres cèl·lules de l'organisme. Aquestes vesícules són molt heterogènies i el seu contingut és molt variat des d'ADN, ARN, lípids, proteïnes...

En el context del càncer, les vesícules extracel·lulars produïdes per cèl·lules tumorals són com exploradors del tumor a la recerca de nous llocs on continuar expandint-se i juguen un paper clau en la progressió tumoral, la regulació immunitària i la metàstasi.

"No obstant això, el potencial de les vesícules extracel·lulars tumorals com a font de biomarcadors rellevants d'ADN i ARN roman en gran mesura inexplorat", afirma la Dra. Irene Casanova, investigadora associada del Grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata i primera autora d'aquest article. "El nostre treball té com a objectiu el desenvolupament d'una nova aplicació de biòpsia líquida que permeti analitzar les vesícules extracel·lulars circulants i, des d'un enfocament multiòmic, realitzar la caracterització genòmica i transcriptòmica del tumor."

Perfil genòmic i transcriptòmic del tumor

A partir de l'anàlisi de les mostres de plasma seriades de 53 pacients amb càncer de pròstata metastàtic, tractats amb teràpia hormonal o amb quimioteràpia, els investigadors han analitzat l'ADN circulant, així com l'ADN i ARN contingut en les vesícules extracel·lulars. Aquesta anàlisi confirma que les vesícules extracel·lulars contenen material genètic derivat del tumor, la informació del qual ens permet conèixer les mutacions presents en les cèl·lules tumorals, així com saber quins tumors tindran una pitjor evolució.

"En aquest sentit, vam comprovar que podem utilitzar la biòpsia líquida de vesícules extracel·lulars amb el mateix objectiu que altres fonts d'ADN tumoral que obtenim de biòpsia líquida, com l'ADN tumoral circulant o les cèl·lules tumorals circulants, però amb l'avantatge de poder, a més, monitoritzar la variació de l'expressió genètica, a partir de l'ARN, que ens revela com és el tumor en aquell precís moment", explica la Dra. Casanova.

En aquest treball, els autors han analitzat per primera vegada l'ARNm del tumor en les vesícules circulants en plasma. "Es tracta d'una font d'informació del tumor que fins ara es resistia a la biòpsia líquida ja que l'ARNm en sang es degrada fàcilment. L'ARNm que trobem en les vesícules, en canvi, està protegit i manté la informació", afirma la investigadora.

A través d'aquest ARNm del tumor encapsulat en les vesícules extracel·lulars circulants, els investigadors han estat capaços d'identificar, de manera mínimament invasiva, el perfil transcriptòmic del tumor com a biomarcador de resposta i de resistència. És a dir, podem saber quins gens expressa el tumor en els diferents moments de la malaltia i identificar els canvis adaptatius que realitzen les cèl·lules tumorals per adaptar-se i fer-se resistents al tractament.

"Aquests canvis apareixen ràpidament i són més dinàmics que l'adquisició de mutacions de resistència, per la qual cosa poder monitoritzar-los ens permetria prendre decisions clíniques de forma precoç, i potencialment canviar un tractament abans que el pacient experimenti símptomes si l'anàlisi de biòpsia líquida suggereix que el tumor ja s'està adaptant. Un dels grans objectius de la medicina de precisió és poder avançar-nos a l'evolució del tumor", conclou el Dr. Joaquin Mateo.

L'estudi que es publica avui a la revista Cancer Cell ha comptat amb la col·laboració d'investigadors del Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF), a València, i el Centre Nacional d’Investigació Oncològica (CNIO), a Madrid.

Aquesta investigació s'ha finançat a través d'una beca Junior Leader Fellowship concedida per la Fundació "la Caixa" a la Dra. Irene Casanova i la beca FERO-Ramon Areces pel projecte "Aproximacions noves a la biòpsia líquida en càncer de pròstata per informar sobre la medicina de precisió" concedida al Dr. Joaquin Mateo. El Grup de Recerca Translacional en Càncer de Pròstata del VHIO compta, a més, amb el suport de la Fundació CRIS contra el càncer.

Share it:

Related news

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.