El Dr. Ramos-Quiroga dirigeix la secció “Trastorns del neurodesenvolupament” de la Societat Europea de Psiquiatria

El Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap de Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i director de la secció “Trastorns del neurodesenvolupament al llarg de la vida” de la Societat Europea de Psiquiatria, participa en el 26è Congrés Europeu de Psiquiatria. El congrés porta com a lema: "Salut mental: integrar, innovar, individualitzar”.

06/03/2018

El Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, és l’encarregat de dirigir per segon any consecutiu la secció de “Trastorns del neurodesenvolupament al llarg de la vida” de la Societat Europea de Psiquiatria. Aquesta secció té com a missió promoure un fòrum de debat i coneixement europeu sobre els trastorns del neurodesenvolupament durant el llarg de la vida.

Precisament, entre els dies 3 i 6 de març s’ha celebrat el 26è Congrés Europeu de Psiquiatria a Niça (França), organitzat per la Societat Europea de Psiquiatria amb el lema "Salut mental: integrar, innovar, individualitzar”. El congrés pretén emfatitzar la necessitat d’incloure la salut mental en les polítiques socials i de salut; promoure la integració de diferents enfocaments per a l’atenció i la investigació en la salut mental i integrar serveis d’investigació i salut mental en diferents èpoques de la vida. La innovació ressalta la importància d’identificar prioritats per a l’atenció i la investigació en la salut mental. Per últim, amb la individualització es busca emfatitzar l’atenció de la salut mental i la investigació centrada a la persona fent coincidir les intervencions terapèutiques amb les característiques, els valors i les preferències de la persona.

El Dr. Ramos-Quiroga és membre del consell assessor del Congrés Europeu de Psiquiatria i desenvolupa la seva activitat assistencial, docent i investigadora a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron com a cap del Servei de Psiquiatria, coordinador del Programa de Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) i coordinador de les Urgències de Psiquiatria.

 

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.