Dra. Maria José Soler Romeo

Institutions of which it is part

General Hospital

Nephrology

La Dra. María José Soler Romeo és cap de secció de Nefrologia Clínica i Diàlisi de l´Hospital Universitari de la Vall d´Hebron i co-cap de grup de recerca de Nefrologia i Trasplantament en el Vall d'Hebron Institut de Recerca.

Curriculum

La seva trajectòria clínica i investigadora està enfocada en l’estudi de la fisiopatologia de la nefropatia diabètica, concretament en l’eix renina angiotensina aldosterona. La Dra. Soler va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona (1990-1996). Posteriorment, va realitzar l’especialitat de Nefrologia a l'Hospital del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment, va fer una estada de dos anys al laboratori del Dr. Batlle al Servei de Nefrologia de la Northwestern University a Chicago (2005-2006). Fruit del treball realitzat als Estats Units, la Dra. Soler va llegir la seva tesi en el paper de l’enzim conversor de l’angiotensina (ECA)2 en la nefropatia diabètica experimental, premi extraordinari. En l’actualitat ha tornat a Barcelona i està treballant en el paper de l’ECA2 en la nefropatia diabètica. Porta a terme estudis de recerca en el camp de la nefrologia experimental i translacional treballant en models murins de diabetis, en estudis en cultius cel·lulars i en pacients diabètics. Tanmateix és experta en models murins i en recerca en Nefropatia Lúpica i Membranosa. Ha dirigit més de 6 tesis doctorals. Ha obtingut finançament de forma consecutiva des de fa més de 15 anys per part de beques de l’Institut de Recerca Carles III. És actualment l'Editora Jefa del Clinical kidney Journal.
Maria José Soler Romeo

Institutions

General Hospital

Nephrology

Vall Hebron Institut de Recerca

Head of group

Nephrology and kidney transplantation

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.