Vall d'Hebron a primera línia contra la fatiga crònica

El VHIR participa a la primera xarxa europea finançada per l’estudi de la síndrome de fatiga crònica (EUROMENE).
Els dies 11 i 12 de maig es farà la 14 Jornada Anual de la Síndrome de Fatiga Crònica, en què es presentarà l’EUROMENE.

04/05/2016

El Dr. Jesús Castro, coordinador del laboratori de fatiga crònica del grup de Malalties Sistèmiques del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha participat en la primera reunió de la Xarxa Europea per a l’Estudi de la Fatiga Crònica (EUROMENE), celebrada el passat 21 d’abril a Brusel·les. El Dr. Castro i el Dr. José Alegre són els representants espanyols en aquesta xarxa integrada per metges i investigadors europeus, en què participen 11 països. El consorci EUROMENE és una nova acció del programa de cooperació europea en ciència i tecnologia (Cost Action), finançat pel programa europeu Horizon 2020. El seu principal objectiu és afrontar els reptes en la recerca derivats del desconeixement de l’etiologia i patogènesi de la fatiga crònica, heterogeneïtat clínica, manca de biomarcadors diagnòstics i limitades opcions de tractament disponibles per aquests pacients.

D’altra banda, els dies 11 i 12 de maig es faran a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, la 14 Jornada Anual de la Síndrome de Fatiga Crònica, en què es presentarà EUROMENE. La jornada comptarà amb especialistes de referència que explicaran temes rellevants a la patogènesi i qualitat de vida dels pacients amb síndrome de fatiga crònica.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.