El nou bloc quirúrgic de Vall d'Hebron premi al millor model de gestió

El XX Congrés Nacional d’Hospitals i Gestió Sanitària premia Vall d’Hebron com a millor model de gestió pel seu nou bloc quirúrgic.

05/04/2017

El nou bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, inaugurat el setembre del 2016, va ser premiat com a millor model de gestió en la línia temàtica de Professionalització de la Funció Directiva, durant el 20è Congrés Nacional d’Hospitals i Gestió Sanitària, que va tenir lloc a Sevilla el passat 29 de març. La Sra. Sonia Cortés i Garcia, Directora de Recursos Econòmics de l’Hospital, va recollir el premi en una cita organitzada per la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA).

Actualment, l'Hospital fa 36.000 intervencions quirúrgiques cada any, una tercera part de les intervencions que es practiquen als hospitals públics de Catalunya. Als nous quiròfans es fan les intervencions de més alta complexitat en especialitats com neurocirurgia, cirurgia digestiva, cirurgia cardíaca, cirurgia oncològica, cirurgia vascular i angioradiologia, entre d’altres. Els responsables quirúrgics d’aquestes 8.000 intervencions comenten que es podran incrementar en percentatges superiors al 20%, gràcies a les noves condicions i a les millores tecnològiques.

La reorganització del bloc quirúrgic de l’Hospital ha comportat una optimització dels recursos i millores en l’eficiència. Amb l’anterior divisió en 3 blocs separats, amb magatzems de material i pròtesis per cada bloc, es produïa una duplicitat de recursos i per tant una major despesa econòmica.

Ara, en canvi, hi ha un únic bloc que consta de 19 quiròfans amb innovacions arquitectòniques i tecnològiques, com els armaris rotatius verticals que conformen un únic magatzem. Així s’evita la duplicitat de materials: els professionals ja no hauran d’agafar del magatzem el material que necessiten per a cada intervenció quirúrgica, sinó que podran preparar amb anterioritat el kit que correspongui a cada tipus d’intervenció.

S’ha incorporat també un nou robot Da Vinci d’última generació que, gràcies als seus braços robotitzats amb càmeres endoscòpiques, permet realitzar intervencions cada cop més precises i menys invasives per als pacients.

En l’anàlisi posterior d’aquestes mesures s’ha comprovat que hi ha hagut una reducció tant del consum de material com de les despeses. A més, han augmentat el nombre d’intervencions d’alta complexitat, ja que la nova organització permet realitzar més activitat en menys temps i amb més comoditat.

En el mateix congrés es va premiar també a la millor comunicació oral un altre treball de l’Hospital Vall d’Hebron, basat en l’atenció als pacients crònics, liderat per la Sra. Soledad Romea, Directora de Processos. 

Share it:

Noticias relacionadas

Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.