Quatre serveis de Vall d’Hebron han renovat la certificació ISO 9001 pel seu sistema de gestió de la qualitat

Oncologia Radioteràpica, Física i Protecció Radiològica, Farmàcia i Laboratoris Clínics són els serveis de l’Hospital que han aconseguit un any més aquest reconeixement de qualitat.

09/07/2024

Gràcies al compromís amb l’excel·lència, la qualitat en els processos i l’atenció als pacients, el Servei d’Oncologia Radioteràpica, el Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica, el Servei de Farmàcia i els Laboratoris Clínics han renovat la certificació UNE EN ISO 9001, norma reconeguda a escala internacional en sistemes de gestió de qualitat. Aquesta certificació és el resultat de la dedicació, contribució i vocació de totes les persones que conformen aquests serveis de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.  

La implementació de normes ISO als serveis hospitalaris és fonamental per garantir la qualitat i seguretat dels pacients. Aquestes normes internacionals estandarditzen els processos, redueixen els riscos i asseguren una atenció sanitària d'excel·lència. Adoptar les normes ISO estableix un marc sòlid per augmentar la confiança en la qualitat dels serveis sanitaris i promoure una cultura de millora contínua”, ha explicat la Dra. Soledad Romea, directora de Qualitat, Processos i Innovació.  

La primera certificació del Servei de Laboratoris Clínics va ser l’any 2005 i, anualment, ha renovat aquest reconeixement de qualitat. Aquest any la certificació s’ha basat en les activitats de recepció i obtenció de mostres biològiques, la realització de les anàlisis, la validació, la interpretació i l’emissió d'informes diagnòstics en els àmbits d'anatomia patològica, bioquímica clínica (inclou reproducció humana assistida), genètica, hematologia, immunologia, microbiologia i proves al costat del pacient. 

Respecte al Servei de Farmàcia, va rebre la primera certificació ISO 9001 l’any 2008. La certificació d’aquest any inclou l’activitat d'atenció farmacèutica, la farmacotècnia, la dispensació hospitalària i ambulatòria, el centre d'informació de medicaments, els assaigs clínics, la prevenció d’errors de medicació, la farmacocinètica, la farmacogenètica i les teràpies avançades.  

En el cas del Servei d’Oncologia Radioteràpica, es va certificar per primera vegada l’any 2017. Acreditats i recertificats per la norma ISO 9001:2015 i per la norma UNE 17009, és l’únic de l’Estat en tenir la doble acreditació. Aquest servei es caracteritza per la qualitat i la seguretat, per dur a terme tots els processos claus, incorporar noves iniciatives i realitzar el seguiment dels tractaments amb indicadors i riscos associats. El resultat és una millora contínua de la qualitat i de la seguretat i del benestar i el confort  durant tot el procés assistencial.  

El Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica va rebre la primera certificació ISO 9001 l’any 2018. La seva missió és donar suport a totes les unitats assistencials de l’hospital que utilitzen la radiació  ionitzant per tal de garantir l’ús segur i optimitzat de la radiació. L'abast de la certificació inclou totes les tasques que el serveis du a terme a l’hospital des de el control de l’equipament, els estudis dosimètrics als pacients i la protecció radiològica.  Un dels punts  forts destacats d’aquest servei és el lideratge i compromís de l’equip de professionals per orientar la gestió de la qualitat cap a la seguretat dels pacients i treballadors de l’hospital.  

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.