Vall d'Hebron acull la primera jornada sobre la Síndrome de l'Alcoholisme Fetal centrada en el diagnòstic i les famílies

El Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari organitza els dies 19 i 20 de maig la primera Jornada de la Síndrome de l’Alcoholisme Fetal (SAF).

18/05/2017

El Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari organitza els dies 19 i 20 de maig la primera Jornada de la Síndrome de l’Alcoholisme Fetal (SAF). El seu objectiu és donar a conèixer aquesta patologia, les seves manifestacions clíniques i el seu impacte sobre les persones afectades i les seves famílies. El primer dia, la jornada se centrarà en els professionals, per dotar-los de les habilitats necessàries per diagnosticar els trastorns de l’espectre de l’alcoholisme fetal. El segon es focalitzarà en les famílies, analitzant les estratègies per abordar el dia a dia d’aquests pacients. És la primera trobada d’aquest tipus que es fa a l’Estat.

 

Seguiment multidisciplinari

A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron es fa un seguiment multidisciplinari dels casos de SAF. En aquests moments s’atén a 200 pacients amb aquesta patologia, en els quals es realitza un abordatge diagnòstic multidisciplinari, amb la col·laboració del Servei de Psiquiatria, l’Àrea de Genètica i els serveis de Neurologia, Radiologia i Neurofisiologia. Els serveis d’Oftalmologia i d’Endocrinologia també participen valorant possibles complicacions. Posterior al diagnòstic, s’ofereix un abordatge psiquiàtric i/o psicològic, amb un seguiment individual. Aviat s’iniciaran els grups de psicoeducació per als pares.

Aquesta patologia afecta 1,5 de cada 1.000 nadons nascuts vius al món. Això vol dir 119.000 naixements cada any. A l’Estat, però, no es disposa de dades epidemiològiques sobre la seva prevalença. Per aquest motiu, l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) i la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut han dissenyat un estudi de la seva prevalença a Catalunya en població adoptada a països de l’Est d’Europa, amb la implicació dels tres hospitals de referència, Vall d’Hebron, Hospital de Sant Joan de Déu i Hospital Clínic de Barcelona.

L’alcohol és la substància d’abús que ocasiona els efectes més greus en el neurodesenvolupament del fetus. Tot i això, al món, 1 de cada 10 dones continua bevent alcohol durant l’embaràs. Els seus efectes varien molt entre els individus amb exposició prenatal a l’alcohol. Es calcula que la meitat d’ells mostra un retard marcat en el desenvolupament en els primers 3 anys de vida. Altres, però, poden no exhibir signes de disfunció fins a l’edat preescolar o escolar. És en aquest moment quan sorgeixen amb més claredat les dificultats d’aprenentatge, l’alteració de la funció executiva i els problemes amb les funcions integratives del llenguatge. També es poden fer més evidents els dèficits en les habilitats socials i el comportament desafiant. Els pacients diagnosticats amb SAF poden acabar tenint un historial laboral pobre, problemes amb la llei, reclusió, legal o psiquiàtrica, condicions de vida dependents i comportaments desadaptatius.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.