Sra. Raquel Cánovas Paradell

Institutions of which it is part

Cross-departmental services

Facilities and Technology Management

Head of Unit

Soc enginyera industrial amb amplia experiència en sector sanitari públic català, impulsant la transformació tecnològica i innovadora en projectes de Catsalut i Hospitals de referència de l’Institut Català de la Salut. La meva funció és aconseguir que l’hospital disposi de la millor tecnologia (equips mèdics i informàtics) que doni servei als excel·lents professionals del centre. Posant l’accent en la seguretat, disponibilitat, eficiència i la introducció de noves tecnologies per a garantir els tractaments que els nostres pacients necessiten i la transformació digital de l'Hospital.

Curriculum

Des del 2015 sóc directora de Tecnologia, amb un parc de més de 15.000 equips mèdics, gran diversitat de sistemes d’informació i més de 4.300 llocs de treball informàtic. Fa dos anys que a l’HUVH vàrem fusionar en una única direcció de Tecnologia les àrees de tecnologies de la informació (TIC) i de tecnologia mèdica o electromedicina (EMD). Aquesta fusió dels dos mons tecnològics de l’hospital TIC i EMD, que han evolucionat per separat, pretén que es trobin i avancin conjuntament per donar suport a l’activitat assistencial. Es tracta de ajuntar el millor de cada mon, com l’expertesa en l’atenció remota i atenció continuada 24x7 del mon TIC i el coneixement molt proper de l’activitat assistencial i de les necessitats en un entorn de camp que té el mon de l’EMD. Adaptar aquestes diferents formes de fer i aconseguir un treball fluid i que millori els servei ha estat un repte que ha donat molt bons resultats. Un altre gran repte és que les tecnologies que estan en altres sectors tinguin una ràpida penetració en el sector salut i impulsar la transformació digital de l’Hospital. El sector salut per motius diversos i a vegades històrics no ha estat al capdavanter en l’adopció d’aquestes innovacions TIC. Com a cap d’electromedicina des de l’any 1999 he dirigit la renovació tecnològica de l’hospital definint conjuntament amb els professionals assistencials noves unitats (hospitalització, cma, psiquiatria, cremats, uci pediàtrica, nounats, crítics, blocs quirúrgics...) en les que s’ha aprofitat per incloure noves tecnologies i millorar els processos i les tècniques de tractament. Durant aquests anys hem pogut viure i liderar canvis tecnològics disruptius (com es pas de l’analògic al digital) i incorporar tecnologia puntera com la cirurgia robòtica, els quiròfans híbrids i la cirurgia planificada/navegada. La meva vocació pel sector salut m’ha dut complementar la meva formació reglada especifica en aquest camp: Master de bioenginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (2000), Master d’ESADE en direcció de Serveis Integat de Salut (DSIS-2006-2007) i Master d’IESE Healthcare Management Program (2006).
Raquel Cánovas Paradell

Institutions

Cross-departmental services

Facilities and Technology Management

Head of Unit

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.