El Dr. Jordi Gómez, coordinador d’un grup tècnic que assessora l’OMS en matèria de Chagas

Recentment s’ha celebrat, a la seu de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a Ginebra, la primera reunió del Grup Tècnic en Informació, Educació i Comunicació en Chagas (TG6IEC Chagas Disease) de l’OMS. El coordinador del grup és el Dr. Jordi Gómez i Prat, de la Unitat de Salut Internacional Drassanes-Vall d’Hebron-PROSICS. En el grup també hi intervé la infermera Isabel Claveria, de l’equip de Salut Pública i Comunitària de l’esmentada unitat.

10/11/2017

La malaltia de Chagas és causada pel paràsit Trypanosoma cruzi. Les persones que presenten aquesta patologia poden patir alteracions cardíaques, digestives o neurològiques. Es tracta d’una malaltia potencialment mortal, però que es pot curar si el tractament s’administra quan la infecció s’acaba de produir. Malgrat que la major part dels casos estan localitzats a la part continental d'Amèrica Llatina, cada vegada hi ha més casos als països occidentals deguts a la mobilitat de la població. 

Dos dels grans problemes per combatre aquesta malaltia són l’estigma social i la desinformació. Com explica el Dr. Jordi Gómez i Prat, el Grup Tècnic en Informació, Educació i Comunicació en Chagas que ell coordina té com a objectiu “definir les pautes a nivell mundial per fer arribar a tothom informació sobre el Chagas i sensibilitzar mitjançant l’educació a les persones que pateixen la malaltia o que estan en risc de patir-la, així com treballar amb institucions i governs. En aquest sentit, cal trencar prejudicis, com per exemple que es tracta d’una malaltia incurable, ja que existeix un tractament biomèdic i psicosocial, o la por i la resignació que genera a les persones. Aquests prejudicis desinformen i fan que molta gent no es faci la prova per detectar la malaltia”. El Grup assessorà l‘OMS en aquests aspectes i té un caràcter marcadament multidisciplinari, ja que està format per metges, antropòlegs, sociòlegs, infermeres, treballadors socials i art terapeutes. També compta amb la participació de l’art terapeuta Arturo Solari, que col·labora amb la Unitat de Salut Internacional Drassanes-Vall d’Hebron-PROSICS.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.