Una tesi doctoral estudia les formes de violència dels fulls de reclamació cap els professionals sanitaris

La Sra. Gloria Gálvez, cap de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social de l'Hospital General Vall d’Hebron, va llegir la seva tesi de psicologia social el passat 6 de novembre a la facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

03/01/2018

La investigació de la Sra. Gloria Gálvez té l’objectiu d’identificar, descriure i definir les diferents formes de violència manifestades als fulls de reclamació dels usuaris dels sistema sanitari públic vers els professionals. Per a fer la investigació es van seleccionar 201 expedients de reclamació amb manifestacions de violència, entre el gener del 2012 i el juny de 2017. Després es va dur a terme un anàlisi descriptiu i un anàlisi dels continguts dels textos escrits.

Amb l’estudi es va poder arribar a la conclusió que la violència verbal cap als professionals sanitaris queda escrita als fulls de reclamació. En un 50% dels casos, l'escenari on van passar els fets van ser les consultes ambulatòries, seguit per les unitats d’hospitalització. El perfil psicològic de les persones agressores va ser el d’un pacient frustrat que no va veure assolides les seves expectatives respecte el resultat de l’assistència. Només un 1% dels professionals objecte de la reclamació violenta va notificar l'agressió a la Unitat de Riscos Laborals. 

La tesi va ser qualificada amb un excel·lent Cum Laude.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.