La SEC ens acredita l’excel•lència assistencial en ecocardiografia transesofàgica

La Sociedad Española de Cardiologia (SEC), a través del procediment SEC-EXCELENTE ecocardiograma transesofàgica (ETE), ha entregat les primeres acreditacions a aquells hospitals que compleixen els estàndards de qualitat.

02/03/2018

L’ecocardiograma transesofàfica (ETE) és una tècnica semi invasiva de capital importància en el diagnòstic de les malalties cardiovasculars, així com en el monitoratge de la majoria de les cirurgies cardíaques i de les diferents tècniques de cardiologia intervencionista. En un context on resulta necessari desenvolupar estàndards i guies d’actuació que garanteixen la qualitat dels processos sanitaris, la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha atorgat l’acreditació SEC-EXCELENTE ecocardiograma transesofàgica (ETE) a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i a altres 12 hospitals.

El procediment de l’ecocardiograma transesofàgica s’emmarca dintre del projecte SEC-EXCELENTE, l’objectiu del qual és contribuir a la millora continua de la qualitat assistencial tant en l’àmbit dels serveis clínics com en l’ordenació i la gestió dels recursos.

El procés d’acreditació del procediment ETE consta de tres fases: revisió de la documentació sol·licitada, auditoria i informe final amb la consegüent emissió del certificat d’acreditació d’excel·lència. Després de la revisió de tota la documentació aportada per part del centre sanitari, s’elabora un informe d’auditoria, amb una descripció de les troballes i les opcions de millora si es precisen, així com una proposta d’acreditació (o rebuig) de l’acreditació, que s’eleva al Comitè Científic de SEC-EXCELENTE. Si la valoració final del Comitè és favorable, la SEC emet un certificat d’acreditació d’excel·lència del procediment a la unitat corresponent, reconeixent el compliment dels estàndards de qualitat establerts.

En l’entrega d’acreditacions de SEC-EXCELENTE ETE han participat el Dr. Andrés Íñiguez, expresident de la SEC; el Dr. Francisco Ruiz Mateas, coordinador de SEC-EXCELENTE; la Dra. Violeta Sánchez, coordinadora del grup de treball que va elaborar el document d’estàndards del procediment ETE, i el Dr. Artur Evangelista, del Servei de Cardiologia de l’Hospital General Universitari Vall d’Hebron, entre altres experts.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.