Vall d’Hebron acull un seminari sobre tecnologia aplicada a la salut mental

Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospital acull el dia 9 de novembre el seminari “Tecnologia aplicada a la recerca i tractament en salut mental. Salut mental 4.0”, que té com a president del seu comité científic al Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, Cap de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron, i que organitza la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El seminari se celebra a la Sala d'Actes del Pavelló Docent de l'Hospital Vall d’Hebron. 

06/11/2017

L’aplicació de les noves tecnologies al camp de la salut mental és una realitat creixent. Des del concepte de la salut 2.0 de principis d’aquest segle, basada en l’ús d’eines com els smartphones per potenciar la comunicació metge-pacient, fins al concepte de salut 4.0, que inclou, entre d’altres, noves metodologies com la gestió de grans bases de dades. Al mateix temps, des de la recerca bàsica han sorgit noves tècniques que han suposat un pas més enllà en l’estudi del cervell permetent la seva manipulació més directa, com l’estimulació cerebral profunda.

L’objectiu del CORE Seminar que acull Vall d’Hebron és posar en comú totes aquelles tècniques i tecnologies més innovadores que actualment s’estan fent servir en l’àmbit de la salut mental. Des del potencial d’eines com l’optogenètica fins  l’estimulació cerebral profunda, passant pel big data, la realitat virtual o l’mHealth (salut mòbil). Les xerrades tindran un caràcter multidisciplinari, amb experts en els camps de la recerca bàsica en psicobiologia, la salut pública, les enginyeries i la pràctica clínica.

A més, al final de la jornada, se celebrarà un show room tecnològic per mostrar els dispositius que s’estan desenvolupant en el camp de la salut mental, organitzat pel Clúster de Salut Mental de Catalunya. 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.