Dr. Francisco Javier Bueno Recio

Institutions of which it is part

Children's Hospital and Woman's Hospital

Paediatric Surgery

Head of Section

Soc un cirurgià pediàtric amb àmplia experiència en el trasplantament hepàtic i intestinal i en cirurgia d'alta complexitat. Actualment focalitzat en el tractament de nens amb síndrome d'intestí curt i catàstrofes intestinals així com cirurgia hepatobiliaopancreàtica complexa que inclou tumors i malformacions congènites, El meu objectiu primordial és evitar que els nens necessitin de trasplantaments de fetge i intestí.

Curriculum

Dr Javier Bueno, Cap de Secció del Servei de C. Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron i responsable de la Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Rehabilitació Intestinal.
Vaig realitzar la meva especialitat en trasplantaments (hepàtic i intestinal tant pediàtrics com d'adults) i cirurgia hepàtica i vaig treballar durant 5 anys en el Thomas Starzl Transplantation Institute de la Universitat de Pittsburgh (USA).
També en trasplantament de pàncrees i renal. He desenvolupat noves tècniques quirúrgiques en trasplantament i hepatointestinal, així com en tècniques d'extracció per a trasplantament intestinal, pancreàtic i hepàtic. També per al tractament de la trombosi portal posttrasplantament.
La meva tesi doctoral versa sobre Història natural de la decisió intestinal. També he format part de l'equip que va realitzar el primer trasplantament de cara total del món a l'Hospital Vall d'Hebron i el primer trasplantament intestinal a Catalunya. En la meva activitat científica he estat autor / coautor de més de 70 publicacions internacionals. He publicat a les revistes de major impacte en Cirurgia (Annals of Surgery) i Trasplantaments (American Journal of Transplantation; Trasplantation, Liver Transplantation, Pediatric Transplantation). Sóc revisor científic de múltiples revistes internacionals. He estat pioner en la tècnica d'allargament intestinal en el nostre país per al tractament de la síndrome d'intestí curt i de l'allargament duodenal tant en nens com en adults a nivell mundial. També he estat pioner en el tractament de la Malformació d'Abernethy tant a nivell radiològic com quirúrgic al nostre país així com en el shunt de Rex per al tractament de la hipertensió.
Francisco Javier Bueno Recio

Institutions

Children's Hospital and Woman's Hospital

Paediatric Surgery

Head of Section

Vall Hebron Institut de Recerca

Senior researcher

Bioengineering, Cell Therapy and Surgery in Congenital Malformations

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.