Nuevas butacas de lactancia para madres con bebés prematuros gracias a la donación de Humana RT Fundación

Con una aportación de 25.000 €, Humana RT Fundación hará posible la renovación de las butacas de lactancia del Servicio de Neonatología para ofrecer más confort a las madres y familias, fomentar la lactancia materna y disminuir el tiempo de ingreso.

10/05/2024

La lactància materna en nadons prematurs és una de les pràctiques que s’inclou en el model del Servei de Neonatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que es centra en el benestar del nadó i les seves famílies. Ara, gràcies a la solidaritat d’Humana RT Fundació, institució centrada a ajudar persones amb risc d’exclusió social o problemes de salut, el Servei de Neonatologia podrà adquirir noves butaques de lactància per a les mares que han de passar temps acompanyant els seus petits ingressats en aquest servei. Aquest va ser un dels motius que va impulsar a la Fundació a fer aquesta donació, ja que una de les seves treballadores va estar durant tres mesos en aquest servei cuidant el seu fill prematur.

“Aquesta donació ens permetrà oferir unes butaques de més qualitat, més confortables, ja que són un símbol clau del nostre compromís amb la cura integral dels nadons prematurs i el suport a les seves famílies. A més, és un recordatori constant que cada moment de connexió entre pares i fills és fonamental i pot marcar una diferència significativa en el viatge cap al desenvolupament i el benestar d'aquests nadons”, ha afirmat el Dr. Félix Castillo, cap del Servei de Neonatologia.

Les estades dels nounats a l’Hospital es poden prolongar i, per tant, és essencial tenir unes butaques de lactància còmodes per aconseguir que les mares estiguin tant relaxades possibles durant aquesta etapa tan important pel creixement del nadó. La lactància materna és considerada el mètode de referència per a l'alimentació i criança del lactant. La llet materna cobreix les necessitats nutricionals del nadó per al seu adequat creixement i desenvolupament físic. A més, des del punt de vista emocional assegura l'establiment d'un vincle entre mare-fill/a.

En aquestes butaques també permeten fer el ‘mètode cangur’ o pell amb pell. Aquest mètode se centra a recrear les sensacions que el nadó percep quan és dins l'úter, com l'olor, la veu de la mare i el seu batec. Múltiples estudis han demostrat que aquesta pràctica redueix l'estrès dels nadons, disminueix el dolor, millora la termoregulació, afavoreix el neurodesenvolupament i ofereix més estabilitat cardiorespiratòria.

“El contacte pell amb pell aporta innombrables beneficis tant per als familiars com per als nadons que tenim ingressats al nostre servei. És per això que considerem imprescindible oferir unes butaques còmodes i reclinables que puguin millorar el contacte íntim i, per tant, afavorir la vinculació entre el binomi família/nadó. En el cas de l'alletament, la butaca té un paper clau, ja que les mares passen moltes hores al dia alletant al seu nadó i es necessari que adoptin una posició correcta per afavorir la comoditat durant la lactància”, ha explicat Raquel Rodríguez, supervisora del Servei de Neonatologia.

Un Servei centrat en el nadó i les seves famílies

El Servei de Neonatologia de Vall d’Hebron és referent en diverses tècniques per millorar la qualitat de vida dels nadons, està dotat amb la tecnologia més avançada i se centra a potenciar l'aprenentatge i participació continus dels pares i mares en l’atenció i cura del nadó, sempre en estreta col·laboració amb els professionals d’infermeria. A més, s’afavoreix la política de portes obertes per fomentar la pràctica del contacte pell amb pell, o mètode cangur, amb mares i pares, i la lactància materna. Fruit de tot, és el primer Servei d’Espanya que ha aconseguit acreditar-se per a la formació NIDCAP.

La lactancia materna en bebés prematuros es una de las prácticas incluidas en el modelo del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, que se centra en el bienestar del bebé y sus familias. Ahora, gracias a la solidaridad de Humana RT Fundación, institución centrada en ayudar a personas con riesgo de exclusión social o problemas de salud, el Servicio de Neonatología podrá adquirir nuevas butacas de lactancia para las madres que deben pasar tiempo acompañando a sus pequeños ingresados en este servicio. Este fue uno de los motivos que impulsó a la Fundación a hacer esta donación, ya que una de sus trabajadoras estuvo durante tres meses en este servicio cuidando a su hijo prematuro. “Esta donación nos permitirá ofrecer unas butacas de más calidad, más confortables, ya que son un símbolo clave de nuestro compromiso con el cuidado integral de los bebés prematuros y el apoyo a sus familias. Además, es un recordatorio constante de que cada momento de conexión entre padres e hijos es fundamental y puede marcar una diferencia significativa en el viaje hacia el desarrollo y el bienestar de estos bebés”, ha afirmado el Dr. Félix Castillo, jefe del Servicio de Neonatología. Las estancias de los recién nacidos en el Hospital pueden prolongarse y, por tanto, es esencial tener unas butacas de lactancia cómodas para lograr que las madres estén tan relajadas como sea posible durante esta etapa tan importante para el crecimiento del bebé. La lactancia materna es considerada el método de referencia para la alimentación y crianza del lactante. La leche materna cubre las necesidades nutricionales del bebé para su adecuado crecimiento y desarrollo físico. Además, desde el punto de vista emocional asegura el establecimiento de un vínculo entre madre e hijo/a. Estas butacas también permiten realizar el ‘método canguro’ o piel con piel. Este método se centra en recrear las sensaciones que el bebé percibe cuando está dentro del útero, como el olor, la voz de la madre y su latido. Múltiples estudios han demostrado que esta práctica reduce el estrés de los bebés, disminuye el dolor, mejora la termorregulación, favorece el neurodesarrollo y ofrece más estabilidad cardiorespiratoria. “El contacto piel con piel aporta innumerables beneficios tanto para los familiares como para los bebés que tenemos ingresados en nuestro servicio. Es por ello que consideramos imprescindible ofrecer unas butacas cómodas y reclinables que puedan mejorar el contacto íntimo y, por tanto, favorecer la vinculación entre el binomio familia/bebé. En el caso de la lactancia, la butaca tiene un papel clave, ya que las madres pasan muchas horas al día amamantando a su bebé y es necesario que adopten una posición correcta para favorecer la comodidad durante la lactancia”, ha explicado Raquel Rodríguez, supervisora del Servicio de Neonatología. Un Servicio centrado en el bebé y sus familias El Servicio de Neonatología de Vall d’Hebron es referente en diversas técnicas para mejorar la calidad de vida de los bebés, está dotado con la tecnología más avanzada y se centra en potenciar el aprendizaje y participación continuos de los padres en la atención y cuidado del bebé, siempre en estrecha colaboración con los profesionales de enfermería. Además, se favorece la política de puertas abiertas para fomentar la práctica del contacto piel con piel, o método canguro, con madres y padres, y la lactancia materna. Como resultado, es el primer Servicio de España que ha logrado acreditarse para la formación NIDCAP.

Compartir:

Noticias relacionadas

Profesionales relacionados

Suscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

La aceptación de estas condiciones, supone que da el consentimiento al tratamiento de sus datos personales para la prestación de los servicios que solicita a través de este portal y, si procede, para hacer las gestiones necesarias con las administraciones o entidades públicas que intervengan en la tramitación, y su posterior incorporación en el mencionado fichero automatizado. Podéis ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos por escrito a web@vallhebron.cat, indicando claramente al asunto "Ejercicio de derecho LOPD".
Responsable: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca.
Finalidad: Gestionar el contacto del usuario.
Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento. 
Procedencia: El propio interesado.